Slava Ukraine
Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

16.01.2013 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Sel pühapäeval käsitletakse Jeesuse avaliku tegevuse algust. Jeesus kutsub inimesi nägema Jumala suuri tegusid. Kristus andis tunnistuse nii sõna kui teoga. Just see oli parim tunnistus sellest, et ta oli Jumala Poeg, maailma Päästja. Inimesed võtsid vastu sõnumi Jumalast, mis oli kinnitatud imeteoga. Selline kuulutus puudutas kõiki. Mõnele valmistas see rõõmu leitud eluteest, teistele aga tõi hinge kadeduse ja viha. Jumala Sõna ja sellega kaasnevad teod puudutavad inimest.
Meiegi oleme kogenud oma elus nii Jumala Sõna puudutust kui Jumala abi ja tuge. Nüüd oleme meie tänases maailmas Jumala saadikuteks ja meil on ülesanne kuulutada Jumala Sõna ja teha usutegusid. Teod ei pruugi tähendada imetegusid, mida tegi Jeesus, kes oli Jumala Poeg. Tegude all võib mõista igat usust lähtuvat tegu, mis tunnistab selle usu paikapidavust inimese elus. Vaja on siis nii usku, mis päästab, kui sellest tulevaid tegusid, mis on usu viljaks.
Tänapäeval kipub sageli olema vaid üks pool esil. Osa inimesi kuulutab küll sõnadega Jumala Sõna ja armastust, kuid tegudes ei tule see esile. Teine osa teeb häid tegusid, kuid jätab sõnumi Jumalast kuulutamata. Tulemusele jõuame vaid siis, kui teeme nii tegusid kui anname sinna juurde tunnistuse Jumalast, kellelt saame tegudeks jõu ja soovi.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)