Esileht » Uudis » Esileht »

Kogudused valivad juhtorganid

25.08.2004 | | Rubriik: Esileht, Uudised

Sellel sügisel algab EELK kogudustes taas valimiste periood.
Kogudused valivad nõukogud, juhatused, revisjonikomisjonid, sinodisaadikud ja nende asemikud ajavahemikul 31. oktoobrist 2004 kuni 28. veebruarini 2005. EELK kodulehele www.eelk.ee/valimised  on koondatud valimiste ettevalmistamiseks vajalik informatsioon.
Praostkondade nõukogude ja EELK XXVIII Kirikukogu liikmete valimised toimuvad 1. veebruarist 31. maini 2005. Kirikukogu komisjonide liikmed, konsistooriumi valitavad assessorid, kantsler, kirikukohtu ja EELK nõukogude liikmed valitakse EELK XXVIII Kirikukogu korralisel sügisistungjärgul 29.-30. novembril 2005.
Ettevalmistused
Soovitavalt enne 31. oktoobrit, kuid mitte hiljem kui 15. jaanuaril 2005 määrab koguduse nõukogu uue nõukogu valitavate liikmete ja asendusliikmete arvu. Hiljemalt 31. oktoobriks võib taotleda kirikuvalitsuselt loa, et nõukogu valimata jätta ning anda nõukogu ülesanded täiskogule. Võib ka taotleda, et kirikuvalitsus kehtestaks nõukogu valimiskorra, mis tagab teatud rühma(de) esindatuse nõukogus.
Koguduse juhatus määrab isikud, kes koostavad koguduse täiskogu liikmete nimekirja vähemalt 4 nädalat enne valimiste toimumist, määrab valimiste täpse aja ja korra, määrab täiskogu liikmetele nõukogu valimistest teatamise korra ja teatab täiskogu liikmetele nõukogu valimistest.
Vähemalt 3 nädalat enne valimiste toimumist seab üles koguduse nõukogu liikmete kandidaadid.
Vähemalt 2 nädalat enne valimiste toimumist saavad koguduse liikmed seada üles oma kandidaate, kes tuleb registreerida. Kogudus paneb välja esitatud kandidaatide nimekirja ning samuti kaks nädalat enne valimisi peab valmima koguduse täiskogu liikmete nimekiri.
Koguduse nõukogusse saavad kandideerida koguduse täiskogu hääleõiguslikud liikmed e konfirmeeritud koguduseliikmed, kes eelmisel või jooksval kalendriaastal on teinud liikmeannetuse või tasunud liikmemaksu ja käinud armulaual ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud.
EK

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)