Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Konsistoorium andis tänukirju

27.05.2008 | | Rubriik: Uudised

Konsistooriumi aprilli- ja maiistungitel käsitleti autasuteemasid, aga ka koguduste teenimist ja igapäevaelu.
EELK tänukiri otsustati anda Laine Kõrmile pikaajalise ja ustava teenimise eest Tallinna Jaani koguduse kirikuteenija ja koorilauljana, Astrid Saulepale kauaaegse ja ustava teenimise eest Lääne-Nigula koguduse nõukogu ja juhatuse liikmena ning vabatahtliku diakooniatöötajana, Aime Allikule kauaaegse ja ustava teenimise eest Lääne-Nigula koguduse pühapäevakooliõpetaja ja diakooniatöötajana, Aino Heinale kauaaegse ja ustava teenimise eest Lääne-Nigula kogudusemaja perenaisena, Eda Lääsile koguduseelu edendamise ja kauaaegse osalemise eest Lääne-Nigula koguduse muusikatöös, Eha Grossevile kauaaegse ja ustava teenimise eest Lääne-Nigula koguduse nõukogu ja juhatuse liikmena ning vabatahtliku abilise ja raamatupidajana, Laine Liivlale Lääne-Nigula koguduse sõprussuhete hoidmise ja edendamise eest ning osalemise eest koguduse diakooniatöös, Naima Tammele aktiivse osalemise eest eakate- ja diakooniatöös ning Lääne-Nigula koguduse ühisürituste korraldamisel, Virge Ventselile ustava ja kauaaegse töö eest Urvaste koguduse muusika­elu edendamisel, Aare Mällole ustava ja pühendunud teenimise eest Vastseliina koguduse juhatuse aseesimehena, Lehte Sillamäele ennastsalgava tegevuse eest Põlva koguduse juhatuse esimehena, Liivi Kasele kauaaegse töö eest Põlva koguduse kantseleiametnikuna, Üllar Zeigole abi eest Põlva koguduse töö elavdamisel.
Elsa Toomingale anti EELK tänukiri Laiuse koguduse kirikuraamatu päästmise, säilitamise ja kogudusele tagastamise eest.
Kirikuseadustiku ja praost Tanel Otsa ettepaneku alusel otsustas konsistoorium määrata praost Tanel Otsa Prangli koguduse hooldajaõpetajaks alates 29. aprillist. Samast kuupäevast vabastati diakon Kalle Rebane Loksa koguduse teenimisest ja määrati ta teenima Prangli kogudust koguduse õpetaja vastutusel.
Kirikuseadustiku ja praost Urmas Nageli ettepaneku alusel otsustas konsistoorium vabastada Toivo Hollo Roosa koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. maist. Samast kuupäevast määrati Mait Mölder Roosa koguduse hooldajaõpetajaks.
Hedi Vilumaa määrati Viljandi praostkonna abipraosti kohusetäitjaks kuni järgmise korralise sinodini. Valga praostkonna praostiks kinnitati senine praosti kohusetäitja Vallo Ehasalu.
Kirikuseadustiku ja Urmas Viilma avalduse alusel otsustati vabastada Urmas Viil­ma Lääne-Harju praostkonna vikaarõpetaja kohustustest ja määrata ta alates 1. maist EELK vikaarõpetajaks.
Loksa koguduse õpetaja ametikoht kuulutati vakantseks. Avalduste esitamise tähtaeg on 30. juuni. Kui tähtajaks kandidaate ei leita, jääb ametikoht vakantseks kandidaadi leidmiseni.
6. mail peetud konsistooriumi istungil otsustati diakoniameti taotlejate haridus- ja kutsenõuete ning eksamineerimise korra alusel võtta diakonikoolitusele vastu Imbi Arro, Georg Glaase ja Gert Zavatski.
EK

2 kommentaari artiklile “Konsistoorium andis tänukirju”

  1. Heimar Pehk ütleb:

    hea, et neid ikka tunnustati!

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)