Slava Ukraine

Kas oleme neetud?

03.09.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Lugesin hiljuti ühte jutlust, mille eesmärgiks oli põhjendada ja õigustada kümnise maksmise tava jutlustaja kodukoguduses (ei kuulu EELKsse). Jutlus oli täis pikitud Vana Testamendi kirjakohti ning kümnise maksmise õigustamiseks nimetati autoriteetsete eeskujudena Aabrahami, preester Melkisedeki, Jaakobi, Moosese ja Leevi nimesid. Kuulajale selgitati, et kümnise maksmine toob annetajale Jumalalt õnnistusena külluse. Jutlus oli positiivselt innustav ja väga veenev. Usun, et selle koguduse liikmete annetuste kogusumma kasvas pärast sellise jutluse kuulamist märgatavalt. Kindlasti täitis see jutlustaja ootusi ning hiljem sai ta tänada Jumalat õnnistuse eest.
Samal päeval sain Interneti kaudu teada, kuidas on lood EELK kogudustega. Eesti Kristlikust Foorumist leidsin «tõe» meie kiriku kohta. Nimelt kritiseerib seal üks pseudonüümi taha varjuv radikaalne kristlane EELK liikmeannetuse soovituslikku 1% nõuet. Foorumi sissekande autor kirjutab: «Piibel räägib, et Jumalale kuulub 10%! Miks te valetate tõe vastu!» Ta tuletab meelde kirjakohta: «Kas inimene tohib Jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete: «Kuidas me sind röövime?» Kümnise ja tõstelõivuga. Olge needusega neetud, et teie, kogu rahvas, mind röövite!» (Ml 3:8–9) Kirjakohti, mida manitseja ritta seab, on teisigi. Kui ma kogu pikka tõredat juttu koos karmide tsitaatidega lugesin, mõistsin, et kui ma kohe oma kodukogudusele pangaülekannet ei tee ja kui ma ei tee seda iga kord pärast teenistustasu laekumist minu pangaarvele, siis olen ma neetud. Ma olen ju varas, sest jätan endale, mis tegelikult kuulub Jumalale!
Kui käesoleva juhtkirja alguses nimetatud jutlustaja püüdis kuulajaid veenda kümnise maksmise õigsuses, millele järgneb õnnistus, siis varjunime kandev käsumeelne foorumisissekanne ähvardas kümnise maksmisest hoidujaid needusega. Eesmärk oli neil üks: mõjutada kuulajat/lugejat annetama rohkem raha kogudusele, kirikule, pastorile. Kui maksad kümnist, oled õnnistatud, kui ei maksa, oled neetud! Lihtne ja must-valge lähenemine on propagandistide ja demagoogide üks lemmiktaktikaid masside mõjutamisel ja arvamuse kujundamisel.
EELK arengukava majanduse ja varade peatüki üks tegevussuundadest on sõnastatud nõnda: «Koguduseliikmetele teadvustatakse pidevalt, et kogudus ja kirik on neist igaühe asi, mille eest hoolitsemine on nende õigus ja kohustus. Koguduseliikme panus ükskõik millises kirikutöö valdkonnas aitab kaudselt kaasa ka majanduslikule toimetulekule.» Mulle meeldib mõtteviis, et kogudus ja kirik vajavad liikmete hoolt ja aktiivset panustamist. See ei väljendu esmalt ja ainult annetatud rahas, vaid rõhk on sõnadel hoolitsus ja panus. Mitmed kirikuisadest on võrrelnud kirikut emaga. Siis võiksime mõista, et kirik meie vaimuliku emana vajab samasugust hoolt, nagu vajab meie maine ema. Me armastame oma ema – hoolitseme tema vajaduste eest ning kindlasti ei ole meie mure ja hoolitsus mõõdetav rahas. Me anname endast nii palju, kui suudame.
Armastuse ülemlaulus kirjutab Paulus: «Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi» (1Kr 13:3). Nendele Pauluse sõnadele mõeldes ja ülalpool tsiteeritud foorumisissekande autori etteheidetele vastates küsin: kui annetan oma kodukogudusele 1% sissetulekutest ning teen seda rõõmu ja armastusega, kas ma siis olen neetud? Aga kui ma üldse ei anneta, kas siis pääsen needusest? Kantslerina julgen täna tunnistada EELK liikmetele ja toetajatele, et koguduste, kiriku asutuste ja konsistooriumi majanduslik olukord ei ole sugugi kiita. Võiks öelda, et see on lausa halb. Kas olemegi neetud? Kas muutub needus Jumala õnnistuseks kohe, kui olen sendi täpsusega täitnud kümnisemaksmise nõude?
Nagu kogu riigis, seisavad ka kirikul ees majanduslikult katsumusterohked nälja-aastad. Kiriku välispartnerid on teatanud, et nende toetus kahaneb ja lõpeb täielikult paari-kolme aasta pärast. Samuti on inflatsioon söönud kogudustelt kesksesse eelarvesse laekuva kirikukassamaksu. Kõige otsesemalt puudutab välispartnerite ja koguduste toetuse vähenemine kiriku allasutuste tööd. Kannatajateks on laste- ja noorsootöö, muusikatöö, diakooniatöö, vaimulike ettevalmistus, Eesti Kiriku väljaandmine ja misjonitöö. Välistoetuse lõppemine mõjutab ka vaimulike keskset palgasüsteemi. Kiriku kinnisvaraprojektid täidavad tekkivad lüngad osaliselt, kuid ei suuda katta kõiki vajadusi.
Kuidas majanduslikust surutisest välja tulla? Veel kantsleri ametis olles tõdes praegune assessor Mati Maanas, et EELK vajab maksureformi. Ta ei pidanud silmas kümnise kehtestamist, vaid koguduste vastutuse kasvatamist kogu kiriku majandamisel. Liikmeannetuste summaarne tõus on kasvatanud koguduste tulusid olukorras, kus liikmesannetajate arvu kahanemine on kahandanud keskasutustele laekuvaid summasid. Meie senine maksusüsteem (pean silmas koguduste poolt konsistooriumi eelarvesse makstavat kirikukassamaksu) on hakanud töötama ühtse kiriku vastu.
EELK on meie kirik, meie vaimulik ema, kes vajab meie igaühe hoolt ja armastust. Iga rõõmu, armastuse ja tänuga annetatud kroon on vajalik. Olgu selleks siis pool, üks või kümme osa inimese sissetulekust. Oluline on, et see kroon jõuab sinna, kus seda vajatakse kõige enam ning kus sellest on kõige enam kasu evangeeliumi kuulutamisele. Selle saavutamiseks on vaja mõistmist ja üksmeelt.

