Esileht » Uudis » Uudised »

Instituudis kaitsti dissertatsioone

11.01.2012 | | Rubriik: Uudised

Möödunud aasta viimastel päevadel, 27. ja 28. detsembril kaitsti EELK Usuteaduse Instituudis (UI) 8 bakalaureu­se- ja 10 magistritööd.

Saades innustust soovist omandada eraülikooli lõpudiplom enne kooli reorganiseerimist rakenduskõrgkooliks k.a 1. jaanuaril, suutis oma õpingud viia lõpusirgele 18 üliõpilast.
Bakalaureusetööde kaitsmiskomisjon koosseisus Randar Tasmuth, Riho Saard ja Kerstin Kask kinnitas kaheksa lõputöö sobivust: Algur Kaerma teemaga «Martin Lutheri päevad Tallinnas 1983», Anne-Ly Kalnapenkis («Tori kogudus aastatel 1918–1945»), Siiri Mikk («Kaide Rätsep teoloogi ja EELK UI õppejõuna»), Ave Mõistlik («EELK Valjala Martini koguduse arengud ja kroonika aastatel 1922–1944»), Ülle Reimann («Eesti keele ja kodakondsuspoliitika avaldamine 1930. aastate Eesti religioossel maastikul»), Alice Vahi («Psalmide 96–98 poeetika analüüs»), Maret Vain («EELK Sindi koguduse kroonika 1899–1945») ja Kadi Tombak uurimusega «Heebrea kirja teoloogia eripärast ja Hb 6,4–6 perikoobi asendist ja algkristlusest (Teistkordse meeleparanduse võimatusest)».
Magistritööde kaitsmiskomisjon koosseisus Randar Tasmuth, Jaan Lahe, Urmas Nõmmik ja Riho Saard hindas magistrikraadi vääriliseks järgmised magistrandid: Jaak Aus («EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse tegevus ja ootused kogudusele koguduseliikme pilgu läbi»), Reet Eru («Stigmatiseeritud koguduses. Diakooniateoloogiline vaatenurk inklusiivsele kirikule»), Küllike Evartov («Jeesuse kuulutatud Jumala riigi tulekutõlgendusi protestantlikus teoloogias»), Pille Havakats («Väljundipõhine õppekava EEKBKL pühapäevakoolidele eelkooliealiste õppetöö näitel»), Helen Kooviste («Nüüdisaja usuõpetustöö Eesti Apostlik-Õigeusu kogudustes»), Merike Kütt («Eesti kaitseväelaste nõustamise võimalustest perekonna loomiseks valmistumisel»), Eve Mägi («Sotsiaalalatöötajate pädevuse tase, motivatsioon ja koolitusvajadus»), Mare Palgi («Maise ja taevase tegelikkuse kohtumine jumalateenistuses. Missa ordinaariumi vormelite taust ja tähendus»), Rutti Proosa («Väikese ajaloolise kreedo kriitika uusimas Pentateuhi uurimises») ja Karin Teder («Ristisündmuse interpretatsioonid Paulusel»).
Eesti Kirik

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)