Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Karuse kirik loob eluaustuse ala

18.06.2008 | | Rubriik: Kirikuelu

Mai keskel toimus Karuse koguduse juhatuse koosolek, kuhu oli kutsutud ka praost Tiit Salumäe. Arutlusel oli meie kiriku suhe looduse ja selle kaitsmisega.
Alates 1989. aastast on Karuse kogudus seotud looduspalvetega, millega on taotletud kiriku positiivset hoiakut looduse suhtes. Selleks on toimunud pööripäevadel kaheosalised jumalateenistused, millest üks osa peetakse looduses ja teine kirikus. Nende palvustega on püütud saavutada inimese, kiriku ja looduse lähenemist.
Lisaks toimus esimene eestpalve Nõva vallas Keibu lahes toimunud õlireostuses kannatanud looduse eest, millele järgnes EELK üle-eestiline eestpalve. Kaks juhatuse liiget osalesid sama õlireostuse tagajärgede likvideerimisel. Pööripäevapalvused on hakanud mõjutama kohaliku elanikkonna suhtumist loodusesse ning pannud teraselt jälgima kirikus toimuvat diskussiooni maade ja metsade majandamise üle.
Seoses aruteludega metsade majandamise teemadel tegi Karuse Margareeta koguduse juhatus praostile teatavaks oma seisukoha kiriku valduses olevate metsade ja maade suhtes. Leiti, et vastukaaluks metsade intensiivsele majandamisele peab koguduse juhatus otstarbekaks kuulutada koguduse valduses olevad metsad (~30 ha) ja maad (~36 ha) eluaustuse paigaks.
Sellega tahetakse näidata, et mets ei ole ainult tarbimise objekt, vaid elav organism, mida tuleb austada. Meie eesmärgiks on edendada teadmist, et kõik olev on elav ja kõik elav on püha ning tuleb tunda aukartust elu ees, austust emakese maa ees ja piiritut usaldust Jumala ees. Meie arvamus on, et kui inimesed hakkavad mõtlema samamoodi oma valduses olevatest metsadest-maadest, on nad teinud esimese sammu eluaustuse rajal.
Karuse Margareeta
koguduse juhatus

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)