Urmas Viilma;
kantsler

35 kommentaari artiklile “Kas oleme neetud?”

 1. Ludvig Läänes ütleb:

  Demokraatlikuma ülesehitusega organisatsioonis otsustanuks näiteks Wismari haigemaja müügi üle tunduvalt enam inimesi, kui tänases EELK-s ning kogu võõrandamisprotsess ise oleks olnud avatum. Praegu jääb kogudustele maksukoormise kandmise ja kiriku kui ema poolt otsustatuna pakutu vastuvõtmise rõõm. See on muidugi üks võimalusi, aga kas ka parim?

 2. Anonüümne ütleb:

  Kas minul ühe EELK koguduse liikmena on õigus kuulata koguduse juhatuse volituste lõppemisel koguduse majandusaruannet? Ent ma ei ole seda iialgi kuulnud ega tea midagi sellest, kuidas kogudus oma käsutuses olevaid ressursse kasutab ja milleks kasutatakse jumalateenistustel kogutud annetusi….

 3. Toivo Laane ütleb:

  Raha, raha, raha, see paneb ju silmad põlema ja sõrmed konksu.Kahjuks ka kirkul.

 4. Anonüümne ütleb:

  Olen ühe EELK koguduse liige ja mitmeid aastaid maksin kirikule kümnist, s.t 10% kõigist oma sissetulekutest, vahel isegi suurema summa. Pärast seda, kui koguduse õpetaja mulle “minu koha kätte näitas”, hakkasin maksma 1%, nagu kord ette näeb. Nüüd, olles kogenud koguduse õpetaja poolt solvamist, alandamist ja hurjutamist ja seda täiesti teenimatult, olles loobunud kirikus käimisest ja kõigist kiriku poolt pakutavatest “teenustest”, pean plaani liikmeannetuse maksmisest täiesti loobuda. Miks ma peaksin oma rahaga toetama institutsiooni, mille inimestest esindajad on minu suhtes ilmutanud ainult vaenulikkust, põlgust ja halvakspanu?

 5. Margot ütleb:

  Nii, et inimesed ei anna eestis oma sissetulekutest kymnist mitte Jumalale, vaid kirikule? Eks see on kiriku-usu loogiline väljund. Ja milline on nende inimeste jaoks Jumala osa nende elus? Kas ainult tarbija, et kallis Jumal, anna, anna! Niisamuti, nagu peale nõukogu ikkest vabanemist käidi mööda euroopa riike ja oodati iseenesest mõistetavalt, et igaüks peab ju meile vaesekestele andma, me ju oleme nii koledat ja vaest elu elanud. Väga sageli ei osatud isegi tänada saadud abi eest. Kas ei ole selline ka praegune suhtumine! Kas arvate, et Jumal ei näe inimeste sydant! Eks tuleb ju kõik, mida inimene vajab Jumala käest otse. Ja Jumal on seadnud kohustuse anda kümnist kõigest, siis ta õnnistab ja on armuline. Ja Jumal ei muuda oma meelt nii nagu teevad seda inimesed.

 6. Anonüümne ütleb:

  Milles üldse probleem? Milleks selline sõrmevibutamine? Loomulikult maksame kümnist kirikule, mitte Jumalale. Jumal ei vaja meie raha. Küll vajab seda eluspüsimiseks kirik ja kiriku asjapulgad. Ja mitte kuskil Piiblis pole kirjas, et uue lepingu kristlane peaks maksma kümnist. See, mis me kirikule maksame, on meie enda kokkulepe ja hea tahe. Muide, luteri kirikus ei tuntagi mõistet “kümnis”, vaid meie poolt tasutav maks on liikmeannetus. Juba nimetus paneb asjad paika, millega on tegemist.

