Slava Ukraine
Esileht » Online » Online artiklid »

Kanada praostkonna sinod 2009

27.04.2009 | | Rubriik: Online artiklid

E.E.L.K. Kanada praostkonna tänavune sinod toimus 28. märtsil Toronto Peetri kirikus.
 

Sinod algas armulauaga jumalateenistusega, kus teenis E.E.L.K. Peetri Koguduse vikaarõpetaja Ants Tooming, kes mõned päevad hiljem lahkus Torontost Eestisse. Tema panus Kanada praostkonna tegevusse on olnud märkimis- ja tänuväärne.

Sinodi tegevosa, mida juhatas praost Hannes Aasa, algas palvusega, lahkunute mälestamise ja päevakorra kinnitamisega. Eelmise sinodi protokoll võeti vastu muudatustega.

Praost Hannes Aasa andis ülevaate praostkonna tegevusest 2008. a. Praostkonna hingekirjas oli 31. detsembri 2008 seisuga 3715 inimest. Ristituid oli aasta jooksul kokku 16, leeritatuid 15 ja laulatati 2 paari. Eestikeelseid jumalateenistusi peeti 291 (neist armulauaga 81) ja ingliskeelseid 42 (kõik Toronto Peetri koguduses, neist armulauga 16). Pühapäevakool tegutses samuti ainult Toronto Peetri koguduses.

Järgnesid koguduste tegevus- ja majandusaruanded. Nendest selgus, et kõigil on põhiliselt samad mured – vananev liikmeskond, minimaalne juurdekasv, kahanev kohusetunne oma kogudust majanduslikult toetada ja noorte passiivsus kirikuelus osalemisel. Ehkki vanem generatsioon, kes on pannud tugeva aluse meie kogudustele, kahaneb, on rõõm näha, et nooremad inimesed on juhatuseliikmetena võtnud südamesse teenida kohalikke eesti kogudusi ja hoolitseda meie ühise usu säilimise eest siinses eesti ühiskonnas.

Kui kaua praostkonna kogudused veel püsivad? Peapiiskop Taul vastas, et kogudused püsivad igavesti, kuna jumalariigis kestab kirik edasi.

Optimistlikult hindab oma tulevikuväljavaateid E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus (30 aastat); Montreali Jaani Kogudus peab tõenäoliseks tegevuse jätkamist 20+ aastat, ülejäänud vähem. Toronto Peetri kogudus ei paku välja mingit aastate arvu, leides, et iga koguduse tulevik oleneb Jumala tahtmisest. Londoni ja Hamiltoni kogudused jätavad sellele küsimusele vastamise Jumala hoolde. Jumalariik püsib igavesti, meie kogudused püsivad seni, kuni teeme Jumala tahtmist, lisab praost Aasa.

Sinodi kava jätkus pildistamise ja ühise lõunasöögi järel praost Hannes Aasa esitatud praostkonna 2008. a. majandusliku aruandega. Revisjonikomisjoni aruande esitas esimees Heikki Paara, mis kiideti heaks. Võeti vastu ka 2009. a. eelarve.

Praostkonna kogudustele laekunud tulude kogusumma oli 2008. a. $627.933; kulude kogusumma aga $712.631, mis jätab puudujäägiks -$84.698. Koguduste varade koguseis (assets) on 2,504.963 dollarit.

E.E.L.K. peapiiskop Andres Taul andis seejärel ülevaate oma tegevusest. Ta ütles, et raske on korralikult täita peapiiskopi kohustusi ja samal ajal kanda hoolt Kanada välis-eesti suurima, Toronto Peetri koguduse eest. Külalisõpetajate tegevus on viimasel ajal olnud üsna juhuslik ja lühiaegne. Peapiiskop informeeris osalenuid ka sellest, et teda on kutsutud eeloleval suvel Saksamaal Münsteris toimuvale ESTOle, kus toimub ka kirikukongress, aga ka Lääneranniku Eesti Päevadele ja septembris Austraaliasse. Lisaks on saabunud veel küllakutseid mitmetelt kogudustelt, kes tänavu peavad oma 60. juubelit.

Mõistagi peatus peapiiskop Taul ka kodu- ja välis-eesti kirikute ühinemise teemal, mis pole siiani oma aktuaalsust kaotanud ega lõplikku lahendust leidnud. Ta palus nendel, kes kirikute ühendamist toetavad, tõsta käed. Seda tegid järgmised sinodil osalenud õpetajad: Walter Johanson (Vancouver), Hannes Aasa (Hamilton), Andres Taul (Toronto Peetri ja St. Catharines), Kylliki Pitts (Montreal) ja Tiit Tralla (Sault Ste. Marie) ning saadikud: Milvi Puusepp (Vancouver), Tiina Coverdale (Hamilton), Jaan Pallop (Hamilton), Härnald Toomsalu (Hamilton), Olev Maimets (Peetri), Leena Liivet (Peetri), Anne Raudsepp-Altosaar (Montreal), Viia Hanright (St. Catharines), Endel Hert (St. Catharines), Kalju Kaur (Eesti Kodu). Vastu hääletasid Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas ning sama koguduse saadikud Jüri Silmberg ja Heikki Paara.

Seegi spontaanne hääletus näitas, et üksmeelt pole selles küsimuses kahjuks leitud, kuid ühine lootus on olla siiski samas Kristuse ihus.

Külalistena viibisid sinodil: Asta Valvur, Naani Holsmer, Peeter Altosaar ning Kolga-Jaani koguduse ja Kanada vikaarõpetaja Ants Tooming.

Järgmine sinod otsustati korraldada Toronto Vana-Andrese kirikus 20. märtsil 2010.
Järgnesid läbirääkimised ja kohalalgatatud küsimused.

Sujuvalt kulgenud, hästi korraldatud ja juhitud sinod lõpetati palvega. Lahkuti teadmises, et vaatamata ebakõladele ja majanduslikele muredele jätkab E.E.L.K. Kanada praostkond Jumala tahtmist täites ja Talle lootes oma tööd.

E.E.L.K. Kanada praost tänab praostkonna juhatust koostöö eest – abipraost Walter Johansoni, sekretär Leena Liivetit, laekur Inge Aloed ja nõunik õp. Kalle Kadakat. Aga tänu kuulub ka kõigile ustavatele koguduseliikmetele, kes toetavad oma kogudusi ja E.E.L.K. praostkonda.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)