Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus – meie aitaja

22.08.2012 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Kui loeme pühakirja, siis võime näha, et Jeesust ei jätnud külmaks inimeste mured. Ta ei olnud selline õpetaja, kes oli pühendunud vaid õpetamistööle ega pööranud tähelepanu inimeste argimuredele. Vastupidi, Jeesus tegi haigeid terveks, äratas surnuid. Kristus andis patustele nende eksimused andeks ega keelanud neid enda juurde tulla. Lapsigi võttis Issand vastu ja tegeles nendega ning andis neile oma õnnistuse. Kus olid inimesed, seal oli Jeesus ning Issand oli kõigile abiks.
Piiblit lugedes tekib tunne, et jüngrid olid inimeste murede suhtes hoolimatumad ja pigem valmis neid Jeesusest eemale tõrjuma, sellal kui Jeesus oli kõiki vastu võttev ja toetav. Jeesuse teod annavad tunnistust tema armastusest ja väest aidata hädas olevaid inimesi.
On hea teada, et meil on armastav Jumal, kes hoolib meist ja kelle juurde võime tulla. Issandale pole ükski meie mure liiga ilmalik ega argine. Temale võime palves kõigest rääkida, olles kindlad, et ta kuuleb ning aitab just sel viisil, nagu meile on parim.
Kui me saame Jumalalt vastu võtta nii palju head, siis oleme kutsutud ülistama tema nime. Patt takistab meid seda tegemast, kuid Jeesus võib anda meile avatud silmad, kuulvad kõrvad ja Jumala tegusid ülistava keele. Tema on meie aitaja.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)