Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

11.01.2012 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Saabuval pühapäeval käsitletakse Jeesuse avaliku tegevuse algust. Nii kõnelevad selle pühapäeva erinevatel aastatel kirikus loetavad evangeeliumikohad Jeesuse esimesest imeteost Kaana pulmas, kus Issand tegi veest veini, Jeesusest Naatsareti sünagoogis, Kristuse evangeeliumi kuulutamise algusest ja Päästja vestlusest Samaaria naisega.
Neid kõiki pühapäeva evangeeliumikohti seob üks eriline joon: Jeesus ei olnud mitte üksnes eriti andekas ja tark inimene, vaid ta oli Jumala Poeg, maailma Päästja.
Kristus tõestas seda oma imetegudega ja kõnetava ning inimeste elu muutva õpetusega. Ta oli see, kellel on tõeline vägi. Jeesuse aja inimesed said olla Päästja imeliste tegude tunnistajateks. Nii oli Kristusel küllalt suur poolehoidjate hulk, mis tekitas kadedust variserides ja kirjatundjates.
Meie ajastu inimesel on võimalus uskuda Kristuse imelistesse tegudesse, sest muidu poleks kristlusest kujunenud suurim maailmareligioon ning ei oleks ilmselt olnud ka esimesed kristlased valmis oma usu nimel surma minema. Jeesus ilmutas oma jumalikku väge ja see muutis maailma.
Kuid teisalt võime tänagi palvetada Kristuse kaudu Jumala poole ja kogeda, et imed ei ole mitte üksnes ajalooline tõsiasi, vaid need toimivad ka praegu ja meie elus. Nii võime tänaseski päevas kogeda Jeesuse jumalikku väge.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)