Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kirikutorni ennistus Väike-Maarjas edeneb jõudsalt

24.08.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

Mehed peavad aru, kuidas töö sujuks: muinsuskaitsepoolne järelevalvaja Einar Kaldam, Juhan Kilumets ja Veiko Erm Rändmeistrist ning koduloohuviline Hanno Tamm. Hilje Pakkanen
Neil päevil kirjutatakse alla töövõtuleping Rändmeistri, EELK konsistooriumi ja Väike-Maarja koguduse vahel.

Sellega kinnitatakse tornikiivri esimese etapi taastamistööde rahastus ning ajagraafik. Koguduse juhatuse esimehe Heli-Liivia Kompi sõnul on 8. augustist objektil iga päev kolm Rändmeistri töömeest. Igal neljapäeval toimuval töökoosolekul analüüsitakse läbi ehitusega seotud üksikasjad ning võimalikud probleemid. 
Rändmeistri juhatuse esimees Juhan Kilumets nimetab esimese etapi töölõigud: montaažiplatsi ehitus; säilinud sepisdetailide konserveerimine; säilinud puitdetailide monteerimine osalise proteesimise ja asendamisega kahe esimese risttalastiku ulatuses; ülejäänud osas uue konstruktsiooni ehitus ajaloolise tarinduse põhimõtteid järgides; tellingu- ja tõstetööd.
Tööde, mille kogumaksumuseks on 58 115 eurot, tegemise tähtajaks on 20. detsember. 20 000 eurot laekub riiklikust pühakodade programmist ning 31 956 eurot saadakse eraldi riigieelarvest.
Omaosalus on 6159 eurot. Viimane summa on ülejääk üle Eesti korraldatud kampaaniast, millega laekus kokku 21 309 eurot ja millest finantseeriti tormikahjude esmane likvideerimine.
«Kui me poleks koos vallavalitsuse esindajaga vastu võtnud otsust seda kõike teha ning nõnda laekunud annetusi kasutada, oleks kahju tänaseks olnud korvamatu,» rõhutab Komp. Esmaste tööde all rajati torni ajutine katus, korrastati kiriku katus ja asendati pühakoja purunenud aken.   
Väike-Maarja kirik Viru praostkonnas sai oluliselt kannatada aastapäevad tagasi 8. augusti suure tormiga, mil tornikiiver varises täies pikkuses alla. Kannatada sai suuresti ka kiriku katus. Kahju suuruseks hinnati toona ligikaudu 2,37 miljonit krooni. Väike-Maarja kirikust ei möödunud ka selle aasta 28. juuli torm jälgi jätmata, vaid räsis pühakoda tugevalt ning paiskas katuseharja kivid mööda kirikuaeda laiali.
Liina Raudvassar   

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)