Esileht » Uudis » Uudised »

Jumalateenistuste ja talituste juhendis saab teha parandusi

18.01.2012 | | Rubriik: Uudised

EELK piiskopliku nõukogu liturgiakomisjon lõpetas novembri alguses eelnõu «Jumalateenistuste ja talituste juhend» koostamise ja esitas selle 15. novembril piiskoplikule nõukogule. Koosolekul tutvuti juhendi eelnõuga ja otsustati panna see EELK kodulehel sisevõrgus üles tutvumiseks kõigile vaimulikele ja kaastöölistele. Juhendi kohta saab 1. veebruarini esitada komisjonile parandus- ja täiendusettepanekuid.
Juhendi ülesanne on kirjeldada lähemalt liturgia, kirikuruumi ja laiemalt kogu jumalateenistuseluga seonduvat ning anda täpsemaid selgitusi ja tegutsemisjuhiseid. Juhendi kasutusala hõlmab jumalateenistusi ja talitusi nii kirikukäsiraamatu kui ka agenda alusel.
Juhend, mis kehtestatakse piiskopliku nõukogu otsusega, kelle võimkonda kuulub õpetusse ja liturgiasse puutuvate otsuste vastuvõtmine, on mõeldud kasutamiseks nii vaimulikele kui ka kirikumuusikutele, kirikuteenijatele ja teistele koguduse jumalateenistuselu korraldamises osalevatele kaastöölistele. 
Veebiajakirjas Kirik & Teoloogia kirjutab Thomas-Andreas Põder, et «Jumalateenistuste ja talituste juhend» «orienteerub Kirikukäsiraamatule, millel puudub vaimulike konverentsi ning kirikukogu heakskiit ning mis on evangeelset-luterlikku õpetust ja Eesti luterliku kiriku traditsioone arvestades väga tõsiselt – ja problemaatiliselt – kallutatud». Juhendi ümber tekkinud arutelust saabki lähemalt lugeda www.kjt.ee.
Liturgiakomisjoni liikmed on Tiit Salumäe (esimees), Enn Auksmann, Mihkel Kukk, Hannes Nelis, Peeter Paenurm, Gustav Piir, Joel Siim, Kaido Soom, Marko Tiitus ja Tauno Toompuu.
Eesti Kirik

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)