Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Joel Luhamets: missiol teeb sisulist tööd Jumal

12.05.2004 | | Rubriik: Kirikuelu

Joel Luhamets on Tartu praost ning juhib Tartu Pauluse koguduse õpetajana üht viimastel aastatel võimsalt kasvanud kogudust. Sellest ajast saadik, kui mõte Tartus missio korraldada oli alles hägune ettepanek, on Luhamets kahe käega selle poolt.
Mis siis on missio?

Seda ei ole kerge ütelda, muidu oleksime talle muu nime pannud. Missio on kindla vormiga suurüritus, kus kuulutatakse evangeeliumi.
Mille poolest erineb missio koguduse tavaelust?

Missio eripäraks on see, et ta erineb koguduse tavaelust. Seda sellepärast, et me harjume tavaliste töövormidega ega märka enam sõnumi erakordsust. Missio toob rahvast kokku, teeb asja tähtsaks.
Missio puhul ei kõnele me kristlikust elust, vaid kristluse põhisõnumist, et inimene leiaks algseemne, inimhingele vajaliku ühenduse Kristusega. Edasi algab vaimulik kasvamine, kus tulevad muud kiriklikud vormid.
Mida ootad Tartu missiolt?

Meie osa on teha kuulutustööd ja missio on üks kuulutustöö vorm. Mida Jumal selle läbi teeb, eks näis. See on Jumala käes. Kahtlemata ootame, et evangeeliumi sõnum sisuliselt puhtana, rikkumatuna jõuaks iga inimeseni -, et ta ei oleks kuulujutu tasandil, et ta tuleks selgelt. Ootame ka, et missio suudaks lõhkuda eelarvamuste barjääre, et inimesed saaksid vabalt mõelda, vabalt küsida, vabalt kristluse teemadel arutada.
Miks peaks tavaline inimene saama kristlaseks?

Arvan, et inimene on oma olemuselt religioosne. Inimesel on vaimsed vajadused ja inimese elul on sisuline mõte. Seni, kuni inimene ei ole kogu loodu keskel oma igavikulist kohta leidnud, seni on inimene rahulolematu.
Toomas Paul on toonud näite, et inimesed lähevad paksuks, sest nad söövad toitu, milles pole küllalt toiteväärtust. Söövad, söövad, isu aga ei saa otsa, kuna organism ei saa seda, mida tal vaja on.
Me tarbime kultuurist, meelelahutusest, asjade maailmast ennast paksuks, aga ikkagi ei saa seda, mille järgi meil vajadus on. Kui sureme, jäävad kaubad, mida oleme sisemise rahulolematuse tõttu muretsenud, järele. Asjata
lootsime, et sealt tuleb hingele mingisugune palsam. Ristiusk kuulutab, et Kristus on leib, elav vesi, mis janu kustutab.
Miks sa oled kristlane?

Ma pole kunagi küsinud, miks ma olen kristlane. Minu jaoks on arusaamatu, kuidas on võimalik elada Jumalata. Kuidas on võimalik kujutada ette maailma ilma Jumalata? Kuidas on võimalik kujutada ette hingerahu ilma Kristuseta? Kui keegi mulle selle ära seletaks, siis ütleksin talle, miks olen kristlane.
Missio jooksul otsitakse inimesi. Omal moel tülitatakse inimesi, kogudusel oleks ju lihtsam ootama jääda, millal tulevad kirikusse Jumalast huvitatud inimesed. Miks minna väljapoole kogudust?

Lugesin Helsingi missio ajal ühest lehest, et Jumal ei ole käskinud meil palvetada äratuse eest. Jumal käsib meil palvetada töötegijate eest, kes tooksid inimesi Kristuse juurde. Küll Jumal muudab. Kui inimene Jumalaga kokku puutub, siis muudab Jumal teda.
Reklaam, informatsioon, kõik muud vahendid, mis välisena tunduvad, ongi inimeste käes välised vahendid; sisulist tööd teeb Jumal. Me ei ärata kedagi, me ei muuda kedagi uueks, me ei anna kellegi patte andeks, aga me toome inimesed Kristuse juurde, kes seda kõike teeb.
Millised on sinu kogemused missiost?

Ega mul ei ole missiotest erilisi kogemusi. Mul on rohkem kogemusi Soome kristlikest suvepäevadest, kus palju rahvast tuleb kokku ja sellel rahvapidustusel kõneldakse Jumala armutegudest, eelkõige Kristusest. See väline vorm, pidu, rõõm olla koos Jumala sõna juures – see aitab mõista, kui oluline on kristliku sõnumi sisu.
Teine kogemus on see, et olen aeg-ajalt kokku puutunud inimestega, kes on ütelnud, et neid seal ja seal suurüritusel üks või teine asi puudutas ja nende elus hakkasid asjad hargnema. Võib-olla oli ta tol korral rahulolematu, võib-olla kritiseeris kõike, mis toimus, aga sai siiski puudutatud. Aastate pärast on see seeme nii mõjunud, et ta on oma suhte Jumalaga korda seadnud.
Mida saab tavaline kristlane teha missio kordaminekuks?

