Slava Ukraine
Esileht » Pühapäevaks » Jutlus »

Jeesus tõi maailma lunastuse

15.10.2008 | | Rubriik: Jutlus

Armsad, käsk, millest ma teile kirjutan, ei ole uus, vaid on
vana käsk, mis on teil olnud algusest peale. See vana käsk on sõna,
mida te olete kuulnud.
Kuid taas – käsk, millest ma teile kirjutan, on uus ning on
õige tema sees ja teie sees, sest pimedus möödub ja tõeline valgus
paistab juba.
Kes ütleb enese olevat valguses, ja vihkab oma venda, on
siiani pimeduses.
Kes armastab oma venda, see püsib valguses ja ta ei ole
pahanduseks.
Kes aga vihkab oma venda, see on pimeduses ja kõnnib pimeduses
ega tea, kuhu ta läheb, sest pimedus on sõgestanud tema silmad.

Ma kirjutan teile, lapsed,
sest patud on teile andeks antud tema nime pärast.

Ma kirjutan teile, isad,
sest teie olete mõistnud teda, kes on olnud algusest.
Ma kirjutan teile, noored,
sest te olete ära võitnud kurja.

Ma olen kirjutanud teile, lapsed,
sest teie olete ära tundnud Isa.
Ma olen kirjutanud teile, isad,
sest teie olete mõistnud teda, kes on olnud algusest.
Ma olen kirjutanud teile, noored,
sest te olete tugevad
ja Jumala sõna püsib teis
ning te olete ära võitnud kurja.

Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas! Kui keegi
armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust.
Sest kõik, mis on maailmas – lihahimu ja silmahimu ja
elukõrkus -, ei ole Isast, vaid maailmast.
Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist,
püsib igavesti.

