Kristlik tulundustegevus

08.04.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Tartu Pauluse koguduse raamatupood on tegutsenud veidi üle kuue aasta. Selle ajaga on kogunenud kenake hulk kogemusi. Tõsi on, et tihti peetakse selle töö tegijaid lihtsalt ärimeesteks selle väljendi halvemas mõttes. Auväärt Heino Noor püüdis mind kord trööstida ja ütles, et omal ajal nimetati seda kristlikuks tulundustegevuseks.

Nimetamisega siiski probleeme ei lahenda. Probleemid on aga ilmsed.
Vanemad inimesed mäletavad aegu, kui raamatuid tõlgiti ja käsitsi ümber kirjutati. Töö oli salajane ning seetõttu tehti raamatutest ja lauludest sageli mitu tõlget. Üks ei teadnud, mida teine tegi. Sellisel kombel oli küll KGB töötajatel raske tegijaid tabada, kuid raamatud ka ei levinud. Tehtud tööst oli kasu vaid väga vähestele.
Tänapäeval on küll nii raamatute kui ka muusika välja-andmine lihtne ja lubatud, kuid levitamine ja rahvale kättesaadavaks tegemine toimub jätkuvalt lubamatult loiult.
Kui keegi mõne raamatu või helikandja välja annab, siis arvatakse, et sellega on asi lõppenud. Kuid kahjuks see hea toodang iseenesest ei levi. Vähesed saavad väärtuslikest väljaannetest kuulda. Raamatute ja muusika müüja peab kurja vaeva nägema, et välja nuuskida, kus ja mis on ilmunud. Väljaandjaid see nagu ei huvitakski.
Meil võiks olla üks kristliku kirjanduse ja muusika keskus, kellega teeks koostööd suurem osa kristlikke kirjastajaid ja muusika väljaandjaid, keskus, mille kaudu levitataks kristlikke väljaandeid. See oleks suur samm edasi kristliku sõnumi levitamise teel.
Teine suur probleem on selles, et ollakse valmis tegema küll kulutusi raamatute tõlkimisele, kirjastamisele ja trükkimisele, samuti ollakse valmis andma välja raha helisalvestiste tegemiseks, kuid kahjuks ei planeerita kulutusi raamatute ja muusika levitamiseks. Nii jääb sageli palju kallist ja väärtuslikku toodangut lihtsalt seisma.
Üldine maailma praktika on selline, et raamatu omahind moodustab müügihinnast sageli vaid 25 protsenti. Raamatu väljaandmine on üldiselt pikaajaline investeering. Raamatute ladustamine, levitamine ja müümine on kallis ja pikka aega kestev protsess. Lühiajaliselt on võimalik raamatuid levitada ka tasuta ja kuludele ise peale makstes. Kuid jätkusuutlik on see töö vaid siis, kui ta oma kulutused katab. Kui me tahame, et raamat jõuaks lugejani, siis tuleb selle kõigega arvestada.
Tulundustegevus ei ole siis alatu äri, vaid jätkusuutlik süsteem mingi ülesande täitmisel. Selline korrapärane süsteem peaks valitsema igas kristliku tegevuse valdkonnas.
Soovin kõigile Jumala õnnistust.

 


Joel Luhamets,
assessor

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)