Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Kirik avalikus ruumis

03.12.2008 | | Rubriik: Uudised

Enn Auksmann

EELK meediakomisjoni koosoleku päevakorda oli aruteluks kogunenud pidulikke ja argiseid teemasid.
Komisjon otsustas üksmeelselt, et 2008. a meediapreemia kuulub Pärnu praostkonna praostile Enn Auksmannile EELK koduleheküljel küsimuste-vastuste rubriigi toimetamise ja asjatundlike vastuste kirjutamise eest pikema aja jooksul. Uue traditsiooni kohaselt antakse kõik autasud kätte autasustamisüritusel nelipühal, seega siis 31. mail 2009.
Eesti Kiriku 85. aastapäev
Tõsine probleem on kerkinud üles Eesti Apostelliku Administratuuri poolt välja antud lauluraamatuga. 2007. a meediakomisjoni koosoleku otsusega anti katoliku kirikule luba kasutada ühekordselt EELK kiriku laulu- ja palveraamatust 23 laulu ilma autoritasu nõudmata, kuid nõudega viidata nende laulude puhul KLPR-le kui allikale. Katoliiklik lauluraamat «Laulgem Jumalale» ilmus 2008. a, kuid nõutud viited laulude juures puuduvad.
Meediakomisjon otsustas juhtida rooma-katoliku kiriku ja piiskopi tähelepanu EELK meediakomisjoni otsuse mittetäitmisele ning palus esitada ametliku selgituse tekkinud olukorra kohta.
Peatoimetaja Sirje Semm tegi ettepaneku kasutada ära 11 aasta jooksul Eesti Kiriku seinakalendri väljaandmisel tekkinud ulatuslikku kirikute fotopanka ja mõelda kolmekeelse esindusliku kirikute pildialbumi väljaandmisele. Mõte leidis komisjonis heakskiitu, aga kuni 2010. aastani on kirjastusplaanid juba paika pandud.
Info peab liikuma
Arutati ka Eesti Kiriku kodulehe kommentaaride üle, mida viimastel kuudel on teatud isikud kirjutanud. Et need muutusid ebatsensuurseks, solvavaks ja labaseks ning teemasse mittepuutuvaks, suleti ajutiselt kommenteerimise võimalus.
Et enne meediakomisjoni koosolekut võttis Eesti Ajalehtede Liit, mille liige on ka Eesti Kirik, vastu «Online kommentaaride hea tava leppe» (leitav www.eall.ee), juhindus komisjon sellestki ja otsustas toetada Eesti Kiriku kodulehel kommenteerimise võimaluse taasavamist katseliselt aasta lõpuni. Enne avaldamist läbivad kommentaarid toimetamise ja kõrvaldatakse kõik artikliga mitteseotud kommentaarid, mis ei vasta hea tava kokkuleppele.
Meediakomisjoni liige Meelis Süld, Vikerraadio toimetaja, tundis muret EELK kommunikatsioonistrateegia üle ja küsis, kas kirik ei pea seda oluliseks. «On organisatsioone, kus tööl täistööajaga inimene, kes korraldab suhteid meediaga ja teeb ka teavitustööd ning hoolitseb sisekommunikatsiooni eest,» tõi ta näite.
Assessor Tiit Salumäe tuletas meelde EELK arengukava, kus selgelt väljendatakse soovi olla meediapildis ja suhelda järjepidevalt meediaga. Avalike suhete vajalikkuses pole keegi kahelnud. Meediasekretäri töölevõtmisel on kõige suurem probleem selles, et kirikuvalitsusel pole raha palga maksmiseks. Nenditi sedagi, et kirikus on probleeme ka siseinfo kättesaadavuse ja leviga.
Komisjoni otsuses öeldakse, et kommunikatsioon konsistooriumis ei vasta tänapäeva nõuetele. Peetakse vajalikuks, et avalike suhete korraldaja ametikoha loomiseks 2010. aastal tehakse ettevalmistusi juba 2009. aastal. EELK kommunikatsioonistrateegia väljatöötamisel võtta aluseks EKNi vastav dokument.

Sirje Semm,
meediakomisjoni liige

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)