1Jh 2:(7–11)12–17

Kui küsida, mis sellest tekstist meelde jäi, siis arvatavasti paar lõiku nagu armastuse valgus, vihkamise pimedus ja mõte: ärge armastage maailma (1Jh 2:15). Nendest lausetest on ammutanud endale õigustust maailmapõlgajad ning samas on taoline üleskutse ärritanud loodusesõpru.
Maailm ja maailmavaade võimaldavad inimesel toimuvaid sündmusi hinnata ja tegutseda sellest lähtuvalt. Igal inimesel on oma maailmapilt, kujutlus sellest, kuidas maailm on tekkinud ja kas inimene on loodusliku arengu ja töö tulemus või on ta Jumala loodud.
Tihti räägitakse eksisteerimise hirmust, see tähendab hirmu kogu maailma eksistentsi ja samas igapäevaelu ees. Neid hirme ei tohi samastada ega tõsta ühele tasemele. Me ei või öelda, et Jumal on loonud praeguse maailma- või ühiskonnakorra, vaatamata sellele, milline see parajasti on. Püüan nende kahe hirmu vahet selgitada lihtsa näite varal. Hirm külma ees on inimesele kaasa sündinud. Kartust, et tuleb külmetada, sest pole raha puude ostmiseks või küttearve maksmiseks, ei ole Jumal ometi loonud. Kuigi tihti väidame, et võitleme oma olemasolu eest, ei ole see väide alati õige. Inimene, kes püüab säilitada teatud elatustaset või seda tõsta, ei võitle oma olemasolu eest. Need kaks arusaama on mõttekas hoida teineteisest lahus. Me võitleme oma olemasolu eest, kui seda tingib erakorraline olukord.
Johannes ütleb: «Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas!», teisisõnu: ärge armastage seda maailmakorda, see ei ole Jumala loodud. Alluge ülemusele, alluge järgmisele ülemusele, kummardage ja olge tänulikud, et teil on veel tööd. Kirjakoha selle ütlemise kohta soovitan teil leida ise.
Jeesuse tulek tähendab kohut selle korra üle: «Nüüd käib kohus sellesinase maailmakorra üle, nüüd kihutatakse välja sellesinase maailma vürst.» See vana kord ei kadunud hetkega, pigem oli Jeesuse tulek põhimõtteline otsus, nagu ütleb Paulus: «Praeguse maailma tegumood on möödumas.» See on õige ka siis, kui asjad on näiliselt edenenud teises suunas.
Meie elu siin maailmas on pidevas muutumises, alles mõni kuu tagasi vaatasime muretult sündmustele meist kaugemal. Praegu on meie hinges tekkinud ärevus: mis saab edasi, kuidas käitub meie suur naaber? Igapäevaelus vaevab meid teadmatus homse ja järgnevate päevade ees. Meie muretsemine ei muuda midagi. Igal päeval on omad mured, lootkem Issandale, tema kannab meid homsesse päeva. Võib tekkida mõte, et kui kõik elavad rikkuses ja mugavuses, siis võivad kõik olla tõeliselt õnnelikud. Teiselt poolt hävitab soovide pidev kasv varem või hiljem neile rajatud maailma.
Tulevase maailma alus on Jeesuse sõnades: «Ma annan teile uue käsu, armastage üksteist! Nõnda nagu mina olen armastanud, armastage teiegi üksteist.» Jeesus on maailma valgus. Kes järgneb talle, ei kõnni pimeduses, vaid tal on elu valgus. Mõõdupuuks on meie tegelik käitumine – kas armastame või vihkame oma venda, kas käime valguses või pimeduses. Sageli me ei mõista, et sõprus maailmaga tekitab vaenu Jumala vastu. Selle maailma kord on üles ehitatud himustamisele, soovile saada elust endale võimalikult suur tükk. Ahnitsemine ei tasu end ära, sest ka kättesaadu ei jää meie pärisosaks.
Evangelist Johannes kinnitab: «Me teame, et oleme siirdunud surmast ellu, sest me armastame vendi. Armsad, armastage üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja taipab Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole taibanud Jumalat, sest Jumal on armastus.» Jeesus ei toonud senisest paremat maailmakorda, vaid lunastuse. Kuidas võime mõista lunastust patu meelevallas, kas oma elu elades või lihtsalt oleskledes?
Toon ühe näite, et seda olukorda paremini mõista. Kui mees peab võtma kokku kogu oma jõu selleks, et suuta mööda minna kasiino uksest, siis kulub ta vaimujõud sedasorti eneseületamisele. Kasiino uksest võib mööda käia ka nõnda, et ei tule pähegi sinna sisse astuda, seega pole vajadust seda kiusatust võita. Ühe inimese puhul on uksest möödaminek suur saavutus, teisel ei tule mõttessegi ennast tubliks pidada, sest tal ei ole kunagi olnud kiusatust sisse astuda. Mida see meile näitab? Vaja on usku, usku Jumalasse.
Lunastus annab andeks. Himu jääb. Püha Vaimu abiga võib inimene sellest vabaneda, aga see on usus kasvamise tulemus. Kes tahab järgida tõde, teab, kui raske see on. Maailm võib meid kiita ja ülistada, samas ei tea ta meie probleemidest või vahel isegi meie langusest. Tõe armastaja on puhas leht enda arvates, Looja ees tunneb ta vajadust olla alandlik, sest Jumal näeb meie mõtteid juba enne, kui neist saavad teod.
Inimene, kes tahab armastada kogu loodut, kaasa arvatud neid, kes nimetavad end tema vaenlasteks, teab, kui raske on seda teha omal jõul. Temas peab kasvama usaldus ja alandlikkus Jumala vastu, siis kasvab ka armastus. Ükski ei suuda Jumalat näha palgest palgesse, kui temasse on jäänud kübekegi isekust. Kes tahab näha Jumalat, peab saama isetuks. Kas keegi julgeb selles tormidest vintsutatud maailmas väita: «Ma olen võitnud»? Jumal on meid kutsunud, mitte meie Jumalat. Jumal juhib maailma ja meid, mitte meie ise. Palume taevaselt Isalt mõistmist ja arukat käitumist kuni Jeesuse Kristuse taastulekuni.
Aamen.

