Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Kielis räägiti välismissioonidestidest

30.06.2006 | | Rubriik: Uudised

Sõjaväelase rollist ja eriti kaplani töö
iseärasusest tänapäeva muutuvas maailmas kõneldi 8.–11. juunini peetud VIII
Läänemeremaade kaplanite konverentsil Kielis Saksamaal.

Eestist sõitis kohale 11-liikmeline
delegatsioon kaitseväe peakaplan kolonel Tõnis Nõmmiku juhtimisel. Esindatud
olid tegevteenistuse kaplanid, erialaohvitserid, EELKd esindas peapiiskop
Andres Põder.

Kohalike tavade kohaselt

Konverentsi ettekannetes rõhutati kaplani
kui üldisi humaanseid väärtusi meelde tuletava isiku rolli. Sõja «imago» on
palju muutunud pärast 11. septembri terrorirünnakut USAs. Sõdur on nüüd rohkem
üle võtnud politsei või päästja osa, kuid peab endiselt olema võitleja.

Osavõtt missioonidest seab uued ülesanded
nii kaitseväelastele üldse kui ka kaplanitele. Välismissioonid on kardinaalselt
muutnud sõjaväelase seisukorda. Kaplanil on suur osa missioonile mineva
sõjaväelase ja terve tema pere ettevalmistamisel.

Eriti rõhutati seda, et minnakse külaliseks
võõrale maale, kus peab oskama kohalike tavade järgi käituda. Eestlastel on
sellekohane valus õppetund juba käes. Missioonidel võtab kohalik rahvas väeosa
vastu kui ühe kindla grupi, kuid see koosneb erineva kultuuriga eri rahvuste
esindajatest.  Kaplanid peavad oma
sõdureid kasvatama võõral maal õigesti käituma, muidu võivad kaotused olla
korvamatud.

Aumünt kolonelile

Demokraatlikus ühiskonnas on kaitseväelane
eelkõige vaba kodanik, ta on oma ühiskonna eest vastutav. Kaitseväelasel on
veel rolle: ta on abikaasa, lapsevanem jne. Kaplani osa on vältida võimalikke
huvide konflikte.

Mitu esinejat rõhutas: on vaja uurida, mida
sõdurid tunnevad välismissioonil teenides. Nad võivad küll motiveeritud olla,
kuid isiklikud probleemid tekivad näiteks kodust kaugel oleku tõttu.

Läänemeremaade kaplanite konverentsi
algataja ja Baltimaade ning teiste Ida-Euroopa maade kaplanaatide toetaja on
Saksamaa I rannakaitseringkonna peakaplan Heinz Zimmermann-Stock. Eesti
kaitseväe peakaplan kolonel Nõmmik andis erruminevale militaardekaanile
Zimmermann-Stockile üle Eesti kaitseväe eriteeneteristi. Saksamaa protestantlik
kaplaniteenistus autasustas  kolonel
Nõmmikut oma aumündiga.

Konverentsi korraldab alates 1999. aastast
Saksamaa protestantlik kaplaniteenistus koos Põhja-Elbe luterliku kirikuga.
2001. aasta konverents peeti Tallinnas.

Tiiu Pikkur

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)