Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Kavandatav kirik tuleb parematest parim

10.04.2013 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Mustamäele kavandatav kirik peab hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi valmima 2022. aasta suveks. Konsistoorium on koostöös Mustamäe koguduse ja Eesti Arhitektide Liiduga algatanud arhitektuurikonkursi kiriku ehitamiseks.

Vähemalt kord kuus istuvad nõu pidama Tallinna praost Jaan Tammsalu, Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda ja Mustamäe koguduse õpetaja Tiina Klement. Arutlusele tulevast teemast lähtuvalt võtab osa näiteks kristliku muusikaühingu Crescendo juht Lehari Kaustel, linnaosavalitsuse kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialist Anu Tutt, arhitekt Vilen Künnapu või teisi asjaosalisi.

Veenvad vastused
Mõtet ehitada Mustamäe linnaossa, millel vanust 50 aastat ja kus elab terve linna jagu inimesi, kirik, on kantud päris mitu aastat. Juba 2006. aasta mais kirjutasime, et linnaosavanem Kalle Mihkels pakub kirikule lastekoduhoonet, mille saali saaks kasutada pühakojana. Ajuti on kiriku ehitamisega seonduv esile tõusnud, siis jälle vaibunud.
Praegune linnaosavanem Helle Kalda ütleb, et teda alguses kiriku ehitamise idee ei paelunud, aga praost Tammsalu oskas teda veenda ja tänu tema eestvedamisele ollakse nüüd jõutud arhitektuurikonkursini. «Tal oli igale minu eitavale põhjendusele varuks kaks veenvat vastust, miks saab ja tuleb kirik ehitada,» ütleb Kalda.
«Praost heitis ette, et linn ei saa hakkama, aga mina kangekaelsena leidsin, et ei jää Tammsalule alla. Nüüd astume ühte sammu ja aitan kiriku ehitamisel kaasa ka pärast seda, kui pensionile jään,» ütleb Helle Kalda, lisades, et ei otsinud alternatiivina kirikuks ühtegi olemasolevat hoonet, ning kinnitades, et asjaga tegelemine on talle kui inimesele ja kui kristlasele palju juurde andnud.
«Olen alati austusega suhtunud kirikuõpetajatesse, aga arvasin, et Harald Tammur, keda mul oli au onuks kutsuda, on ainulaadne inimene, kuid müts maha, samasuguseid vaimulikke on ka tänapäeval,» hindab Kalda koostööpartnereid.

Kogukonnale sajanditeks
Mullu 3. juulil sõlmitud lepinguga anti konsistooriumile 99 aastaks tasuta hoonestusõigus kinnistule aadressil Kiili 9 tingimusega, et kümne aasta jooksul peab sinna kerkima kirik. Kinnistu suurus on 6641 ruutmeetrit, ehitatava kiriku üldpind saab olema 1200 ruutmeetrit.
Eestvedajate sõnul on väga positiivselt kaasa tulnud Eesti Arhitektide Liit, kellega on palju arutletud kiriku projekteerimisega seotud kriteeriumide üle, mis on tingitud Kiili 9 detailplaneeringust. Lisaks on linnaosal kindel tingimus: tegemist peab olema avatud pakkumisega, st et hoone peab täitma ka sotsiaalset rolli. Taoline avatud ruumistikuga kirik saab Eestis olema ainulaadne.
Arhitektide liidu esimees Peeter Pere on öelnud konkursi kohta, et «arhitektide ees on keeruline ülesanne puhastada arhitektuur liigsest ning loodava ruumiga tekitada pühalik, aga samas kodune tunne». Kui konkurss 20. juunil lõpeb, seisab komisjonil, kuhu kuuluvad linna peaarhitekt, veel kolm arhitekti, õpetaja Tiina Klement, Helle Kalda ja esimehena Jaan Tammsalu, ees raske hindamistöö.
Kirikut ei ehitata riigile ega linnavalitsusele, vaid kogukonnale. Kogukond otsustab, milline see peaks olema. 3. aprillil toimus koosolek-õppepäev, kus arhitektid ja mustamäelased nii rääkisid kaasa kui kuulasid kiriku ehitusega seotud tingimusi. Mustamäe lapsi ja noori kutsutakse osalema joonistusvõistlusel, et nad pakuksid välja idee oma linnaosa kirikust.
Ei saa välistada, et komisjon langetab otsuse: sobivat tööd ei laekunud. Ollakse üksmeelsel seisukohal, et võidutöö, mille alusel kirikut ehitama hakatakse, peab olema parematest parim. Kuigi paremad tööd tuleb 28. augustil välja kuulutada ja preemiafond 12 750 eurot osalenud arhitektidele välja maksta, tuleb halvimal juhul korraldada uus konkurss.
Konsistoorium otsustas 2. aprilli koosolekul panustada kiriku ehituse ettevalmistustöödesse Vancouveris elanud eestlase Hilda Joasalu fondist 10 000 eurot, oma panuse on teinud ka linn. Oma osa saab Mustamäe kiriku ehitusse anda aga iga kristlane eestpalvete läbi.
Rita Puidet

Mustamäe kogudus
Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse asutamise kinnitas 23. novembril 2010 toimunud XXVIII kirikukogu 3. istungjärk.
Tiina Klement (neiuna Kliiman) kinnitati Mustamäe koguduse õpetajaks 6. septembrist 2011.
20. märtsil kuulutati välja uue kiriku arhitektuurikonkurss.
Kiriku ehitamist toetad annetades Mustamäe Maar­ja-Magdaleena koguduse kontole 17003221206.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)