Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Kiriku ja riigi ühistööl on positiivsed tulemused

22.05.2002 | | Rubriik: Uudised

Kiriku roll ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamisel on väga suur, toonitas siseminister Ain Seppik kiriku ja riigi ühiskomisjoni korralisel istungil 15. mail.
Istungil tehti kokkuvõtteid nelja alakomisjoni tööst viimase poole aasta jooksul.
Kultuuriväärtuste komisjon tegeleb orelite kaitsega, arhiivindusega. Tehti ettepanek sõlmida leping EELK ja Rahvusarhiivi vahel. Päevakorrale on kerkinud vajadus anda tulevastele vaimulikele muinsuskaitsealast koolitust, mida tulevast aastast ka tehakse. Kultuuriväärtuste komisjonis arutlusel olnud muinsuskaitse seadus on nüüdseks Riigikogus vastu võetud.
Erilist tähelepanu väärib kirikute kultuuriloolise säilitamise ja arengu riikliku programmi väljatöötamise alustamine, selleks on valitsus moodustanud asjatundjate komisjoni, kes peab 2002. aasta lõpuks esitama valitsusele programmi eelnõu.
Positiivse tulemuseni on jõudnud kiriku ja riigi ühistöö õiguslike küsimuste alal: kirikuõpetajad võivad tegutseda perekonnaseisuametnikena. Sotsiaalkomisjon loodab oma tööd aktiviseerida.
Hariduskomisjoni peamine töövaldkond on olnud usuõpetus üldhariduskoolides. Asjad on selles osas viimasel ajal aeglasemalt liikunud, vaja oleks jõuda konkreetsete tulemusteni, oldi veendunud.
Kiriku ja riigi ühiskomisjoni liikmete seas on vahepeal olnud muudatusi nii seoses vabariigi kui ka kirikuvalitsuse vahetusega: ühiskomisjoni kaasesimees on siseminister Ain Seppik, komisjoni kuulub majandusminister Liina Tõnisson, hariduskomisjoni kirikupoolne esimees on assessor Arne Hiob ja sotsiaalkomisjoni esimees Joel Luhamets.
Ühiskomisjon peab istungeid regulaarselt kaks korda aastas, järgmine istung on 13. novembril konsistooriumis.
Tiiu Pikkur

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)