Slava Ukraine

Kahe kiriku jätkuv koostöö

28.02.2007 | | Rubriik: Uncategorized

Peapiiskop dr Edmund Ratz oli koos abikaasa Dorothea Helene Ratziga Eestis külas peapiiskop Andres Põderi kutsel.

Peapiiskop dr Edmund Ratz oli koos abikaasa Dorothea Helene Ratziga Eestis külas peapiiskop Andres Põderi kutsel.

Eestit külastas Evangeelse Luterliku Kiriku Venemaal ja Teistes Riikides (ELKRAS) peapiiskop dr Edmund Ratz abikaasaga. Neli päeva kestnud visiit lõppes pühapäeval, 25. veebruaril Rootsi-Mihkli kirikus Nõmme Saksa Lunastaja koguduse jumalateenistusega, kus jutlustas peapiiskop Ratz.

Oma kirikut tutvustades ütles peapiiskop Ratz, et see on nii vana kui ka uus. «Luterlik kirik on Venemaal olnud juba üle 400 aasta. Tsaariajal kuulusid ka Baltimaade luterlikud kirikud sinna. Nõukogude võim hävitas aastatel 1936–37 need kogudused täielikult. Kui varem oli Venemaal luterlasi pea kaks miljonit, siis nõukogude ajal kogudused suleti, vaimulikud aga hukati või vangistati. Selle kirikuga taheti Venemaal teha igaveseks lõpparve,» jutustab peapiiskop oma kiriku kurba lugu.

«Ometi jätkas mõni kogudus salaja tööd ja mõni isegi taasalustas. Perestroikaaeg tõi Venemaale usuvabaduse ning seni salaja töötanud kogudused hakkasid tegutsema avalikult. Tänaseks on meil 400 kogudust, mis asuvad erinevates riikides, kuid on koondunud siiski üheks kirikuks.

Regionaalkirikud on peale Venemaa ka Ukrainas, Usbekistanis, Türkmenistanis, Kasahstanis, Aserbaid˛aanis ja Gruusias. Mul on väga hea meel, et need erinevate maade kogudused tahavad koostööd teha. Tahame igati kaasa aidata sellele tööle, peame tähtsaks laste- ja noortetööd, arendame diakoonia- ja sotsiaaltööd.»

Eestiga hea koostöö

Sidemeid Eesti luterliku kirikuga peab Edmund Ratz headeks ja töisteks, neid kaht iseseisvat kirikut seob kõigepealt kuulumine Luterlikku Maailmaliitu. «Peapiiskop Andres Põderiga oleme kohtunud just LMLi kaudu. Viimasel kokkusaamisel Vilniuses leidsime, et meie kirikutel on mõni teema, mida saaksime koos lahendada – meie aladel on luterlasi, kellel on omakorda sidemed EELKga. Tahame seda koostööd süvendada.

Käesoleva visiidi käigus sain hea ülevaate EELK tegemistest. Olen aru saanud, et Eesti luterlik kirik on teinud viimastel aastatel väga head tööd. Sain siit kasulikku teada lisaks jumalateenistuslikule tööle ka kirikumuusika, diakoonia ja noortetöö alalt. Püüan end alati Eesti kiriku asjadega kursis hoida. Meil on väga head ja sõbralikud suhted.

Üks valdkond, mis meid mõlemaid huvitab, on see, mis on toimunud inimestega pärast nõukogude võimu kokkuvarisemist. Meie mõlema püüdeks on teha inimestele selgeks, et nad vajavad kirikut. Erineme oma territooriumi suuruse poolest, kuid meil on ühised töövaldkonnad ja -suunad.»

ELKRASi suhetest Vene õigeusu kirikuga kõneldes ütles peapiiskop Ratz: «Oleme koos õigeusu kirikuga ühed vanemad kirikud Venemaal. Meie vaimulikud ei saa küll vastastikku kogudustes teenida, kuid teistes valdkondades teeme koostööd.»

Õigeusu ja luteri kirik – Venemaa vanimad

«Tallinnast lahkudes sõidangi kohe Moskvasse õigeusu kiriku konverentsile. Meie jaoks on väga huvitav, et metropoliit Aleksius II on pärit Eestist. Kuna Eestis on luteri kirik suur kirik, siis tunneb Aleksius ka hästi seda kirikut.

Venemaa õigeusu kirikuga teeme koostööd näiteks humanitaarabi jagamisel, kuid see sõltub väga palju inimestest. Kui koguduse eesotsas on avatud meelega vaimulik, siis sujub ka koostöö.

Nagu kuulsin, on Eestiski õigeusu kirik aktiivne ja teeb oikumeenilist tööd. Head sõna tuleb nii meil kui teil kuulutada ka n-ö mittekiriku inimestele. Ja mind huvitab väga, kuidas selline töö Eestis toimib,» sõnas peapiiskop dr Edmund Ratz oma visiidist kokkuvõtet tehes.

Edmund Ratz (73) valiti ELKRASi peapiiskopiks kaks aastat tagasi. Varem teenis ta Ukraina luterliku kiriku piiskopina. Edmund Ratz on pärit Saksamaalt Baierist, õppinud ja töötanud samas vaimulikuna. Paarkümmend aastat teenis ta Inglismaa saksa luterlikke kogudusi ja oli pikka aega sealse luterliku nõukogu esimees. Huvitav fakt on see, et enne teda oli sellel kohal E.E.L.K. vaimulik dr Jaak Taul. Ukrainas töötas ta 1999. aastast. ELKRASi kirikuvalitsus ja peapiiskop asuvad Peterburis.

Tiiu Pikkur

Üks kommentaar artiklile “Kahe kiriku jätkuv koostöö”

  1. Külaline says:

    Järgmisena tuleb kutsuda Ratzinger!

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)