 7. Anonüümne ütleb:

  “Ja Jumal on seadnud kohustuse anda kümnist kõigest, siis ta õnnistab ja on armuline.”

  Selle peale ütleks, et luteri kirik ei tunnista eduteoloogiat.

  Kui sina maksad kümnist selleks, et Jumala õnnistust ja armu välja teenida, siis edu sulle. Jumala armastamisega pole sellel paraku suurt pistmist, puhas kaupmehe “sina mulle – mina sulle” suhe……

 8. mati ütleb:

  Anonüümse nime taga on ilmelt ka anonüümne kristlane, kes Piiblist saadud teadmisi igapäevases elus ei kasuta ega järgi. See on see osa kristlastest kes hakkavad vastu Sõnale.Varjavad end Jumala armastusest moonutatud arusaamadega ja pole millegi poolest paremad oma esivanematest, kes viskasid kirikutest välja neile tõtt kuulutama saadetud prohvet Reitsi või loopisid üleõla prügikasti prohvet Kaarepi hoiatava raamatu “Miks tahate surra.” Need on need, kellele hüüti “Häda tuleb!Parandage meelt!” ja kes pidasid prohveteid hullumeelseteks.See on religioosne maffia, pimedad teejuhid, äralangenud kristlased ja kirikud, kes peaksid olema teistele majakaks, kuid juhivad inimesi karidele ja pimedusse.”Oma vanemate päevist olete te lahkunud mu määrustest, ega ole neid pidanud. Pöörduge tagasi minu juurde, siis pöördun mina teie juurde, ütleb vägede Issand. Aga teie ütlete:”Kuidas me peaksime pöörduma?”Kas inimene tohib Jumalat röövida?Aga teie röövite mind ja ütlete:”Kuidas me sind röövime?”Kümnise ja tõstelõivuga.OLGE NEEDUSEGA NEETUD, ET TEIE, KOGU RAHVAS, MIND RÖÖVITE!Tooge KÕIK kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu,ja PROOVIGE MIND OMETI sellega,ütleb vägede Issand.Tõesti ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistusi küllastusena.”Mal.3:7-10 See muidugi ei tähenda et taevast hakkab Rolexeid ja juveele alla sadama aga Jumal seisab oma Sõna taga ja õnnistusi ei saa mõõta ainult füüsiliste kvaliteetidega.Eks need ole ju Jumala Sõnad!? Ta nimetas ja nimetab kümnist mittemaksvaid inimesi varasteks! Varguse isa on aga saatan.Jumal käsib:”Tooge kõik kümnis TÄIES MÕÕDUS varaaita.” Kristlased aga flirdivad oma eneste arusaamadega Jumala armastusest ja põhjendavad oma kümnise mittemaksmist kaabakatega, kes kasutavad Jumala Sõna enestele hukatuse kohalemeelitamiseks.Piibel ütleb:” Ja see ongi armastus, et me käime tema käskude järgi. See ongi käsk, nii nagu te olete kuulnud algusest, et te KÄIKSITE selles.”2Jh.1:6 Paljud kristlased aga söövad suppi varastatud lusikatega, elavad varastatud majades, sõidavad ringi varastatud autodega, kannavad varastatud riideid ega anna oma kümnisega au sellele, kelle vägi tikkis neid rakuhaaval kokku emaüsas ja kellelt tuleb iga nende järgmine hingetõmme!Ärge eksige mitte!Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab! Kas ka sina varastad Jumalat ja õpetad oma lapsi varastama Kõigekõrgemat?

 9. Anonüümne ütleb:

  müüge lehm maha, aga rubla pean ma saama!

 10. Anonüümne ütleb:

  võtame koned, lähme metsa, hakkame tapma!

 11. Anonüümne ütleb:

  Kas oma kommentaarile eelnevat artiklit oled ikka lugenud? Loe kindlasti, seal kirjutatakse just sinust. Autor võtab vastava lõigu kokku sõnadega: “Lihtne ja must-valge lähenemine on propagandistide ja demagoogide üks lemmiktaktikaid masside mõjutamisel ja arvamuse kujundamisel.”
  No more comments.

 12. mati ütleb:

