Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Kirikuskäija koolitus

10.10.2012 | | Rubriik: Uudised

Kirikuskäimine ei tohiks seostuda vaid jumalakoja külastuse, vaimuliku jutluse ja oreli kuulamisega. Koguduseelu ja selle korraldus on samavõrra oluline. Kuidas toimetada nii, et kogudus kasvaks ja sellest kõigile kasu oleks, seda tarkust tuleb eraldi õppida.
Kiriku kaastöölise koolitus algas Ridala ja Martna koguduse inimeste jaoks 22. septembril ja jätkub 8. detsembril. Koolitajaks on Tiina Võsu Lääne-Nigula kogudusest. Ta tundis heameelt, et õpilased olid seekord hästi avatud, huvitatud, mõtlesid palju kaasa ja olid ühel tasandil.
«Kui inimene tunneb soovi koguduse juures töötada, olgu vabatahtlikuna või nõukogu liikmena, siis ta kogeb, et on vaja tunda seadusi, kiriku struktuuri, majanduse põhialuseid, osata haldust, koostada rakendatavat tegevuskava, ka arengukava, kus eesmärgid ei tohiks olla liiga abstraktsed,» selgitas Tiina Võsu. Seadusandlust ja majandusküsimusi õpetavad enamasti asjatundjad nagu Raivo Linnas või Urmas Viilma. «Üks eraldi teema on koguduseliikme usaldusväärsus, kogudus saab toimida ja kasvada ainult seal, kus ta liikmed on üks pere.»
Koolitusi korraldav Katrin-Helena Melder misjonikeskusest ütles, et Eesti koguduste puhul on väga vaja õppida koostöövalmidust ja suhtlemisoskust. «Kuidas ühist vastutust kanda, kuidas arvestada teise koguduseliikme isiksuse tüübi, omapära, haridustaseme, temperamendiga. Siin saab jagada praktilisi nõuandeid, sest koguduses on iga liige oluline oma hea tahte ja isiksuseomadustega. Peab õppima koos tegutsema.»
Koolitustest võtab osa ikka 2–3 kogudust, et saaks kogemusi ja mõtteid vahetada. Kavas on kaasata edaspidi ka keegi kohalikust omavalitsusest. «Sest igapäevaelus tuleb kogudusel koostööd teha nii valla, kultuurimaja, kooli, lasteaia, noortekeskuse, päevakeskuse, muuseumidega ning hoolekande asjus. Ka kirikuhoone remondiga seotud küsimustes tuleb koostööd teha kohaliku omavalitsusega,» ütles Melder. Siiski – inimene, kes küll mõnes ilmaliku elu valdkonnas juhina tunnustatud, peab ikka kirikuelu eripära adumiseks koolitusel käima.
Juune Holvandus

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)