Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Koostöökomisjoni istungilt

01.10.2008 | | Rubriik: Uudised

17. septembril toimus siseministeeriumis vabariigi valitsuse ja EELK ühiskomisjoni istung, kus olid arutlusel kultuuriväärtusi, sotsiaalküsimusi ja täienduskoolitust puudutavad teemad.
Istungil kuulati vastavate alakomisjonide töörühmade aruandeid. Muinsuskaitseameti peadirektori asetäitja Anneli Randla andis ülevaate kultuuriväärtuste alakomisjoni tööst, peatudes järgmistel aspektidel: pühakodade riikliku programmi täitmine, selle programmi raames Anu Männi raamatu «Kirikute hõbevara. Altaririistad keskaegsel Liivimaal» ilmumine, Usuteaduse Instituudis läbiviidav muinsuskaitsekoolitus pastoraalseminaris õppijaile.
Sotsiaalküsimuste alakomisjoni tööst rääkis Avo Üprus. Teemadeks diakooniahaigla omandiküsimuse lahendamine, Heino Nurga koostanud projekt «Kaplaniteenistuse arendamine haiglates ja hoolekandeasutustes (I etapp)», kaplanite ja hingehoidjate kutsestandardid, sotsiaalne rehabilitatsioon ning kohtumine Tallinna sotsiaaltöö juhtidega. Alakomisjon pöördus ühiskomisjoni poole ettepanekuga, et justiitsministeerium peaks välja töötama varjupaikade ja majutusasutuste jaoks rehabilitatsiooniteenuste osutamise programmid.
Tiit Salumäe märkis, et Läänemaa komisjon on arutanud ka SMS-laenude reklaami küsimust. Vastusena selgitas justiitsministeeriumi asekantsler Priit Kama, et teema on ministeeriumis tähelepanu all ning kasumisaamise võimaluste piiramist käsitlev seaduseelnõu on menetlusstaadiumis.
2008. aasta muinsuskaitsealasest täienduskoolitusest kohalike omavalitsuste esindajatele ja EELK vaimulikele, koguduste juhatuste liikmetele ja kirikuteenijatele kõneles siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au. Vastavad koolitused on läbi viidud Tartus, Võrus ja Viljandis, oktoobris toimuvad koolituspäevad veel Rakveres.
Lisaks arutas ühiskomisjon kalmistuseaduse eelnõu menetlemist ning koostöövõimaluste õiguslikku regulatsiooni suurõnnetuste puhul kodu- või välismaal. Peapiiskop Andres Põder selgitas, et küsimus on seotud Gruusia sündmustega: kellel on mandaat rahvusvahelist abi edastada ja kellel seda kohapeal vastu võtta? Siseministeeriumi pääste- ja kriisipoliitika osakonnajuhataja Lauri Lugna täpsustas, et rahvusvaheline abistamine toimub nii riikide tasandil kui ka valitsusväliste organisatsioonide (nt Punane Rist) kaudu, mispeale peapiiskop avaldas kiriku valmisolekut osaleda kriisikomisjonide töös.
Vabariigi valitsuse ja EELK ühiskomisjon loodi 4. augustil 1995 ning taaskäivitus 1999. aasta veebruaris. Sinna kuulub kolm alakomisjoni: kultuuriväärtuste, sotsiaal- ning õiguslike ja omandisuhete komisjon.

Merje Talvik

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)