Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Kohtumispaik Viljandis

28.05.2003 | | Rubriik: Uudised

Viljandisse oodatakse diakoonia- ja misjonipäevadele 6.–9. juunini kõiki neid, keda viimase kümne aasta jooksul on küll ristitud ja leeritatud, ent kes millegipärast on kirikust eemale jäänud.
Misjonipäevade koordinaatori, Viljandi praostkonna abipraost Rein Schihalejevi sõnul leidsid tänavuste päevade korraldajad üksmeelselt, et kuigi misjon tavalises mõttes on suunatud kirikust eemalolijatele, kes ei tea kristlusest kuigi palju, siis antud ajahetkel on aktuaalne kutsuda tagasi kirikust eemale jäänud kristlased.
Eesti luterliku kiriku statistika viitab sellele, et meie kirikutes on viimase 10 aasta jooksul leeritatud rohkem inimesi, kui praegu on kogudustes aktiivseid liikmeid, kes igal aastal liikmemaksu maksavad. Just sellepärast mõeldakse tänavu kirikust eemaldunutele.
Läbi laulu
Misjonipäevadel on oma laul, mille sõnad toetavad kandvat mõtet: «Meie tuleme, kirikusse tuleme, kõik koos! Kaasa võtsin õe ja venna, ja ka sõbra ja sõbranna, ja veel naabri ja nabrinna, kogu armsa perekonna!» Laulu õpetatakse lastepäevale tulevatele lastele ja kantakse ette koos Misjonikooriga laupäeval, 7. juunil Viljandi Pauluse kirikus toimuval jumalateenistusel.
Laulu autori Maarja Vardja sõnul on tegu kirikussetuleku lauluga, mida lauldakse kindla skeemi järgi: kõigepealt tulevad lapsed lauldes kirikusse, seejärel laulab Misjonikoor ja siis läheb laulujärg taas üle lastele.
Taolises esituses jõuabki laulus peituv muusikaline mõte kirikusse kogunenud rahvani. Maarja Vardja ütles, et ta on igal aastal misjonipäevade tarvis ühe laulu kirjutanud. (Eelmise aasta misjonipäevade laulu autor oli Tuuliki Jürjo.) Mõte sai alguse misjonipäevade sõnumist, vajadusest seda muusikaliselt toetada. Seejärel on ta mõelnud lauljatele ja nii sünnib idee, millest saabki uus laul.
Autor leiab, et lihtsam on kirjutada uus laul, kui otsida sobivat laulu olemasolevate seast ja seda kohandada misjonipäevade mõttega. Tema arvates on spetsiaalse laulu kirjutamine erinevate ettevõtmiste puhuks tore võimalus, mida paraku vähe harrastatakse.
Läbi sõna
Misjonipäevade raames toimub konverents «EELK diakoonia- ja misjonistrateegia», korraldajaks Misjonikeskus. Keskuse peasekretäri Kirsti Malmi sõnul on misjon ja diakoonia ehk rõõmusõnumi kuulutamine läbi teenimise ja sõnade olnud ikka kiriku põhiline ülesanne.
Ühiskond muutub ja muutub kirik, seega tuleb pidevalt kohandada ka strateegiaid, et kirik saaks oma ülesannet paremini täita. Konverents on kokku kutsutud just selleks, et kinnitada ja innustada kogudusi jätkama kuulutustööd ning ühiselt leida uusi teid misjonitööks.
Kristlastele tahetakse südamele panna, et kogudus leiaks võimalust kasvada ja areneda ning ei jääks rahule oma pisku karja ja remonditud hoonetega. Arenemisruumi on palju, kui mõelda kas või suurele hulgale evangeliseerimata venelaskonnale, rääkimata välismisjonist, kuhu ka eestlasi on kutsutud.
Läbi mitme ettevõtmise
Rein Schihalejev märkis, et misjonipäevade paremaks kordaminekuks on korraldav toimkond aasta jooksul mitu korda koos käinud ja tänaseks on selge, kuidas asjad toimuma hakkavad. Isiklikult tema jaoks on põnevamad üritused seotud lastepäevaga. Lastele tuleb külla onu Raivo oma jutupliiatsiga. Erilist tähelepanu väärib Viljandi Jaani kirikusse ülespandav lastejoonistuste näitus.
Ettevalmistustöö käigus paluti kõiki Viljandi praostkonna koole ja lasteaedu korraldada oma lastele ekskursioon kodukirikusse, kus kohaliku kirikuõpetaja või mõne teise kirikutöötaja juhtimisel õpiti tundma kirikut ja sellega seonduvat nii kiriku sees kui ka väljas.
Valikut laste töödest on tegema palutud kunstnik Anu Raud. Põnevusega ootab õpetaja Schihalejev hetke, mil kiriku seintele seatakse üles eri eas laste kiriku nägemise viisid ja võimalused. Näitust saab kirikus vaadata ühe nädala jooksul.
Mis aitaks siiski kõhklejal otsustada misjonipäevadele tulla? Rein Schihalejev vastas nii: «Kaunis kevadine Viljandi linn, võimalus veeta üheskoos meeldivalt aega ja muidugi pakutav misjonipäevade kava, millest enese jaoks huvitavat võib leida nii noor kui ka eakam inimene, nii kristlane kui ka päris kirikuvõõras inimene. Oodatud on kõik.»
Lähemalt saab diakoonia- ja misjonipäevade kavaga tutvuda ajalehest Eesti Kirik ja internetiaadressil: www.eelk.ee/misjonikeskus/
Meeli Pärtelpoeg

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)