Esileht » Uudis » Esileht »

Käes on aruannete esitamise aeg

15.01.2004 | | Rubriik: Esileht

Kui 2002. aasta aruanded esitati 1. jaanuarini 2002. a kehtinud korra kohaselt, siis 2003. aasta aruannete esitamisel tuleb lähtuda 26. novembril 2002. aastal vastu võetud EELK aruandluse seadusest.
Seadus sätestab EELK koguduste õpetajate, praostkondade praostide, peakaplanite, EELK vikaarvaimulike, reservvaimulike, EELK poolt moodustatud sihtasutuste ja organisatsioonide juhtide, Kirikukogu komisjonide esimeeste, konsistooriumi liikmete ning peapiiskopi poolt koostatavate aruannete esitamise korra ja tähtajad.
Koguduse statistilise aruande koostab koguduse õpetaja. Aruanne esitatakse elektroonilisel kujul EELK kodulehekülje Intraneti kaudu või muul kujul praostkonna praostile hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 20. jaanuaril. Kui interneti kasutamise võimalus puudub, saadab koguduse õpetaja aruande mõnel muul kujul praostkonna praostile samaks kuupäevaks. Praostkonna praost edastab koguduse statistilise aruande elektroonilisel kujul EELK kodulehekülje Intraneti kaudu konsistooriumile hiljemalt 25. jaanuaril.
Koguduse sõnalise aruande koostab koguduse õpetaja. Aruanne saadetakse kahes eksemplaris praostkonna praostile hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruaril ja tehakse kättesaadavaks kõigile koguduse liikmetele. Praostkonna praost saadab aruanne koos praostkonna koguduste statistilise koondaruandega igale praostkonna kogudusele ning koos praostkonna kõigi koguduste sõnaliste ja statistiliste aastaaruannetega peapiiskopile hiljemalt 1. märtsiks.
1. veebruariks esitavad aruande piiskopile ja peapiiskopile peakaplan ning EELK vikaarvaimulikud ja reservvaimulikud. Sihtasutuste ja organisatsioonide juhid esitavad aruande vastava töövaldkonna assessorile ja peapiiskopile 1. veebruariks. Kirikukogu komisjonide esimehed esitavad aruande peapiiskopile 1. veebruariks. Konsistooriumi liikmed esitavad aruande peapiiskopile 1. märtsiks.
Aruandlus on koondatud Intranetis: http://www.eelk.ee/intranet/aruandlus.html 
EK

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)