Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kiriklikud tegemised ajaleheks

04.01.2006 | | Rubriik: Kirikuelu

Aasta lõpusirge pakkus sisukõrgeid trükiväljaandeid, mis seadnud endale ülesandeks tutvustada üksikkoguduse, terve praostkonna või ühe kirikliku töösuuna elu. Eesti Kiriku toimetusse laekus sellest perioodikast 10 väljaannet.

Lääne praostkonnas aastaid trükitud ajakiri Jõululeht ilmus sel aastal uues kuues.  Nimevahetuse – Scripta Annalia (ladina keeles Aasta Kirjad) – tingis soov keskenduda laiemale teemaringile. Toimetajad soovivad pakkuda lugemisvara jõuluperioodi asemel terveks aastaks. Sõna saavad praostkonna kogudused, et tõsta fookusesse mõni oluline sündmus lõppevast aastast.

Jõulukuus ilmuv 40leheküljeline Kuressaare Laurentiuse kiriku ajakiri  Kodukiri kannab numbrit 8. Eetiliste põhimõtete kujunemise võimalustest kasvatuses, uusi jooni Kuressaare linna valitsemisse, armulaud ja lapsed kirikus, palverändurina Pühal maal – need on vaid mõned teemad, mida sisukas koguduseajakiri pakub.

Silmahakkavalt nägusas kujunduses on neli korda aastas ilmuva Tartu Maarja koguduse infolehe Ilma Valgus viimane number, mille kaanel vaatab imikueas ilmakodanik ristimärgiga küünla valgusesse. Leht on koguduse erinevate sihtrühmade tegemistest ning suunatud lugemiseks ja teadavõtmiseks nii noorele kui ka eakale koguduseliikmele.

Valga praostkonna Hargla ja Elva koguduse neljaleheküljelised lehed demonstreerivad napi lehepinna oskuslikku kasutust: siia on mahutatud jutlus, kirjanduslikke laaste, reisikirju ja koguduse infot.

Pärnu-Jakobi koguduse ajaleht Jakobi Pühapäev pakub ülevaadet koguduse elust, seal selgitatakse kirikuaasta alguse tähtpäevade – nigula-, luutsina-, tooma- ja süütalastepäeva tähendust. Kuni kolmekuningapäevani on ära toodud kirikus toimuva kava.

Rapla Koguduse Leht, mis alati võlub sisutiheduse ning üldkultuurilist aspekti toonitavate artiklitega, ei peta lugeja ootusi ka 4. numbris.

Laste- ja Noorsootöö Ühenduse ajakiri Kristlik Kasvatus 3/2005 keskendub väljaande pealkirjaks olevale märksõnale. Kasvatuses väljenduvad kultuuris käibivad ja kasvataja poolt omaks võetud põhilised väärtused, väidab toimetuse veerg.

Misjonikeskuse sõbraleht M-failid nr 6 tutvustab kristlikust misjonikäsust kantud raadiotööd.

22. detsembri Narva Postiljon pakub «katust» Narva Aleksandri koguduse teatajale Narva Kirik, mis tutvustab piirilinna mitmekeelse elanikkonna teenimist ja Suurkiriku renoveerimisega seonduvat.

EK

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)