Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Kadunud jumalanäolisusest

05.02.2004 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Paljud meist teavad, et Eesti Vabariigis kehtib seadus, mis ajalooliselt baseerub kristlik-humanistlikul, Euroopas üldiselt valitseval õigussüsteemil ja on oma olemuselt tarvilik, et teha vahet heal ja kurjal ning kaitsta head kurja eest.
Et tagada õigust, karistatakse mitteõiguskuulekaid inimesi kas rahatrahviga, käitumiskontrolliga või vabaduskaotusega. Tänapäeva Eesti on liitunud nende riikidega, kus surmanuhtlus on kaotatud. Üldiselt võime inimeste nõutavat õigust iseloomustada kui silm silma ja hammas hamba vastu õigusega ehk iga kurjategija peab saama teenitud karistuse.
Kord arutasime usklike inimestega igasuguseid elujuhtumeid ja olukorda koguduses. Jutu käigus kerkis ülesse vaimulik N ja tema nime mainitud, hakkasid erinevad inimesed nimetatud vaimulikku kritiseerima ja halvustama. Teda süüdistati isekuses, laiskuses, ülbuses jne.
Mõni päev hiljem oli mul au kohtuda selle vaimulikuga ja ma mainisin talle meie jutuajamist. Vaimulik N hakkas omakorda usklikke süüdistama kõiksugustes patutegudes ja saamatuses.
Olukord tundus õudne ja õhus oli tunda kodusõja tuleleeki. Inimesed käitusid nagu ikka, hammas hamba ja silm silma vastu. Meenus M. Lutheri lause inimese olukorra kohta: jumalanäolisusest on järgi tume must mass.
Juba enne eesti rahvakirjanikku Tammsaaret on otsitud tõde ja õigust. Tõesti, õigust ja tõde peabki otsima, sest neid on mitu: inimlik ja jumalik. Inimlikust õigusest sai mõtiskletud, kuid milline on jumalik õigus? Jumalik õigus on avaldunud Kristuse lunastustöös. Halastus on toimunud ligi 2000 aastat tagasi, päeval, mil Kristus suri Kolgatal.
Meie õigus (õigustus, õiglus, õigsus jne) on tühised. Tema poeg, meie Õnnistegija Jeesus on surnud meiesuguste patukottide eest – selline on jumalik õigus. Selline õigus avab meile meie usus otsetee Jumala armutrooni juurde.
Tahan julgustada sind, hea sõber, mõtisklema Tema armu üle ja põlvitama kõigekõrgema Jumala ees ja julgesti Tema käest armu, abi ja julgust paluma, mitte ainult enese, vaid ka nende olukordade eest, kus ei valitse jumalik rahu ja kord. Ole julge paluma, sest Tema on armuline ja halastav Jumal.
Indrek Kõiv

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)