Ants Kivilo,
Vändra koguduse õpetaja

20 kommentaari artiklile “Jeesus tõi maailma lunastuse”

 1. Harri Kingo ütleb:

  Mõõduks oma vaimsele tasemele pole vaja pidada oma mõtete, sõnade või tegude headust ja hulka – kokkuvõtlikult seda, kui palju maailma armastatakse.

  Märksa täpsema mõõdu leiab igaüks, kui on enda vastu aus ja vaatab endasse ning küsib iseendalt:

  Kui heas maailmas ma elan?
  Kui palju maailm mind armastab?

  Mida paremas maailmas inimene elab, mida enam ta näeb maailma armastust enda vastu, seda kõrgem on ka tema vaimne tase.

  Jeesus elas küll raskel ajal ja rasketes tingimustes ja tema isiklik maine tee lõppes lausa piinades, kuid tema silmade läbi vaadates – see maailm on Isa looming, ja ta teadis alati, et teda ei ähvarda midagi lõplikku ega saatuslikku, et ka raskeim katsumus on talle kokkuvõttes kasuks. See teadmine sellest maailmast kui armastava Isa headuse reaalsusest andis talle julgust vastu minna ka oma ajalikule surmale.

  Ja ta ei eksinud selliselt maailmast kui just teda armastavast Isa loodud maailmast mõeldes. Ja ta õpetas samasugust armastust ka oma jüngritele.

 2. sarviktaat ütleb:

  Seega paariatel ja muudel väljatõugatutel pole lootustki kunagi vaimses arengus edasi jõuda…..

 3. Harri Kingo ütleb:

  Miks ei peaks nn. paariatel ja muudel väljatõugatutel olema võimalik vaimselt edasi jõuda? Kas ma ütlesin, et edasijõudmine on kuidagi seotud ühiskonna või koguduse otsusega, kes on oma ja kes mitte? Ei öelnud. Ma tõin vägagi teised kriteeriumid, kui sotsiaalne grupikuuluvus.

  Miks sa kirjutad mulle juurde mõtteid, mida ma pole esitanud ega ei jaga?

  Kuid tõsi on, et isikul, kes kuulub mingi õpetusliku traditsiooni raamesse, on kergem edasi jõuda. Nagu on lapsel kergem saada oma haridus, kui ta käib koolis ja järgib kooliprogrammi, kui et õpib iseseisvalt ning mida juhtub ja kuidas juhtub.

 4. Harri Kingo ütleb:

  Siin artiklis on juttu hirmust ja kartusest. Hirm on omane inimesele kui bioloogilisele liigile ja on looduslik kaitsemehhanism, et elus püsida. Sellest tuleks eristada kartust – põhjendatud ja mõtestatud enese kestvusele suunatud arukat otsustamist ja käitumist.

  Kui hirm on meie füüsilise keha ja teadvuse bioloogiline reageering võimalikule ohule, siis kartus on juba meie intellekti tasandil mõtestatud otsuste ja valikute otstarbekus.

  Inimene, kes on asetunud jumaliku armu valgusse, ületab oma vaimse arengu teel tasapisi oma hirmud ja kartused. Eelpool – 15/10/2008 – 19:41 – just sellest räägingi. Mida armastavamana me kogeme maailma, mida enamas jumalikus armastuses me kogeme end elavat, seda vähem on meil põhjust olemise ja olukordade ees hirmu tunda, seda vähem peame olema kartlikud oma elus.

  Et me pole keegi täiuslik, siis saadavad hirm ja kartus meid ja paratamatult edasi meie elus. Seejuures hirmu osakaal meis väheneb ja me elame õha enam kartuse – targa otstarbekuse raamistuses. Me oskame karta olukordi, mis ei ole meile kuidagi soodsad ja väldime neid juba ette.