  Väga õige mr. Anonüümne. Taeva Jumal tahab inimesi massiliselt päästa hukatusest ja Tema Seadustes on sõnakuulelikkuse õnnistus ja sõnakuulmatuse needus(vt.5Ms.28)Kui Jeesus tuli maa peale, siis ootasid Teda ees selle maailma religioosed variserid, kes ei tundnud ära Jumalat.Nad pidasid Jeesust äärmuslaseks, demagoogiks ja neile tundmatu propaganda levitajaks! Äärmuslasteks peeti ka Eesti prohveteid, kes kuulutasid Jumalale jalgujäänud eesti kirikutes meeleparandust. Väga õige mr.Anonüümne. Jumalal on Sõna ainult sõnakuulelikele ja neile kes on valinud needuse. Kõik inimeste poolt loodud teoloogilised uvertüürid ja liberaalsed filosoofiad käivad Tema Seaduste rikkumise paragrahvide alla, olgu need kultused, sektid või ükskõik kui hästi varjatud kuradi meistriteosed.Jumal ütleb täna kogu maailmale.”Ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu taeva ja maa:ma olen su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada, armastades Issandat, oma Jumalat, KUULATES TEMA HÄÄLT ja hoidudes tema poole.” Jah! Piibel ütleb et aeg on hakata kohtumõistmisel peale Jumala kojast(2Ts.2:3)Sest “Ühelgi kes astub üle Kristuse õpetusest, ega püsi selles, ei ole Jumalat.”(2Jh.1:9)”Kes lükkab minu kõrvale, ega võta vastu mu kõnet, sellel on kohtumõistja. Sõna, mis ma olen rääkinud, see mõistab tema üle kohut viimasel päeval.” ütles Kristus(Jh. 12:48)Küllaltki must-valge seisukoht ju! Segadus peab aga sündima et saaks ilmsiks ” äratagenemine ja seadusevastane inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumalateenistuseks”(2Ts.2:3) Perversus, iidolikummardamine ja Jumala Sõna moonutamine tähistavad antikristuse laia teed, mida kurat kiiruga ehitab.Ja”Nagu te olete kuulnud, et antikristus tuleb, nii ongi nüüd palju antikristuseid.” ütleb teile ap.Johannes(1Jh.2:18)

 13. Anonüümne ütleb:

  Oeh, jälle üks isehakanud prohvet…. tüütu ta ju on, aga las piriseb. On temalgi oma koht siin suures Issanda loomaaias, nii et olgem tolerantsed.

 14. Anonüümne ütleb:

  Ei-ei, matiga on täitsa huvitav vestelda, saab nalja ja naeru….
  Näiteks, mati, üks küsimus sulle. Lk 14:33 ütleb: “Nõnda siis igaüks teie seast, kes ei jäta maha KÕIKE, MIS TAL ENDAL ON, ei saa olla minu jünger.”

  Kuidas siis on, mati, kas oled Jeesuse jünger? Kas oled loobunud oma töökohast, nii nagu Peetrus jt loobusid oma kalamehetööst, kas oled loobunud kogu varast, nagu Jeesus käskis rikast noormeest. Kas oled loobunud lähedastest suhetest naise, vanemate, vendade-õdedega — sest Jeesus ju ütleb: “Kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, see ei saa olla minu jünger.”

  Sa ei ole loobunud? Sul on kodu? Sul on oma riided, esemed, võib-olla isegi raha pangas, äkki sõidad isegi autoga? Äkki on sul sõbrad ja lähedased inimesed? — Siis sa teed ränka pattu, matikene, sest Jeesus käsib loobuda KÕIGEST, MIS SUL ON!

  Ja nagu Mt 5:48 ütleb: “Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!” — seega peab ka loobumine olema täielik, sest muidu pole see täiuslik!

  Sa ei ole loobunud, mati? Sa ei tee Jumala püha Sõna järele? Ei ole Jeesuse jünger? Aga mis me siis sinuga üldse räägime, kui sa Jumalatki ei kuula… Sa oled ju needuse all, kõnnid põrguteel….

  Need on Jeesuse sõnad SULLE, MATI:
  “Mitte igaüks, kes mulle ütleb: “Issand, Issand!”, ei saa
  taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on
  taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval: “Issand, Issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?” Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest, te ülekohtutegijad!”

  Paranda meelt, mati, enne kui on hilja!!!

 15. mati ütleb:

  Millest mina loobunud olen Jumala otsimise teekonnal ja Kristuse järgimisel on mõttetu võrrelda sellega, mida Issand Jeesus Kristus on teinud minu heaks! Veelvähem oleks mul mõtet oma Kristuse kasuks loobumistega luterliku ajalehe netiversioonis kelkida. Paistab et mõnel on juba niigi nalja küllaga! Piiblis on ka kirjakoht:”Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga.(2Tm3:12)Vähemasti ei ole mul probleeme ja arusaamatusi Kristuse keha maapealse osa austamisega oma sissetuleku ja armuandidega. Mul ei ole probleeme ka sellega et Jumal on mind Püha Vaimu läbi õnnistanud oma Sõnast aru saama nii, nagu Talle meeldib! Eks öelnud Ta mu südamele juba aastaid tagasi:”Ma olen sind pannud oma rahva proovijaks, kindlustatud linnaks, et sa õpiksid tundma ja katsuksid järele nende teed.” Jah! Mr. Anonüümsel on õigus. On tulnud palju kordi põlvede peal ja pisarsilmil anudes meelt parandada ja seda tuleb ikka ja jälle, kuigi harvem(tänu Issandale), ette ka nüüd. On tulnud ette ka olukordi, kus peab kõigest loobuda ja paadist vette astuda. Aga Jumal on vägev seisma oma Sõna taga ja ütleb: “et, kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle.”(Mk 8:35) Issand on väga armuline neile, kes oma elu lõplikult Tema kätte usaldavad ja annab neile teada ja tunda asju, millede pärast kaasusklikud nende üle tihti irvitavad. Seda on juhtunud rohkem kui 1x ka eestimaal ja seda juhtub sellel maal praegugi.Ka minul on täitsa huvitav leida end kommenteerimas luterliku netiajalehe artiklit ja loodetavasti lugemas veelgi huvitavamaid kommentaare. Jumala teed on imelised ja äraarvamatud! Igatahes kasutan võimalust et kiita ja ülistada Issandat Kristust ka luterliku netiajalehe kommentaaride sektsioonis! Kiitus Sulle Jeesus! Kiitus!
  Et anda teile veelgi enam võimalusi mind meeleparandusele kutsuda ja aidata Jumalal teha tööd inimeste südames jätan oma blogi, kus 2005-2006 jne,on juttu eestimaa vaimsest minevikust ja neile kes tahavad, ka tulevikust. Thanks!http://www.meieissandtuleb.com/

