Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Kaarli kool alustab

28.08.2013 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Täna, 28. augustil on Kaarli koolis tähtis päev – kooliruumide õnnistamine.

1. septembril on Kaarli kirikus jumalateenistus, kus õnnistust palutakse Kaarli kooli esimese klassi 20 õpilasele, aga ka kõigile kooli minevatele lastele.
Loetud päevad enne õppetöö algust käib uhiuues koolis kibekiire ettevalmistustöö: kollased kooliraamatute kohvrid on juba saabunud, vormisärgid ootavad omanikke, kohe jõuavad kohale ka vormimütsid. Koolipingid vajavad laste jaoks parajaks timmimist ja abiruumis tuleb pintslit välgutada.
Kooli direktor Signe Aus ja klassiõpetaja Piret Kõppo tutvustavad ruume koguduse hoovimajas. Esialgu tegutsetakse kõrvuti lasteaiaga ja majas on veel rentnikke. Kui klasse juurde tuleb, laieneb kooli osa, tulevikus peaks kogu maja koolile saama.
Õpetajatele algas uus kooliaasta kolmepäevase laagriga, kus muu hulgas ühiselt ka kogu õppeaasta tegevuskava kirja pandi. Et Kaarli kool on välja kasvanud lasteaiast ja enamik õpilasigi on oma lasteaia kasvandikud, siis on ka koolitused jm tegevus ühine nii lasteaia kui kooli õpetajatele.
Kaarli lasteaia viies rühmas on 85 last. «Me teeme väga palju koostööd,» sõnab Signe. «Põhialused on meil samad, prioriteetsed väärtused, aasta teemad jm on ühised. Teeme ka ühisüritusi, et lapsed omavahel kokku puutuksid. Oleme organisatsioonina ikkagi üks.»

Alustuseks hommikuring
Koolimaja uksed avatakse hommikuti kell 8, kuid alustatakse pool üheksa. «Kõigepealt on meil hommikuring, mis on n-ö häälestumise aeg, kus räägitakse sellest, mis on huvitavat juhtunud või mis ees seisab. Arutleda saab neil teemadel, mis parasjagu päevakorral on. Saab õppida rääkima ja kuulama, see on väga oluline,» selgitab Signe.
Õppimine toimub üldõppe alusel, mis annab õpetajale vabaduse päeva ise organiseerida, kas teha pikemaid või lühemaid tunde, õppetöö on paindlikum kui aineõppe puhul. Kõik õppeained on omavahelises seoses – lõimingus, kus uued teadmised seostatakse eelnevalt õpituga, nii kujundatakse oskust siduda teadmisi igapäevase eluga.
Klassiõpetaja Piret, kellele on üldõpe alles uus, leiab, et ehkki päeva-tundide ettevalmistuseks kulub rohkem aega, teeb see töö loomingulisemaks ja põnevamaks. «Võib öelda, et me ei õpeta ainet, vaid õpetame last,» lisab Piret, kes varem töötas Vanalinna hariduskolleegiumis. Kaarli lasteaias on üldõpetus aastaid kehtinud, nii et lastele pole midagi uut ega harjumatut. «Kogemuste pagas on meil olemas ja see on meid julgustanudki,» leiab Signe. «Tahaksime, et meile tuleksid õppima väärtuskeskkonda otsivate ja hindavate vanemate lapsed. Ja praegu see just nii ongi,» on direktor veendunud.

Kolm sammast
Väärtuskasvatus koolis tugineb kolmele sambale: teadmised, kogemused ja keskkond. Need on võrdse tähtsusega kõik, kuigi esialgu on rõhk pigem kogemusel kui teadmistel. Me kõik kanname ühte maailmapilti ja mõtleme samas suunas. Kui laps küsib näiteks õpetajalt midagi Jumala kohta, siis õpetaja kas oskab vastata või ütleb, et ta uurib järele. See on keskkonna pool.
Kogemuse pool on see, et meil oleks võimalik kogeda palvet, püha, käia kirikus, alustada hommikut palvusega. Teadmiste pool tuleb kiriku aastarütmiga. Mida suuremaks lapsed saavad, seda rohkem ka teadmisi koguneb. Väärtuste pool ei saa olla eraldatud, see on põimunud kogu eluga, kus väga suur tähtsus on eeskujul.
Direktor räägib, et noorim Kaarli kooli järjekorda registreeritu oli sel ajal alles kolmenädalane. «Meile saab sünnist saati kooli järjekorda kirjutada ja nii ootamegi seda lapsukest kooli 2020. aasta sügisel. Vastuvõtukatseid me ei tee, kõik, kes on kooliküpsed, on teretulnud. Meie põhimõte on jääda väikeste klassidega kooliks, nii nagu see nüüdki on – 20-lapseliseks, ja tõenäoliselt tuleb edaspidigi enamik lapsi meie oma lasteaiast.»
Kaarli kooli moto on «Puu, mis kannab head vilja». Seepärast lähtutakse kasvatuses teist kuulda võtvast ja arvestavast põhimõttest nagu õunapuu, kes annab endast kõik, et kasvatada täisväärtuslikke vilju.

Tiiu Pikkur

EELK konsistoorium kuulutab välja ülekirikulise korjanduse taastatava Kaarli kooli toetuseks pühapäeval, 1. septembril.

Loe lähemalt http://dev.wp.eestikirik.ee/?p=19037 

Kaarli kooli ajalugu
1880 avati Väike Laste Hoid
1918–40 tegutses Kaarli Eragümnaasium
1995 avati Kaarli koguduse lasteaed
1.09.2013 avatakse Kaarli kool

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)