  Eks Jeesuski oli oma otsustes ja valikutes kartlik – vältis valesti otsustamist ja asjatult tarbetutesse olukordadesse sattumist. Me aga ei leia tema juurest hirmu. Vahest ehk palves Ketsemani aias, kui ta palub Isal lasta see karikas endast mööda minna, kui see on võimalik. Kuid nagu selles situatsioonis näeme, ta ületab endas hirmu, ta ületab endas isegi kartuse kui inimlikult mõistetud otstarbekuse, ja ütleb Jumalale vast oma kõige olulisema öeldu: “Sinu tahtmine sündigu”.

  See lause – “Sinu tahtmine sündigu” – võiks olla ka meie igapäevane moto oma elus. See tähistab oma tahte allutamist ja kooskõlastamist taevase Isa tahtega, lausa oma tahtest loobumist. Kuid see ei tähenda, et me saaksime oma elus olla täiesti vabad hirmust – meie keha ja teadvuse süvakihis reageerivad paratamatult omal viisil, või et me ei peaks oma elus ja otsustes olema arukalt kartlikud.

 5. Jumala laps ütleb:

  Tänan õpetajat julgustuse eest olla lahti sellest maailmast , olla vaba kõigist seltskondlikest tõdedest, dogmadest ja tõekspidamistest. Vaba Jumala Lapsena kiita ja tänada ikka ja alati Jumalat ning laulda Uue Maa ja Uue Taeva laulu, see on meie rõõm.

 6. Harri Kingo ütleb:

  Pole vaja tahta olla vaba maailmast – õigem oleks tahta olla vaba maailmas.

  Nagu: pole vaja tahta olla vaba muusikast – õigem on tahta olla vaba muusikas.

 7. Jumala laps ütleb:

  Jutluses mainitakse , et peab alluma ülemustele. See on see kuulus ja palju vaieldud ülemuste ja valitsejate jutt Pauluselt.
  Kahjuks pean ütlema, et mina vaba Jumala lapsena ei allu ühelegi autoriteedile peale Jumala. Olgu ma selles pealegi ülbe ketser.

 8. Harri Kingo ütleb:

  Allumine ülemusele…

  Tuleks teha vahet kahel – võimul ja autoriteedil. Võim paneb meid endale alluma, autoriteedile aga soovime alluda ise.

  Tark on alluda maistele, inimlikele autoriteetidele, kel on inimesele midagi väärtuslikku jagada. Ja me teeme seda tavaliselt rõõmuga – õpime neilt, kes on meist eespool, targemad ja edenenumad. Oma vanematelt, oma kooliõpetajatelt, oma lektoritelt kõrgkoolis, oma ala spetsialistidelt…

  Näide: pole ju mõtet ise füüsikat leiutada – targem on kuulata, mida õpetaja õpetab. Täpselt sama vaimsetes asjadest – tark on õpetajaid ja ka oma vendi-õdesid kuulata ja jätta lootmine iseenda peale.

  Kuid ka võimule on sageli tark alluda, sest võim kehtestab meile maise ühiselu reeglid, mis üldjuhul on inimestele kasuks ja kokkuvõttes hoiavad meid ühiskonnana kaose, määramatuse ja allakäigu eest.

 9. mati ütleb:

