Esileht » Uudis » Uudised »

Konsistooriumi septembrikuu istungil

17.09.2003 | | Rubriik: Uudised

EELK Konsistooriumi aukiri anti õpetaja Peep Audovale seoses 60. sünnipäevaga ustava ja kohusetundliku teenimise eest koguduse õpetaja, praosti ja konsistooriumi assessorina ning abipraost Leevi Reinarule 25. ordinatsiooniaastapäeval kohusetundliku teenimise eest.
Assessor Jaan Tammsalule anti palgata puhkust 15. oktoobrist 2003 kuni 1. augustini 2004. Sel ajal täidab Viljandi Jaani koguduse õpetaja ülesandeid ja Viljandi praostkonna praosti ülesandeid abipraost Rein Schihalejev, majandusassessori ülesandeid assessor Joel Luhamets.
Võru praostkonna praostiks kinnitati õpetaja Andres Mäevere, abipraostiks õpetaja Urmas Nagel.
Seoses õpetaja Kaido Soomi lahkumisega praostkonnast ja tööleasumisega õppejõuna Tartu ülikoolis, vabastati ta Pärnu praostkonna abipraosti kohustustest alates 1. septembrist ja õpetaja Urmas Viilma määrati abipraostiks järgmise korralise sinodini.
Kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikakogudused ja -juhendajad järgmiselt:
Kristel Engmann – Haapsalu kogudus, praost Tiit Salumäe; Reet Eru – Harju-Madise kogudus, õp Joel Siim; Kristiina Jõgi – Vigala kogudus, õp Urmas Viilma; Silvester Jürjo – Narva-Jõesuu kogudus, õp Ülo Vaher; Kaido Saak – Lihula kogudus ja Haapsalu kogudus, praost Tiit Salumäe.
Rummu vanglas kaplanina teeniv õpetaja Andi Kirotar määrati Ida-Harju praostkonna vikaarõpetajaks ja teenima Loksa kogudust alates 1. septembrist.
Õpetaja Hedi Vilumaale anti luba kandideerida Kõpu koguduse õpetaja ametikohale.

Peapiiskop Jaan Kiiviti otsusega on 1. augustist määratud õpetaja Urmas Petti Võnnu koguduse hooldajaõpetajaks ja diakon Urmas Paju teenima Võnnu kogudust hooldajaõpetaja alluvuses.
EK

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)