 16. Anonüümne ütleb:

  Mati, kas sa ei leia, et sinu postitus on vastuolus kommentaariumi reeglitega, mis keelavad reklaami? Reklaamid siin oma blogi, sest — vaene mati — pikki aastaid kirjutad seal oma mõtteid, aga MITTE KEEGI EI LOE…. Kurb tõesti. Eriti veel isehakanud prohvetile….
  Tunnen kaasa.

 17. Margot ütleb:

  Loen seda eelnevat kirjavahetust ja mõistan, miks paljud, kellega olen vestelnud ja kellega olen kirjavahetuses, iga aastaga ikka enam poetavad jutu sekka mõtet, et eestimaal on nii palju kurjust. Kui seda on isegi kiriku lehekyljel, mis siis veel maailmast oodata on. Ja kui Jumala Sõnast arusaamine on nii maailma järele sätitav, siis Jumala tegelik tahtmine on ka inimeste poolt väänatav nii, et kellelgi ei oleks ebamugav. Parim näide Jumala tõelise tahte väänamisest maailmale mugavaks on ka internetist hiljuti loetud tekst inglise kirikusse geipiiskopi valimisest. Puhtalt piibli põhjal elamisest pole enamikul inimestel ettekujutust ja see on nende meelest üleliigne ja mitte tänapäevane. Ometi on kogu Piibel elamise õpetus ja inimesena maailmas elamise põhialus. Näete, kui kaugel on inimkond Jumalast tegelikult!

 18. mati ütleb:

  Thanks kaastunde eest!Mulle piisab aga täielikult Jumala Sõnast, sest Temaga on igas olukorras ok. Nii “aus ja häbis,laituse all ja kiituse all; kui eksitajad, ja siiski tõerääkijad; kui tundmatud, ent ometi tuntud;kui surijad-ja ennäe, me elame! kui karistatud, aga mitte surmatud”(2Kr.6:8) Eks tuleb palvetada ka nende kollaseks suitsetanud sõrmede ja veinilõhnaliste luteri pastorite pärast, keda on eestimaal rohkem kui üks ja kes ootavad suurt ärkamisaega. Kes arvad et Jumala teenimine seisneb ainuüksi kirikukommete täitmises- elada aga võib kuidas keegi tahab ja rahakott kannatab.”Vaata ma panen nende eluviisid nende pea peale.”(Hs.9:10)”Su preestrid tarvitavad vägivalda mu Seaduse kallal ja teotavad mu pühi asju; nad ei tee vahet püha ja ebapüha vahel, ei õpeta roojase ja puhta vahet”(Js.22:26)”Kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega,aga ta süda on minust kaugel ja nende kartus minu ees on ainult inimlik käsk, siis vaata, ma teen sellele rahvale veel imet-imelikul ja kummalisel viisil;tema tarkade tarkus kaob ja tema arukate arukus peidetakse.” “Sest nad on tõrges rahvas,valelikud lapsed,lapsed,kes ei taha kuulda Issanda õpetust, kes ütlevad nägijaile:”Ärge nähke!” ja ennustajaile:Ärge ennustage meile tõtt, kõnelge meile meelt mööda, ennustage pettepilte, taganege teelt, lahkuge rajalt, jätke meid rahule Iisraeli Pühaga!””Aga needki siin vaaruvad veinist ja tuiguvad vägijoogist: preester ja prohvet vaaruvad vägijoogist..sest kõik kohad on täis okset ja rooja,puhast paika ei olegi.””Õiglus on tagasi tõrjutud ja õigus seisab kaugel,sest tõde komistab tänaval ja ausus ei saa sisse tulla.””Mu rahva vigastust ravivad nad pinnapelselt öeldes “Rahu, rahu!”kuigi rahu ei ole.Kas nad häbenevad, et nad on teinud jäledust? Ei,nad ei häbene sugugi ega tunne piinlikkust.””Ja kui sa neile kõike seda räägid, siis nad ei kuula sind, ja kui sa neid hüüad, siis nad ei vasta sulle.” Meie aja kristusevastased vaimulikud salgavad Kristuse lunastusetöö avalikult rahva ees ära ja teotavad Tema püha nime paganate seas oma kõlvatu eluga, nõnda nagu on kirjutatud:”Pilgatakse ju Jumala nime teie pärast paganate seas.””Vaata, nende kõrvadel on eesnahk, nad ei saa kuulda. Vaata Issanda sõna on neile teotuseks, see ei kõlba neile.””Kes annaks, et mu peas oleks vett ja mu silmad oleksid pisarate allikad?Siis ma nutaksin päevad ja ööd oma tütre, oma rahva pärast””Vaata ma tulen pea, ja mu palk on minuga tasuda kätte igaühele nõnda nagu tema tegu on.””Sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud,olgu head või halba.”