  Kuningas Nebukdnetsar laskis valmistada kuldkuju, mille kõrgus oli kuuskümmend küünart(27,5m) ja lauis kuus küünart…ja käskis kokku kutsuda asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad,kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad, et nad tuleksid pühitsema kuju, mille kuningas Nebukatnetsar oli lasknud püstitada.Ja hüüdja hüüdis valjusti:”Teid, rahvad, suguvõsad ja keeled, kästakse: niipes kui kuulete sarvede ,vilede kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitke maha ja kummardage kuldkuju, mille Nebukatnetsar on püstitanud! Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otsekohe tulisesse ahju!..Seepeale astus otsekohe esile kaldea mehi ja need süüdistasid juute.On olemas juuda mehed, keda sa oled pannud valitsema Paabeli maakonna üle:Sadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei hooli sinust, nad ei teeni sinu jumalaid ega kummmarda kuju, mille sa oled lasknud püstitada.Siis käskis vihane ja raevunud Nebukatnetsar tuua Sadraki, Meesaki ja Abednego; ja need toodi kuninga ette.Nebukatnetsar hakkas rääkima ja ütles neile:”Kas see on tõsi, Sadrak,Meesak ja Abednego, et teie ei teeni mu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille ma olen lasknud püstitada?…aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid otsekohe tulisesse ahju. Ja kes oleks see Jumal, kes teid päästaks? Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale:”Nebukatnetsar!Selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab nii olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa:Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas! Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada.”Siis Nebukatnetsar vihastas ja ta näojume muutus….ta käskis ahju kütta seitse korda rohkem kui tavaliselt. Siis seoti mehed kinni ja heideti tulisesse ahju koos kuubede, pükste, mütside ja muude riietega. Et kuninga käsk oli vali ja ahi oli ülemäära köetud, siis tappis tuuleleek need mehed, kes Sadraki, Meesaki ja Abednego sinna viisid….Siis kuningas Nebukatnetsar ehmus ja tõusis kähku üles, kostis ja ütles oma nõuandjaile:”Eks me heitnud kolm seotud meest tulle?”Nad kostsid ja ütlesid kuningale:”Tõepoolest, kuningas!” Tema kostis: “Vaata ma näen nelja meest vabalt tules käivat, neljas aga on välimuselt jumalate poja sarnane…Ja asehaldurid,ülemad ja maavalitsejad ja kuninga nõuandjad kogunesid ja nägid, et tuli ei olnud saanud võimust nende meeste ihu üle;nende kuued ei olnud muutnud värvi ja neil ei olnud külge hakanud kõrbelõhna…Nebukatnetsar kostis ja ütles:”Kiidetud olgu Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale JA ASTUSID ÜLE KUNINGA KÄSUST. NAD ANDSID PIGEM ÄRA OMA IHU, KUI ET TEENIDA JA KUMMARDADA MÕND MUUD PEALE NENDE OMA JUMALA.
  Ps. Umb.25 aastat tagasi liikus eestis ringi anekdoot.
  “Nõukogude Liidu valitsus kuulutas et “tänasest” päevast alates saavad kõik eestlased oma töö eest makstud ainult pool palka. Rahva reaktsioon -vaikus! Mõne aja pärast kuulutas Kreml välja uue seaduse:”Kõik eestlased omal maal, peavad tänasest alates, kommunismi huvides, töötama täiesti ilma igasuguse tasuta. Rahva reaktsioon-vaikus! Siis järgnes Moskvast uus karm käsk: “Sel ja sel päeval peavad eestlased ilmuma punasele väljakule ja sel ja sel päeval puuakse nad kõik Kremli ees üles! Rahvas saatis kiiresti Kremlisse oma esindaja küsimusega:”Kas nööri peab ise kaaasa võtma või on see riigi poolt?”

 10. sarviktaat ütleb:

  Siin on vahepeal juba muud juttu aetud, aga tulen tagasi sinu vastuse juurde sarviktaadile.

  Kirjutasid: “Mida paremas maailmas inimene elab, mida enam ta näeb maailma armastust enda vastu, seda kõrgem on ka tema vaimne tase.”

  On ju loogiline, et paaria ja väljatõugatu, kes elab võimalikest halvimas maailmas, on jäänud ilma võimalustest nimetamisväärseks vaimseks arenguks.

  P.S. Harri Kingo, ma näen sinu jutus alusetut süüdistamist ja kalduvust paranoiale — püüa sellest üle olla ja asju siiski objektiivselt näha. Sarviktaat pole sulle mingeid “mõtteid juurde kirjutanud”, vaid lihtsalt avaldanud oma arvamust.

