Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Kirikuvalitsuse otsuseid

25.05.2005 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi otsusega on kinnitatud kirikukogu liikmeiks Viljandi praostkonnast õp Ants Tooming, Hovard Nurme ja Toivo Vilumaa; Tallinna praostkonnast õp Arne Hiob, Heiki Arike ja Vello Vallaste; Tartu praostkonnast Priit Kama, Priit Humal ja õp Urmas Petti; Lääne praostkonnast Madis Kütt, abipraost Leevi Reinaru ja õp Illimar Toomet; Lääne-Harju praostkonnast Janika Aigro, õp Mihkel Kukk ja õp Annika Laats.

Ametikohad

Alates 6. aprillist kuni praosti valimiseni määrati õp Rein Schihalejev ajutiselt Viljandi praostkonna praosti kt ja õp Hedi Vilumaa abipraosti kt. Peterburi Jaani koguduse hooldajaõpetajaks määrati õp Jaan Jaani ja kogudust teenima määrati diakon Herki Talen.

Diakon Valdo Lust vabastati Rõngu koguduse teenimisest ning arvati ta seoses Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku teenistusse asumisega välismaal teenivate vaimulike hulka alates 5. maist.

15. aprillist on diakonõp Algur Kaerma vabastatud Tapa koguduse teenimisest ja määratud samast kuupäevast Paide koguduse õpetaja kohusetäitjaks. Tapa koguduse hooldajaõpetajaks on määratud praost Teet Hanschmidt. Algur Kaerma vabastati ka Tamsalu koguduse hooldajaõpetaja kohustustest 1. maist, samast kuupäevast on koguduse hooldajaõpetaja Ahto Mäe.

Ruhnu koguduse õpetaja Harri Reinu ametisoleku aega pikendati 21. juulini 2006.

OÜ Kiriku Varahaldus nõukogu liikmeteks kinnitati Aivar Berzin, Mart Einpalu, Illar Hallaste, Jaan Tammsalu ja Mati Maanas. Nõukogu koosseisu volitused kestavad 13. jaanuarist 2005 kuni 13. jaanuarini 2006.

EELK kirikumuusikute kutsekategooriate taotlemise korra ja EELK kirikumuusika kutsekomisjoni otsuse alusel omistati Silvia Pääbole B-kategooria kirikumuusiku (organist-koorijuhi) kutse.

Autasud

Seoses 50. sünnipäevaga ja ustava teenimise eest Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus anti EELK aukiri õp Randar Tasmuthile.

Panuse eest Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku laste- ja noortetöö arendamisel anti EELK aukiri misjonär Heikki Pietiläle.

Seoses koori 15. aastapäevaga anti EELK tänukiri Kai Tõe Ellermaale ja Pärnu Eliisabeti koguduse tütarlastekoorile Elise.

Tänuks Narva kogudusele kingitud kinnistu eest anti EELK tänukiri proua Aino Hermanssonile ja õp Georg Kiviste ametiristide annetamise eest proua Milli Kivistele ja Vana-Narva Seltsile.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)