 19. Anonüümne ütleb:

  Kas sina, Margot, elad “puhtalt Piibli põhjal”?
  Kuidas sa seda täpselt teed?

 20. Anonüümne ütleb:

  Sa oled tubli, mati, tunned hästi Piiblit!

 21. Anonüümne ütleb:

  Mind paneb suhe Jumalaga nägema üha rohkem ilu ja headust, kahju, et sina igal pool ainult kurjust näed. Aga ilmselt on see paratamatu: kui meie Jumal on kuri, siis oleme ka ise kurjad ja olles kurjad, näeme esmajoones seda, mis on ülekaalus ka meie oma hinges: nimelt kurjust.

 22. mati ütleb:

  Ärgem jätkem palvetamist eestimaa pärast! Ükskõik kuidas nad meisse suhtuvad!Eks palvetab ju keegi ka meie eest!Kas ei öelnud Jeesus:”Mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkakisd nägema, ning nägijad jääksid pimedaks.” On neid, kes järgnevad Kristust ainult seni, kui Ta parandab nende haigused , toidab neid ja teeb muid imetegusid. Eestimaa ei ole erand. Sest Sõna sai lihaks ja on tänaseni elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheteraline mõõk, mis tungib läbi, kuni ta erldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaaluluste hindaja.””Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku et ta ei langeks”… mu armsad vennad, olge kindlad,ning ikka kõigutamatud Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.”Tänu Jumalale et eestlaste patumõõt pole siiani veel täis saanud. Tuletagem meelde ka teda, kes nägi oma silmadega meie rahva suurt allakäiku ja kelle pintsaku taskust leiti tema viimane läkitus “Paluge Jehoova Jumalat,kes on loonud taeva ja maa ja veeallikad.”

 23. mati ütleb:

  Võibolla poleks paha meenutada praeguse põlvkonna eesti kristlastel, et meie esivanematelt ei võetud nende esimest vabadust mitte selle pärast, et nad nägid Jumalas ikka rohkem ilu, headust ja armastust, mida Temas ka jumalikku küllust mööda on, vaid rahvuse kurjuse pärast, mis ajas täis ja üle Jumala patumõõdu, millega Tema, vastavalt oma plaanidele, rahvaste patusust mõõdab! Lugupeetud mr. Anonüümne!Tänan teid minu Piibliteadmiste märkamise eest, aga sellest veelgi tähtsamaks pean ma Jumala enda tundmist Püha Vaimu läbi!
  Thanks!

 24. Anonüümne ütleb:

  Jah, mati, sa oled väga ilus, väga tark ja väga tubli!

 25. Anonüümne ütleb:

  Anna meile raha!

 26. mati ütleb:

  Mr. Anonüümne. Milleks need tegelikkusele mittevastavad meelitused minu arvel!? Ja milleks peaksin andma teile raha? Kas olete füüsiliste või vaimsete puudetega, ehk võimetu endale ise elatist teenima? Pealegi viiks teile suuremate rahasummade andmine teie hinge kiusatusse , sest kuigi mõni riik Jeesus ütleb et “Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat.” Ja ap. Paulus “Jah, kõige kurja juur on rahaarmastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu,” mida ma teile ei sooviks. Aga mida ma soovitan, on järgida Jumala Sõna mis ütleb:”Tooge kogu kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu, ja PROOVIGE mind ometi sellega, ütleb vägede Issand.”Jumal ei ole inimene et Tema valetaks!Sellest on palju aastaid tagasi, kui ma seda kirjakohta otsustasin järgima hakata olukorras,kus mul raha peaaegu ei polnud. Siiski otsustasin panna Jumala proovile, nagu Ta ise meid soovitab. See on ka ainuke kirjakoht Piiblis kus Jumal soovitab meid panna Teda proovile.Kuigi tegelikult proovib Tema meid! Tegin seda nii nagu Piibel ütleb:”Sina, kui sa oma armuande jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb, et su armuannid oleks varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki , tasub sulle!” Jumal on andnud mulle võimaluse suhelda küllaltki rikaste inimestega ja nende tüüpiline arvamus on:”Oleks mu veel 1 miljon, siis ma hakkaks ka Jumalale andma.”Aga me ei pea olema Jumalast nii vaesel arusaamal nagu on paljud rikkad inimesed.Sa võid hakata andma ka siis, kui sul on jäänud vaid 1 ja viimane sent, sest Jumalat ei huvita kellegi raha, eks ole ju Tema kontrolli all 100 biljonit galaktikat ja terve, natuke rohust kõrgem, inimkond.Teda huvitab meie siiras südamehoiak, sest Ta teab veel enne kui me tõuseme, kuhu me läheme, ja veel enne kui me suu avame, teab ta mida me räägima. Muidugi on mitmed religioossed inimesed ja paljud kirikud võtnud kümnisemaksimse oma programmide etteotsa, aga see ei tarvitse alati kattuda Sõnaga ja nende asjade liiga kaua suushoidmine ja pikalt, ikka ja jälle läbinätsutamine võib jätta lõpuks suhu halva maitse, mis on inimestest ja mitte Jumalast.Et teha end teile veidi arusaadavaks, räägiksin ühe loo kõrbesse eksinud noorest mehest, kes oli nälja ja janu kätte nõrkemas. Kui ta seal sedasi pimeduse saabudes taeva poole hüüdis:”Jumal kallis aita mind, ja ära lase mind siia kõrbesse surra!” siis märkas ta mõne aja pärast kaugel ees nõrka tulukest.Jõudnud selle lähedale, nägi ta väikest majakest ja koputas uksele.Uks avati ja lävel seisis heatahtlike silmadega vana mees, kes kutsus teda sisse.Pärast seda kui noormees oli end pesnud, paluti tal istuda lauda ja majaomanik kattis laua . Vahepeal märkas aga noor mees laualnurgal vana, kulunud Piiblit ja avas selle. Kui ta seda sirvis, leidis ta üllatuseks, et paljude kirjakohtade kõrvale oli paksult kirjutatud TP. Ta küsis Piibli omanikult :”Miks teie Piiblis on nii tihti, peaaegu iga kirjakoha kõrvale paksult kirjutatud kaks tähte TP?” “Aaa!” naeratas vana mees “need kaks tähte tähendavad Tested and Proved.”(mis eesti keeles peaks olema
  testitud ja tõestatud.)Ma arvan et Jumala perekonnas on palju lapsi ja mõned neist on pandud kõrbesse et toita ja juhtida eksinuid. Kui oma otsustasin Jumalat proovida, nagu Tema Ise seda tahab, siis ei teinud ma seda mitte soovist saada rikkaks või raha pärast, vaid et näha kuidas Ta töötab ja tegutseb. Valisin selleks maailma arusaamade järele kõige vähemsobivama ajaperioodi ja tingimused oma elus.Muidugi “juhtus”(kuigi Jumalal juhuseid ei ole, nagu evolutsionistidel) ka minu teele raamat, mis ei olnud kirjutatud kasuahnusest või inimesi rahakuradi meelevalda ahvatlevast vaimust, vaid mehe poolt, kes andis Jumalale au ja jagas oma kogemusi Jumalaga. Mul pole olnud millesti puudus!Kiitus Jumalale! Keegi on öelnud:”Kui õpilane on valmis, siis ilmub ka õpetaja.” Piibel ütleb:”Ole vait Issanda ees ja oota teda;ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi! Sest kurjad hävitatakse;aga kes Issandat ootavad pärivad maa.”
  Pealegi mr.Anonüümne.”Kas nüüd on aeg
  võtta hõbedat ja hankida riideid,õlipuuaedu ja viinamägesid, lambaid, kitsi ja veiseid, sulaseid ja teenijaid.””Sest nägemine on seatud aja peale ja ruttab otsa poole, ega valeta mitte.Kui see viibib, siis oota seda, sest see tuleb kindlasti ega kõhkle.” Ons maailma rahvad võimelised ületama Jumalat? Kas ei ütle Ta oma Sõnas:”Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja?Ilmamaa kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu Issanda ja tema Võitu vastu.”Eks oota ju järgmine kirjakoht oma täitumist ka eestimaa ajaloos! “Häda kangekaelseile lastele, ütleb Issand, kes peavad nõu, aga ilma minuta, ja kes teevad liidu, aga ilma minu Vaimuta, lisades patule patu, kes lähevad alla Egiptusesse, küsimata nõu minu suustja põgenevad vaarao kaitse alla et otsida varju Egiptusest(loe:maailmavaimust aetud organisatsioonidelt ja sõjajõududelt). Seepärast tuleb vaarao kaitse teile häbiks ja Egiptuse varju alla kippumine teotuseks…Sest egiptlased on inimesed aga mitte Jumal, (kuigi mõni riik või riigijuht käitub nagu ta oleks jumal)ja nende hobused on liha aga mitte vaim. Kui Issand sirutab käe, siis komistab aitaja ja langeb aidatav ja nad kõik hukkuvad üheskoos.” “Pöörduge tagasi tema juurde, kellest te olete taganenud nii kaugele, Iisraeli lapsed!Sest sel päeval viskab igaüks ära oma hõbedased ja kuldsed ebaajumalad,mis teie käed on teinud teile patuks.”Et praegune eestlaste põlvkond ei taha sellest midagi teada, ei tähenda veel, et seda pole meie rahva ajaloos juba juhtunud, ega juhtu veelgi. Eks tormati kõigepealt küüditama “bursuisid ja kapitaliste”, nii et nende rikkus sai neile enestele needuseks ja linnarahvas käis maal kuldsõrmuste eest ostmas tangu jne. Lp. Anonüümne. Aja märgid näitavad et isegi meedia ei jõua enam hästi sündustele järele ja kas pole kiiresti rikkaksaada tahtmine momendil riskantne tegevus? Raha asemel soovin teile Jeesust!