 11. sarviktaat ütleb:

  Kirjutad huvitavalt:
  “Kahjuks pean ütlema, et mina vaba Jumala lapsena ei allu ühelegi autoriteedile peale Jumala.”

  Miks “kahjuks”? Kas mõtled ise, et sinu käitumine on kahetsusväärne?

  Kas sa ei allu näiteks riiklikele struktuuridele? Ei allu politseile? Maksuametile? Meedikute korraldustele (mis võivad olla antud ka teiste, mitte vaid sinu kohta)? Õppeasutuses õpetaja/õppejõu nõudmistele? Pangas telleri korraldustele?

  Kui tõesti nii, siis, vaene hing, oled sa ju sotsiaalselt üliohtlik olevus, kes tuleks kiiremas korras ühiskonnast isoleerida…

 12. Harri Kingo ütleb:

  “On ju loogiline, et paaria ja väljatõugatu, kes elab võimalikest halvimas maailmas, on jäänud ilma võimalustest nimetamisväärseks vaimseks arenguks.”

  Ei näe seda loogilisust selles väites.

  “P.S. Harri Kingo, ma näen sinu jutus alusetut süüdistamist ja kalduvust paranoiale”

  Võtan teadmiseks, et sina asju nii näed.

 13. mati ütleb:

  Jeesus vastas:” Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.” “Lihast sündinud on liha, ja Vaimust sündinud on Vaim.” Oleneb milliste silmadega keegi midagi või kedagi vaatab! Ka prohvet Taaniel oli paganlike kuningate Nebukatnetsari, tema poja Belsassari ja hiljem meedlase Daarjavesi teenistuses. Ja kuigi ta teenis neid lihas paremini kui ülejaanud, ei kummardanud ta babüloonlaste ja meedlaste iidoleid ka siis kui teda lõviauku heideti.Jumala kutsele jäi truuks ka Karl Reits, kes kuulutas Jumalast ärataganenud eestlastele meeleparandust 11 aastat.Teda visati välja kõigist suurematest eesti kirikutest ja arreteeriti ühe kuu jooksul 13 x. Ta käis korduvalt presidendi juures ja hoiatas riigipead saabuvast katastroofist, kui riigijuhid ja rahvas meelt ei paranda. President kutsus teda lollakaks ja rahvas valis enesele orjapõlve. Kuhu jäi nüüd kogu eestlaste tarkus ja nende lojaalsus oma riigile? Mis kasu oli kogu nende suure vaevaga loodud esimesest iseseisvusest ja kasvavast heaolust mis viis neid iga päevaga ikka kaugemale Jumalast?”Nad on tõrges rahvas, valelikud lapsed,lapsed,kes ei taha kuulda Issanda õpetust,kes ütlevad nägijaile:”Ärge nähke!” ja ennustajaile:”Ärge ennustage meile tõtt,””Mina olen Issand,see on mu nimi,ja mina ei anna oma su teisele.””Kellele ma peaksin rääkima ja kinnitama et nad kuuleksid? Vaata, nende kõrvadel on eesnahk,nad ei saa kuulda. Vaata Issanda sõna on neile tõotuseks, see ei kõlba neile.”Aga inimeste suurelised silmad alandatakse ja meeste kõrkus painutatakse. Jah, sel päeval on Issand üksinda kõrge. Sest vägede Issandal on päev; kõigi suureliste ja kõrkide jaoks. kõigi jaoks, kes kõrgele on tõusnud et neid alandada.””Häda kangekaelseile lastele, ütleb Issand, kes peavad nõu, aga ilma minuta, ja kes teevad liidu, aga ilma minu Vaimuta,lisades patule patu, kes lähevad Egiptusesse(loe.selle maailma vaim ja tema suurriikide vägi) küsimata nõu minu suust, et põgeneda vaarao kaitse alla ja otsida varju Egiptuses. Seepärast tuleb vaarao kaitse teile häbiks ja Egiptuse varju alla kippumine teotuseks.””Häda neile, kes lähevad Egiptusesse abi saama ja otsivad tuge hobustest ning loodavad sõjavankrite peale, sellepärast et neid on palju, ja ratsanike peale, sellepärast et nende hulk on väga suur. aga ei vaata Iisareli Püha poole ega küsi nõu Issandalt!Kuid temagi on tark ja laseb tulla õnnetuse ega võta tagasi oma sõnu, vaid tõuseb kurjategijate soo vastu ja nende vastu kes teevad nurjatust.Sest egiptlased on inimesed aga mitte Jumal, ja nende hobused on liha,aga mitte vaim. Kui Issand sirutab käe, siis komistab aitaja ja langeb aidatav ja nad kõik hukkuvad üheskoos.””Kui te näete Jeruusalema sõjaväest ümber piiratud olevat, siis põgenegu need, kes seal sees on mägede peale, siis pannakse uks kinni.” Jeruusalema linna ümberpiiramine tähendab äralangenud ristirahva maade hävitamise tulekut ja Jumala rahva väljaminekut, eraldamist maailmast, mis hukka läheb, ning tema himust.(vt 1Jh.2:15-17)Otside esiti Jumala riiki!

