Esileht » Arvamused » Arvamus »

Kirikujuhtide mälestus

15.09.2004 | | Rubriik: Arvamus, Kolumn

Möödunud laupäeval hukkus Egeuse meres Athose mungavabariigi poole teel olles kopteriõnnetuse läbi Aleksandria ja kogu Aafrika õigeusu patriarh Petros VII koos oma saatjaskonnaga. 55aastane Küproselt pärit patriarh oli silmapaistev isik nii õigeusu maailmas kui oikumeenilises liikumises.
Patriarh Petros ei olnud ilma seoseta ka Eestiga. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku inimesed mäletavad teda kui Eesti sõpra ja kohaliku õigeusu kiriku toetajat.
Õigeusu kirik Aafrikas on eestimaalaste jaoks suhteliselt tundmatu suurus. Huvitav on teada, et tegemist on kirikuga, mille liikmeskond kasvab eriti kiiresti nn Mustas Aafrikas ehk lõuna pool Saharat. Aleksandria patriarhaadi kogudusi leidub Keenias, Ugandas, Madagaskaril, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja mujal sealkandis. Aleksandria patriarhi aujärg on õigeusu kaanonite järgi õigeusu maailmas teisel kohal Konstantinoopoli patriarhi tooli järel.
Patriarh Petros oli kiriku kasvamise ja misjonitegevusega innustavalt ja aktiivselt seotud juba ammu enne seda, kui ta 1997. aastal Aleksandria patriarhiks valiti. Nii nagu Aafrikas heas mõttes tavaks, sest teame – ka ameeriklase William Barretti koordineeritud iga-aastaste statistiliste uuringute järgi on just Aafrikas kristlike koguduste kasv üks jõulisemaid, samal ajal kui traditsiooniliselt kristlikus Euroopas ja Põhja-Ameerikas kirikute liikmeskond tihti pigem kahanema.
Igal juhul on ka Eestimaal põhjust kreeklasest Aafrika kirikupead meenutada ja tema töö eest Jumalale tänulik olla.
Missionaarse tegevusega silma paistnud kirikujuhtidest on meil põhjust meenutada ka omamaa inimest, 18. augustil ajast igavikku kutsutud Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku pastorit ja piiskoppi Allan Lauri.
Allan Lauri mäletavad teda tundnud inimesed võimeka ja inspireeritud organisaatori ja kirikujuhina. Kolmeteistkümne aasta vältel, mis Allan Laur sai veeta pagulusest naasmise järel kodumaal, juhtis ta terve uue kiriku, kristliku nelipühikiriku ülesehitamist ja oli ka ise tunnistajaks oma töö viljale, koguduste tekkele ja kasvule.
Allan Laur oli tähelepanuväärne inimene ka Eesti oikumeenias.
Tema eestvõttel ja juhtimisel sai uuemast evangelikaalsest ja karismaatilisest liikumisest, mida nelipühikirik esindab, osa Eesti oikumeenilisest liikumisest. Paljuski tõi just Allan Lauri oikumeeniline avatus kristliku nelipühikiriku Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskonda. Allan Lauri matusetalitus, mis toimus EELK Tallinna Kaarli kirikus, oli leinasündmusenagi silmapaistev oikumeeniline sündmus.
Kirjas heebrealastele kutsutakse meid vaimulike juhtide elulõppu tähele pannes järgima nende usku. Seetõttu on meil eriline põhjus neid meenutada.

Tauno Teder

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)