 27. mati ütleb:

  Sry. Vabandan eelpool tehtud kirjavigade pärast.

 28. Anonüümne ütleb:

  Väga südantkosutav on lugeda neid sinu pikki mõttearendusi. Paneb kohe pead vangutama ja õhkama: no küll on ikka ilmas inimesi! No küll on Issanda loomaaed ikka kirju!
  Tahaksin siiski juhtida tähelepanu pisukesele vasturääkivusele ja ebakõlale sinu viimases postituses. Nimelt sa kirjutad: “Tegin seda nii nagu Piibel ütleb:”Sina, kui sa oma armuande jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb, et su armuannid oleks varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki , tasub sulle!” ” — Väga õige! Aga nüüd küsimus: miks sa siis praegu avalikult kelgid oma kümnisemaksmisega, kui Jumal on käskinud kõik heateod varjatuks jättagi? Kas sa nüüd ei tühista sellega kogu õnnistavat mõju, mida sa oma teo tulemusena lootsid saada, sest ütleb ju Jeesus oma heategudega kelkijate kohta: “Neil on nende palk käes ja nüüd ei ole neil enam palka minu Isalt, kes on taevas!” (tsiteerin mälu järgi).

  Liiatigi, kuna sa siin oled andnud oma blogiaadressi ja seal on kirjas sinu täisnimi ja selle kaudu oled sa täielikult identifitseeritav. Ei ole hea selline kelkimine, tundub mulle.

  Veel üks küsimus: kuidas on sul lood kohtumõistmisega? Selle eest hoiatab Jeesus korduvalt ja rõhutab väga, et ligimese üle kohtumõistjad ei päri igavest õndsust. Aga mida teeb mati? Teadmata oma vestluskaaslase suhtumist rahasse, hakkab ta teda manitsema juba eelotsusega, et see on väga vale, paha ja jälk Jumala silmis. Kas siin ei rikuta praegu ühte kümnest käsust — sa ei tohi oma ligimese vastu anda valetunnistust?

  Kui tohib midagi soovitada, siis soovitaksin taotleda rohkem armastust oma ligimese vastu, mis juba iseenesest hõlmab kõike seda, mida sinu käitumises väga napib: nimelt lugupidamist ja austust kaasinimese vastu, alandlikku meelt, teenimisvalmidust, valmidust mõista, mitte hukka mõista, süüdistamisest loobumist, heatahtlikkust, viisakust, ligimesest kõige parema uskumist jne. jne. jne.

  Tuletan sulle meelde, et ilma armastuseta ei ole absoluutselt mitte millelgi mingit väärtust: ei piiblilugemisel, ei kümnisemaksmisel, ei Jumal käskude pidamisel, isegi tugeval usul mitte, mis võib mägesid paigast liigutada. Armastuseta on kõik tühine. Samas, kui sul on armastus, siis on sul ka kõik muu, sest kes tõeliselt armastab, see peab ka Jumala käske. Nii lihtne see ongi.

  Soovin sulle, mati, et võiksid ära tunda selle, mis on tõeliselt tähtis ja selle ka oma elus elavaks teha. Soovin sulle Jumala armastust. Usun, et kui sa usus pisut küpsemaks saad, kui sa praegu oled, siis jõuad sinagi kord selle tõdemuseni, et just armastus on suurim väärtus. Ole õnnistatud.

 29. Juhan Kark ütleb:

  Anonüümsel on õigus; liikmemaks, aga mitte kümnis.Kirik on õite ahneks läinud. Eriti oleks vaja küsida ja nõuda KÜMNIST meie miljonäridelt.Nt.Armin Karult.Vägisi ära ristida ja nõuda!

 30. Julius Kört ütleb:

  Kas kirjanik Mati Unt on surnust üles ärganud?Nii pikad ja igavad tiraadid nagu Undi romaanidki.

 31. Anonüümne ütleb:

  Mati Undi romaanidel pole viga midagi.

 32. Julius Kört ütleb:

  võibolla tõesti, kui muud lugenud ei ole ja mõelda ei oska.

 33. Julius Kört ütleb:

  Paistab ,et raha puudutab kõige rohkem, sest muidu poleks ju nii palju kommentaare.Kirik on muidugi neetud ja juba ammugi, sest edvistamine ja roomamine riigi ees on võtnud võimust.Kuldristide ja Maarja medalite asemel võiks tuletada meelde, mis Uues Testamendis on juttu pidulauast.Kiriku ülesanne on muretseda vaeste ,vigaste, töötute, prükkarite ja muude nn.asotsiaalide eest,kelle riik on jätnud hooletusse.Neile tuleb katta iga päev pidulaud, sest muidu ootab hoolimatut kirikut põrgu.Igasugused ausambad, lipud ja kurat teab mis veel tuleb unustada ja muutuda ise alandlikuks, heita kõrvale hilbud, tagasi võtta luterlik talaar, harida ennast ,jääda vaeseks ning alustada uuesti otsast peale ilma uhkuse ja sisemise härratsemiseta.Muidu jääb needus kiriku peale ja suretab viimsegi, mis on inimlikku, rääkimata Kristuse jägedes käimisest.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)