Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Koguduse kingitus oma õpetajale ja Eesti kogudustele

21.04.2004 | | Rubriik: Kultuurielu

Märtsi alul ilmus Eestis trükist E.E.L.K. Los Angelese koguduse asutaja ja endise õpetaja Rein Neggo raamat «Kodumõtteid», mille väljaandmist rahastas koguduse juures tegutsev Kaiv-Visse Mälestusfond.
Raamatu said kingiks kõik välis- ja kodu-Eesti kogudused, praostid, erinevad raamatukogud jt.
13. mail 1918 Saaremaal Pihtla vallas sündinud, Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpetanud ja Tartu ülikooli usuteaduskonnas õppinud, kuid teaduskonna sulgemise tõttu pooleli jäänud ja 1944 septembris perekonnaga Saksamaale põgenenud Rein Neggo raamat «Kodumõtteid» sisaldab valimiku autori jutlusi, kirjutisi ja kõnesid aastatest 1950-2003.
Jutlusi on raamatus kirikuaasta erinevateks tähtpäevadeks: ülestõusmis- ja nelipühadeks, jõuludeks ja muudeks puhkudeks. Eraldi peatükid on pühendatud kirikule ja kodumaale.
siinkohal võiks tsiteerida järgmist katkendit: Ülestõusmise vägi ei ole midagi vähemat kui Jumalik vägi, mis äratas ülesse Jeesuse surnuist. See vägi muudab meie elu kvantiteeti, sest siin surelikkus võtab omale surematuse rüü ja elu omale igaviku märgi. See on vägi, mis tuleb Kristuse ligioleku kaudu ja muudab elu vaatepiirid avaramaks ning elu mõte saab sügavama tähenduse. Nii muutub ka elu kvaliteet, sest see saab lootusrikkaks, õnnelikuks ja pühaks käies koos ülestõusnud Issandaga.
Ei saaks just öelda, et jutluseraamatuid sageli trükitaks, veel vähem jõuab meieni raamatuid, mis seotud eksiilkiriku ja -vaimulike tegevusega.
Selles mõttes on üheks tänuväärseks isikuks kindlasti Rein Neggo, kellelt on ilmunud veel aastal 1996 «Lahtised laastud», 1996 «Muistseid jutte eakatele lastele» ja 1999 mälestusteraamat Los Angelese Eesti Segakoori algusaastatest «Helihargiga Inglitelinnas».
1998 ilmunud valimiku Los Angelese koguduse ajakirjas Vastutuuli avaldatud kirjasõnast «Vastutuuli» I eessõnas ütleb peapiiskop Udo Petersoo, et see annab «sisuka ülevaate ühe paguluses loodud E.E.L.K. koguduse sünnist ning edaspidisest elust, tööst ja tõekspidamistest, nii meie pagulaseestlaste vaimsest elust kristlikus Kirikus ja koguduses, kui ka rahvuslike veendumuste ja sinna juurde kuuluva kindluse raamides». Üldjoontes sama võiks öelda ka «Kodumõtete» kohta.
Rein Neggo emigreerus Ameerika Ühendriikidesse 1949, kus töötas töölisena ja joonestajana, oli 1950-1952 üks Los Angelese koguduse asutaja ja organiseeriv õpetaja. Jätkas õpinguid usuteaduse vallas ja ordineeriti 1966. 1978 annetati talle kuldametirist. 1991 vabastati ta tervislikel põhjustel õpetaja ametist, kuid jätkas õpetaja ülesandeid kuni novembrini 1994. Tema eriline huvi on kuulunud muusikale.
Raamatu «Kodumõtteid» seadis trükivalmis ajalehe Eesti Kirik toimetus, illustratsioonid tegi Elen Apsalon.
Aktiivne koguduseliige Mari Kaiv oli huvitatud eesti keele ja kultuuripärandi säilitamisest Los Angeleses ja asutas seepärast oma pärandusest Kaiv-Visse Mälestusfondi. Fond töötab koguduse nõukogu juhtimisel ja on võimaldanud mitmeid ettevõtmisi, sh jagada auhindu Los Angelese Eesti Täienduskooli poolt korraldatud ülemaalisele noorte kirjandivõistlusele ja trükkida raamatuid.
Rita Pokk

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)