Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Kinnitati uus koguduse aruande vorm

26.02.2003 | | Rubriik: Uudised

Konsistooriumi veebruarikuu täiskogu istungil tehti muudatusi koguduste teenimisel, kinnitati palgaastmestik, uus koguduse statistilise aruande vorm ning eelarveid.
Viimsi koguduse teenimisest: piiskop Einar Soone vabastati Viimsi Püha Jaakobi koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. veebruarist. Samast kuupäevast määrati koguduse hooldajaõpetajaks Jaan Jaani. Diakon Erkki Juhandi määrati Jaan Jaani alluvusse. Kunda ja Viru-Nigula koguduse teenimisest vabastati 7. jaanuarist hooldajaõpetaja Ahto Mäe ja hooldajaõpetajaks määrati praost Avo Kiir. Diakon Tõnu Taremaa määrati Avo Kiire alluvusse.
Täiskogu kinnitas uue koguduse statistilise aruande vormi (vt lk 7) ja tunnistas kehtetuks EELK Konsistooriumi 17. detsembri 2002 määrusega nr 16-M/132 kinnitatud koguduse statistilise aruande vormi.
Vastavalt EELK palgaseadusele kehtestatakse EELK vaimulike, kutsetööliste ja töötajate palgaastmestikule (leitav EELK koduleheküljelt www.eelk.ee intranet) vastavad palgamäärad alates 1. jaanuarist.
Kinnitati konsistooriumi kantselei, Kirikumuusika Liidu, Kriminaaltöö Keskuse, Misjonikeskuse, Noorsootöö Keskuse ja Pühapäevakooliühenduse 2003. aasta eelarve ning diasporaatöö 2003. aasta eelarve liigendus.
Vastavalt konsistooriumi töökorralduse seadlusele nimetati assessor Arne Hiobi ettepanekul üheks aastaks haridusnõukogu liikmeteks Allan Kährik, Kersti Petermann ja Alar Laats ning sekretäriks Kadri Lääs. Vastavalt EELK pensioniseadusele määrati EELK pension Juta Maarandile alates 1. veebruarist.
EK

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)