Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Konkurss usuteaduse instituudi akadeemilistele ametikohtadele

03.04.2013 | | Rubriik: Teated

Usuteaduse instituut kuulutab välja konkursi järgmiste korraliste õppejõudude ametikohtade täitmiseks alates 1. juulist 2013.
Piibliteaduste õppetooli professor (Uus Testament) 1,0 koormusega
Kirikuloo õppetooli dotsent 1,0 koormusega
Süstemaatilise teoloogia õppetooli dotsent 0,5 koormusega
Praktilise usuteaduse õppetooli lektor (hingehoid) 1,0 koormusega
Piibliteaduste õppetooli lektor (Piibli keeled) 0,5 koormusega
Praktilise usuteaduse õppetooli lektor (liturgika, koguduse praktika) 0,5 koormusega
Konkursist osavõtuks palume esitada:
1. avaldus rektori nimele,
2. akadeemiline curriculum vitae,
3. haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia,
4. muud, sh senist pedagoogilist kogemust kirjeldavad materjalid.
Kandidaatidele esitatavate nõuete ja valimiste korraldusega saab tutvuda EELK usuteaduse instituudi kodulehel http://ui.eelk.ee/ teadete rubriigis.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 22. aprill.
Aadress: EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, 10123 Tallinn; märgusõna «konkurss». Postiga saadetud dokumentide viimane postitempli kuupäev 22. aprill.
Info: Mariann Münter, tel 611 7401; e-post ui@eelk.ee.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)