 14. mati ütleb:

  Mu rahvas! Su juhid on eksitajad, nad muudavad valeks su radade suuna!(Is.3:12)Jälgides presidendikampaaniat ja selle käigus toimuvaid debatte, võib kuulda mr. Obamat ikka ja jälle mainimas et me kõik oleme jumala lapsed. Ma ei ole inspireeritud eelarvamustest, kriitikast ega poliitikast, vaid Jumala Sõnast, kui ütlen et see on VALE! Jumala Sõna põhjal ei ole me kõik Jumala lapsed, samuti mitte vennad ja õed! Kuigi sissetungijate valevaimude surve on väga tugev, on Jumal andnud meile(neile, kes usuvad et Kristus on Jumala AINUSÜNDINUD Poeg ja Messias)”tõe Vaimu , keda maailm ei saa võtta vastu, sest nad ei näe teda ega tunne teda ära.” Vaatame Pühakirja. Piibel ütleb et Kristus oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära. Mis tähendab et meie planeet ja kogu universum on tekkinud Jeesuse läbi. Sellega käib kaasas ka õhk, mida me hingame ja erinevate sugupoolte sisse pandud vajadus paljuneda. See kõik ja väga palju muudki on loodud Kristuse läbi.(vt.Kol.1:15-20)Piibel ütleb et maailm ei tundnud teda(Kristust)ära.”Ta tuli omade keskele, end omad ei võtnud teda vastu.” Mis tähendab et Jeesuse sünniks olid juudid teadnud Jumala Sõna umb.4000 aastat. Paganatel polnud Iisraeli Jumala Sõna ja nad ei praktiseerinud seda. Iisrael oli kontrollitud peamiselt kahest, omavahel lahkhelides olevast religioossest maffiast, variseridest ja saduseridest. Need olid, kes õpetasid Iisraeli lastele Jumala Sõna ja kontrollisid, et see saaks täidetud punktuaalselt. Need olid ülempreestrid ja kirjatundjad kes ei tundnud ära Universumi Loojat ega Teda, kelle läbi oli 4000 aastat tagasi nende esivanematele antud Jumala Sõna, mida nad päevast- päeva Jumalast lahus õppisid ja praktiseerisid. Seesama Sõna ütleb et nad ei võtnud teda vastu. Mis tähendab et tõelises, Jumala Vaimu reaalsuses, ei tundnud nad Jumalat. Niisiis, olid nad küll väga religioossed ja inimeste poolt austatud mehed, kuid Jumalat nad ei tundnud ega võtnud Teda vastu. Piibel ütleb:”Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile kes usuvad tema nimesse.” Kes usuvad, et Kristuse läbi on loodud kogu Universum, et Tema on Jumala ainusündinud Poeg ja ainus, kes võib inimesi patusurmast lunastada, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetakse.(Ap.4:12)”Kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast”.Mis tähendab et ühes perekonnas võib küll olla lihast ja verest ja mehe tahtest sündinud 7 venda ja õde, kuid nad ei tarvitse uskuda Kristust ja seepärast ei ole nad ükski Jumala lapsed ega vennad ja õed Kristuse ihus! Sest ühed lapsed on lihast ja teised Vaimust. Kuigi, isegi lihast ja verest sündinud lapsed ei kutsu oma naabrite lapsi vendadeks ega õdedeks. Aga täiskasvanud inimesed, varjates oma võhiklikkust ja aetuna inimlikest motiividest, liha loomusest ja maailmavaimust inspireeritud sõbralikkusest, kutsuvad kõiki inimesi päikese all Jumala lasteks, vendadeks ja õdedeks. Mõned neist,ka kristlastest jutlustajad ja evangelistid, teevad seda rahvahulkade poolehoiu võitmiseks. Jeesust ei huvitanud masside populaarsus, vaid Tõde. Ta ütles rahvahulkadele :”Oh uskumatu sugupõlv!Kui kaua ma pean teie juures olema?””See sugupõlv on paha sugupõlv, ta nõuab tunnustähte, ja talle ei anta muud kui Joona tunnustäht.”Need Jeesuse sõnad kehtivad ka tänapäeval ja on mõeldud neile, kes otsivad Teda ainult tunnustähtede pärast ja on valmis oma imedevaakumi täitmiseks lendama kasvõi Alutagusest Lakelandi. Ometi ei anta neile muud kui Joona tunnustäht “PARANDAGE MEELT!” Kui mr. Obama oleks siiras kristlane, siis oleks temas Kristuse Vaim ja ta ei saaks nimetada vendadeks ja õdedeks neid religioone, kultusi, sekte ja vaimsusi kes kategooriliselt eitavad et Kristus on Jumala ainusündinud Poeg, Tee Tõde ja Elu ja ka ainus patusurmast lunastaja.Ta ei saaks samastada Jumala ainsündinud Poega ja Tema õpetusi kõikvõimalike “valguse ingli” poolt surelikesse inimestesse sisendatud religioonidega, millel pole igavest väärtust. Sest”Jumalad, kes ei ole teinud taevast ja maad, kaovad maa pealt ja taeva alt.” Jumal on ikka ja jälle ebajumalate kummardajaid karistanud! Sest Tema Sõna on “Jah! ja Aamen!”ja Tema ei saa oma Sõnast taganeda! Miks peaksin ma endale valima presidendi kes tahab mind panna uskuma et kristlasi tagakiusavad hindud,moslemid ja nutumüüri ääres kiviseinale põlvi nõtkutavad, kuid Kristust mitteuskuvad usklikud on kõik minu vennad ja õed?! Proud to be a citizen of heaven!

 15. Vaikne ütleb:

  Vaba maailmast selles mõttes, et elada Vaimus, püüdes vabaneda oma lihaliku loomuse survest.

 16. Harri Kingo ütleb:

  mati – sa võiks ära õppida teksti liigendamise. Neid telliseid ei viitsi lugeda juba neile peale vaadates.

 17. mati ütleb:

  Thanks asjaliku märkuse eest!

 18. Eremiit ütleb:

  Olen kuulnud, et Jumala laps on isoleeritud ja likvideeritud. Olgu talle rahu!

 19. Anonüümne ütleb:

  Kommentaari võiks piirata 250 märgiga, siis ei tekiks kommentaariumi neid konkureerivaid artikleid ja see sunniks kirjutajat, kaasa arvatud Kingo, oma mõtet liigendama ja vahepealkirjastama.

 20. Anonüümne ütleb:

  räägi oma ajupestud juttu parem kusagil baptisstis where you belong to.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)