Esileht » Uudis » Uudised »

Konsistooriumi täiskogu istungitelt

16.06.2004 | | Rubriik: Uudised

Konsistooriumi täiskogu aprillikuu istungil
lõpetati EELK Misjonitöö Keskuse tegevus 1. maist 2004. Keskuse õigusjärglaseks tunnistati EELK poolt asutatud sihtasutus EELK Misjonikeskus, kellele lähevad üle kõik keskuse varad ja lepingud.
Diakon Herki Talen vabastati Jõhvi koguduse diakoni ametikohalt ja õpetaja Peeter Kalduri alluvusest ning määrati piiskop Einar Soone alluvusse alates 1. aprillist.
Assessor Tiit Salumäe nimetati Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindajaks vaimuliku teenimise korraldamisel ESTO 2004 päevadel Riias. Õpetaja Mare Palgi kinnitati Ida-Harju praostkonna abipraostiks. Erko Ristmäe (Pärnu praostkond) vabastati EELK XXVI Kirikukogu liikme kohustustest alates 7. istungjärgust; Jüri Kask kinnitati EELK XXVI Kirikukogu liikmeks alates 7. istungjärgust.
Konsistooriumi maikuu täiskogu istungil
pikendati Kaitseväe peakaplani õpetaja Tõnis Nõmmiku ametisoleku aega 30. aprillini 2005 ja Ruhnu koguduse õpetaja Harri Reinu ametisoleku aega 21. juulini 2005. Õpetaja Rein Schihalejev kinnitati Viljandi praostkonna abipraostiks.
Õpetaja Enn Auksmannile anti luba kandideerida Pärnu Eliisabeti koguduse abiõpetaja ametikohale. Õpetaja Lea Kärsonile anti luba kandideerida Jüri koguduse abiõpetaja ametikohale. Õpetajaameti kandidaat Kristiina Jõgile anti luba kandideerida Vigala koguduse õpetaja ametikohale.
Õpetaja Tauno Kibur vabastati Saarde koguduse teenimisest alates 1. juunist ja arvati reservi. Praost Andres Põder määrati Saarde koguduse hooldajaõpetajaks samast kuupäevast. Õpetaja Urmas Viilma vabastati Pärnu-Jakobi koguduse õpetaja ametikohalt ja määrati Pärnu praostkonna vikaarõpetajaks 1. juulist. Praost Andres Põder määrati Pärnu-Jakobi koguduse hooldajaõpetajaks samast kuupäevast. Triin Simson ja Hüllo-Kristjan Simson vabastati Ida-Harju praostkonna praktikandi kohustest 11. maist.
Anne Burghardt, Kerstin Kask, Alar Laats ja Tarmo Kulmar määrati Usuteaduse Instituudi kaplanaadi õpetajateks peapiiskopi alluvuses 21. maist. Diakon Valdo Lust määrati Rõngu koguduse diakoniks õpetaja Vallo Ehasalu alluvuses alates 4. maist.
EELK diakonite nimekirjast kustutati diakon Jüri Anschütz.
Konsistoorium otsusega kinnitati Tartu Ülikooli usuteaduskonna esindajana Riho Altnurme EELK stipendiumikomisjoni liikmeks; asutati sihtasutus Johanniitide Abi Eestis; asutati sihtasutus EELK Laagrikeskus Talu.
Juunikuu konsistooriumi täiskogu istungil
kinnitati dokument «Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku koguduse ja kohaliku omavalitsuse koostööst». Muudeti Tallinna Soome Püha Peetruse koguduse nimi; koguduse uus nimi on Soome Püha Peetruse kogudus.
Diakonõpetaja Urmas Arusoo vabastati Risti koguduse õpetaja kohustustest ja määrati emerituuri alates 12. juunist. Risti koguduse hooldajaõpetajaks samast kuupäevast määrati õpetaja Joel Siim. Õpetaja Urmas Viilma vabastatakse Mihkli koguduse hooldajaõpetaja kohustustest 1. juulist ja hooldajaõpetajaks määratakse samast kuupäevast õpetaja Illimar Toomet.
Õpetaja Enn Auksmann kinnitati Pärnu Eliisabeti koguduse abiõpetajaks alates 11. juulist ja vabastati Kärdla koguduse õpetaja ning Pühalepa ja Reigi koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 10. juulist. Praost Veiko Vihuri korraldab koguduste teenimist kuni õpetaja ametikoha täitmiseni.
Õpetaja Ants Tooming vabastatakse Pilistvere koguduse hooldajaõpetaja ametikohalt alates 7. augustist ja hooldajaõpetajaks samast kuupäevast määratakse praost Jaan Tammsalu.
Tunnustati Kari Tynkkyneni õpetajaordinatsiooni ja kinnitati ta Lääne praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. juunist.
Õpetaja Vallo Ehasalu määrati Valga praostkonna praosti kohusetäitjaks kuni järgmise korralise sinodini.
Õpetaja Arvo Lasting (Valga praostkond) vabastati EELK XXVI Kirikukogu liikme ülesannetest alates 8. istungjärgust; õpetaja Jüri Stepanov kinnitati EELK XXVI Kirikukogu liikmeks alates 8. istungjärgust.
Tehti otsus ordineerida EELK diakoniteks Kätlin Liimets Rõuges ja Mait Mölder Pindis (orineeriti 5. juunil – toim) ning Jaak Pärnamäe Mehikoormas 14. augustil. Kätlin Liimets ja Mait Mölder määrati praost Andres Mäevere alluvusse ja Jaak Pärnamäe abipraost Urmas Nageli alluvusse.

EELK Konsistooriumi otsusega anti EELK aukiri
Kuno Aganale, koguduse juhatuse esimehele Järva-Jaani koguduse ülesehitamisel tehtud töö eest;
diakonõpetaja Urmas Arusoole seoses elutööga Risti koguduse õpetajana ja siirdumisega emerituuri;
õpetaja Peeter Kaldurile seoses 50. sünnipäevaga ja pikaajalise teenimise eest Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

EELK Konsistooriumi otsusega anti EELK tänukiri
praost emeeritus Paul Saarele seoses 85. sünnipäevaga ja jätkuva teenimisega Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus sõjaveteranide vaimulikuna.

7. juunil kaitses Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetaja Lea Salumäe kirikumuusik-muusikaõpetaja erialal diplomitöö.
10. juunil lõpetasid Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna Helle Kahm ja koguduse töötaja eriala Lennart Mängli.
EK

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)