Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus äratab usule

18.01.2012 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Jeesuse avalik tegevus oli alanud. Inimesi õpetades ja haigeid parandades ilmutas ta oma jumalikkust. Jeesuse imeteod ja nende tunnistused, kes olid kogenud tema väge, äratasid inimestes usku temasse.
Nii võisid paljud inimesed kogeda Jeesuses midagi erilist ja tänu sellele oli Jeesusel palju järgijaid. Inimesed mõistsid, et Jeesuses täitusid Vana Testamendi ennustused. Jeesuse saatis Jumal siia maailma oma rahva ja ka teiste rahvaste ootuste täitjaks ja oma tõotuste täideviijaks.
Tänapäeva maailmaski on miljonid inimesed kogenud Kristuse imelisi tegusid. Piisab vaid raskuses olles palvetamisest ning Jumala poolt antava lahenduse kogemisest, ja inimese elus muutub midagi.
Nii tärkab usk Jumalasse sageli just tema abiga eluraskustele lahenduse leidmise kaudu.
See, et kristlus on tänapäeva maailma suurim religioon, mille pooldajate hulk maailma mastaabis kasvab, näitab, et imed ei piirdunud mitte Jeesuse maapealse eluga, vaid need jätkuvad ka tänapäeva maailmas.
Tänu sellele võime meiegi oma elumuredes ja -raskustes pöörduda Jumala poole ja kogeda, kuidas tema meid aitab. Issand äratab inimesi ka tänapäeva maailmas, nii nagu Jeesuse eluajalgi, usule oma imetegude ja õpetuste kaudu. Püha Vaim toob meis esile usu ja tema läbi saame elada uut ning õnnelikku elu.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)