Slava Ukraine
Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Invocabit – Tema hüüab mind appi

25.02.2009 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Invocabit me, et ego exaudiam eum: eripiam eum, et glorificabo eum: longitudine dierum adimplebo eum. Ps. Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protectione Dei caeli commorabitur.
Tema hüüab mind appi ja ma võtan teda kuulda; ma päästan tema ja austan teda; ma täidan tema pika eaga. Ps. Kes elab Kõigekõrgema kaitse all, see jääb alati taeva Jumala varju alla. (Ps 91[90]:15–16 ja 1)

Varakristlikus kirikus on ristitavate ettevalmistus jõudnud olulisse punkti – iga nädal tähendab nüüd olulist sammu edasi nende õpetamisel. Neid kutsutakse nüüd profitentes’teks, kelle silme ees avatakse nende kutsumuse kõik rikkused. Neid õpetatakse olema kõlblikud Jumalale.
Nad tohivad osaleda jumalateenistusel, kuulata evangeeliumi ja jutlust, kuid enne armulauda peavad nad kirikust lahkuma. Õigeusu jumalateenistusel kõlavad senini diakoni sõnad: «Usuõppijad, minge välja…» Hiljem pöördub diakon uksehoidjate poole, et nad kedagi võõrast kirikusse ei laseks.
Paastuaja jumalateenistuste tekstivalik lähtub vaieldamatult sellest varasest perioodist. Päeva epistel ja evangeelium puudutavad nii katekumeene kui kõiki kristlasi üheskoos. Epistel (2Kr 6:1–10) kuulutab otsustava hetke kättejõudmist: «Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!» ning kutsub abilisi ennast läbi katsuma, viidates tehtud otsuse tõsidusele. Epistli pealkiri võiks olla «Kristlase teekond».
Evangeelium (Mt 4:1–11) jutustab Kristuse kiusamisest kõrbes. Ta näitab Kristust kõiges kiusatuna ja läbikatsutuna otsekui meie, ja siiski ilma patuta. Kristlase elu on igakülgne läbikatsumine maailma, liha ja kuradi poolt. Läbi proovitakse tema tahe, ihu ja süda; usaldusväärsus, armastus, usk.
Kiusaja tsiteeris templiharjal Jeesusele Ps 91: «Tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.» (s 11–12) Täna peab kiusaja kuulma sellesama psalmi sõnu nende õiges tähenduses – usklike palvena kiusatustes Jumala poole. «Tema», s.t minu läbikatsutud ja kiusatud teenija, «tema hüüab mind appi ja ma võtan teda kuulda».

Joel Siim

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)