Eelkõige tunda kristlaste ühist vastutust ja kasutada võimalust missioürituste raames reklaami teha. Muidugi on hea, kui suudame ise sõnumit Kristusest teistele jagada, aga jüngrite hulgas ei olnud palju Peetruseid, kes oleksid nelipühapäeval rahvamassi ees kõnelnud. Sellise kõneanni on Jumal andnud ikkagi üksikutele, Kalevi Lehtinen on kahtlemata üks neist.
Teised võiksid kasutada oma teisi ande ja tuua oma perekond, lähedased, töökaaslased jumalateenistustele, kus kõneleb mees, kellele Jumal on andnud kuulutamise anni.
Mida peaks missio kaasa tooma, et peaksid üritust kordaläinuks?

Igati korda läinud on üritus inimliku nurga alt siis, kui kirik on nii täis, et sinna rohkem rahvast ei mahu. Meil on inimlikud võimalused ja inimlikud vahendid kutsumiseks, informeerimiseks, sõnumi edasiandmiseks. Edasi ei ole meie
enam hindajad, edasi tegutseb Jumal.
Mika Tuovinen


Missio-päevade üritused
Rühmajuhtide koolitus
Laupäeval, 15. mail kell 10-17.30 toimub rühmajuhtide koolitus Tartu Peetri koguduse majas (Narva mnt 104). Koolitus on mõeldud koguduste aktiivsetele liikmetele, kellel on huvi väikerühmade (nt piibliringide) töö vastu ning tahtmine teada saada, kas ja kuidas nad tuleksid rühma juhtimisega toime. Koolitus ei eelda varasemaid kogemusi. Registreerimine ja info: Anne Tuovinen, tel 5629 4155.
Ilmik-sõnakuulutajate koolitus
Laupäeval, 22. mail kell 14-18
toimub ilmik-sõnakuulutajate koolituspäev teemal «Kes annab, sel on!» Tartu Pauluse kirikus (Riia 27). Koolitajad on Kalevi Lehtinen, Kirsti Malmi ja Arto Valkeapää. Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad õppida tunnistama oma usust kas avalikes kõnedes või neljasilmavestlustes. Koolitus on tasuta; eelregistreerida ei ole vaja.
Eelmisel ilmik-sõnakuulutajate koolituspäeval oktoobris 2003 osalenud Katrin Ennok, Kivilinna gümnaasiumi õpetaja ütleb: «Koolitusel osalesid tavalised koguduseliikmed. Nad olid hästi avatud ja rõõmsameelsed inimesed, kes julgesid oma mõtteid avaldada.
Koolitus andis mulle julgust rääkida Jumala riigi asjadest kõva häälega. Sain kinnitust, et inimene ei pea olema kirikuõpetaja, et rääkida usust. Ka tavalised inimesed võivad jagada teistega oma mõtteid ja kogemusi.
Inimene õpib kogu aeg – kui ei õpiks, oleks tagasiminek. Selline koolitus annab uusi mõtteid ja mõttesuundi. Kui kõneldakse teise nurga alt, näed ka ise asju uues valguses.»
Missio kava
Kolmapäev, 19.5.
18 palveõhtu ja töötegijate õnnistamine Tartu Pauluse kirikus (Riia 27). Joel Luhamets, Mika Tuovinen, Arto Valkeapää, Kalevi Lehtinen, Tartu Maarja koguduse kammerkoor Soli Deo Gloria.
19.30 missioabiliste kokkusaamine.
Missiojumalateenistused Tartu Peetri kirikus
(Narva mnt 104)
Neljapäeval, 20.5.
19 Kalle Mesila, Tõnu Lehtsaar, Kalevi Lehtinen, Tartu Kolgata koguduse kammerkoor .
Reede, 21.5.
19 Andrus Ansip, Peeter Paenurm, Tiia Kõnnusaar, Kalevi Lehtinen, Aitolahti lastekoor, Tartu Pauluse koguduse kammerkoor.
Laupäev, 22.5.
19 Joel Luhamets, Sven Jakobson, Kalevi Lehtinen, Tartu praostkonna laulupäeva koor.
Pühapäev, 23.5.
16 Jaan Kiivit, Priit Humal, Rael Leedjärv, Kalevi Lehtinen, Misjonikoor.
GOING UP – noortemissio kell 20 Tartu Sõbra keskuses (Võru tn 55f)
Reedel, 21.5. üliõpilastele suunatud õhtu (Ewert Sundja, DJ mic, videod, lavalised etteasted, craig show, gameshow poolfinaal, Kalevi Lehtinen).
Laupäeval, 22.5. avatud kõigile noortele (Dream Room, DJ mic, suur gameshow finaal, videod, lavalised etteasted, craig show, Kalevi Lehtinen).

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)