Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Ilmunud on uus eestikeelne Piibel

17.09.2014 | | Rubriik: Kirikuelu

8.–10. augustil Tallinnas Saku suurhallis toimunud Jehoova tunnistajate suurkogunemise avapäeval esitleti uut eestikeelset Piiblit (P 2014).

See põhineb ingliskeelse väljaande «New World Translation of the Holy Scriptures» 2013. a uuendatud versioonil.
Nagu ingliskeelse, nii oli ka eestikeelse tõlke puhul eesmärk, et see vastaks võimalikult täpselt heebrea ja kreeka algtekstile ja oleks samas mõttelt selge ning ladusas keeles. Piiblilugejale on teksti mõistmisel abiks umbes 4000 allmärkust («Võib tõlkida ka», «Teine võimalik tähendus», «Sõna-sõnalt» või tähendus ja taustinfo). Paarsada lehekülge on taustmaterjali tõlkimise põhimõtete, piibliaja geograafia, mõõtühikute jm kohta (lk 5–40, 1658–1763 ja B1–B15). Iga lehekülje keskel on veerg ristviidetega, mida on ligi 60 000.
Tegemist oli äärmiselt töömahuka projektiga, mis algas seitse-kaheksa aastat tagasi.
Eesti Jehoova tunnistajate tõlkeosakonnas on 28 inimest, kes tegelevad mitmesuguste materjalide eesti keelde, lisaks viipekeelde ning mõningate materjalide ka võro keelde tõlkimisega – ajakirjade ja brošüüride lisaks on arvukalt videoklippide tekste, subtiitreid jms.

Seitse aastat tööd
2006. a suvel alustati Uue Testamendiga. Meeskond koosnes kolmest suure eelneva tõlkijakogemusega inimesest, kes tõlkisid päev päeva kõrval hommikust õhtuni, abiks olid piiblitiimi sekretär ja ülevaataja, kokku viis täiskohaga töötajat. Tõlkemeeskond sai oma keskuse tõlketalituse spetsialistidele esitada küsimusi, kui tekkis kahtlusi või küsimusi teksti mõistmisel või edastamisel – seitsme aasta jooksul esitatigi üle tuhande küsimuse.
Kuna kirjavahetus käib inglise keeles ja kõigi teiste maade piiblitõlkijate päringud on ühendatud ühte andmebaasi vastavatesse rubriikidesse kogutult, siis oli palju kasu ka vastustest – neid on üle 64 000 – juba varem esitatud küsimustele.
Eeltööd olid alanud juba aastaid varem. Koguti kokku ning töötati läbi kõik, mis iganes Piibli 7000 tähtsaima mõiste kohta oli eesti keeles kirjutatud. Vaadati, kuidas terminid ja fraasid on eesti keeles väljendatavad, mõiste ja sõna haaval, nii saadi tesaurus koos taustinfoga. Oluliseks abiks oli keskuse piiblitesaurus, mida meie töörühma alustamise ajaks oli koostatud juba 30 aastat ning mis pidevalt täieneb.
Tõlgiti piibliraamatute kaupa, üks peatükk korraga, salm-, õigemini lausehaaval. Igaüks kolmest luges läbi ja märkis ära, mis on raske või probleemne. Peatükk valmis, loeti see mitmeid kordi valjusti ette. Nii peatükk peatüki järel. Lõpuks loeti ette terve raamat. Kui see valmis oli, saadeti paari­kümnele proovilugejale (neid oli kokku 30) tagasiside saamiseks, tõlkijad töötasid nende kommentaarid ja küsimärgid läbi. Siis järgnes otsene keeletoimetamine, mis kooskõlastati tõlkijatega.

Ladusas eesti keeles
Uus Testament ilmus trükist 2009. a suvel. Pärast pooleaastast pausi hakati tõlkima Vana Testamenti. Et töö edeneks kiiremini, moodustati nüüd kaks kolmeliikmelist tõlkijate töörühma (tõlkijate nimed jäävad avalikkusele anonüümseks). Ajalist tähtaega ei olnud ette antud, töö kulges rahulikult, kuid intensiivselt viis aastat. Tõlkimise ajal täienes piibli andmebaas tublisti. Kui heebrea tekst valmis, töötati põhjalikult üle ka kreeka keelest tõlgitu.
Trükitud täispiibleid oli 7400, millest juba Sakus suurkogunemisel läks jagamisele viis tuhat. Raamat ei ole müügiks, seda saab ainult kinkida. Tiraaž hakkab otsa saama ning tuleb teha uus trükk.
Piiblid on trükitud happevabale paberile, mis ei kolletu. Samuti on lehed väga kindlalt köidetud. Tulemuseks on raamat, mis peab hästi vastu ka igapäevasele kasutamisele.
Elektroonilisel kujul on piiblitõlge tasuta kättesaadav internetis aadressil jw.org/et. Praegu PDF-failina, hiljem valmib ka otse internetis lugemise versioon ning EPUB- ja MOBI-failid.
Siinses lühitutvustuses ei ole võimalik näiteid tuua. Ühest ma siiski ei suuda loobuda. Tunnistan, et ei olnud senini aru saanud, mida Jee­sus mõtleb, kui ta käsib jüngritel olla arukad kui maod (Mt 10:16). Reptiilidele intelligentsi omistamine on antropomorfism. Uues tõlkes on: «Olge siis ettevaatlikud nagu maod», mis harmoneerub järgneva salmiga: «Olge inimeste suhtes valvsad». Madu on tõesti ettevaatlik, ja kui tutvuda tõlkijate põhjendustega, siis on ka 1Ms 3:1 ettevaatlikkus kavaluse asemel asjakohasem.
Muidugi võib diskuteerida ühe või teise piiblikoha adekvaatse tõlke üle. Aga kahtlemata on P 2014-s saavutatud eesmärk, et tõlge oleks ladusas eesti keeles. Piiblitõlke ajalooga natukene tutvununa võin kinnitada, et tegelikult see eesmärk on esimest korda ka saavutatud.
Eestlastel on komme kõik ise teha ja dubleerida/võistelda. Nagu Vargamäel. Aga mis juhtuks, kui Eesti Piibliselts kristlikus meeles aktsepteeriks juba tehtud meeletut tööd ning oma järgmises tõlkes võtaks selle aluseks? Olen ikka naiivne optimist küll.
Toomas Paul

Teoloogiadoktor Toomas Paul oli piiblitõlkekomisjoni liige 1981–1988. Uue Testamendi tõlge kreeka keelest koos Uku Masinguga valmis 1971–1984, ilmus 1989 ja 1990 ning redigeeritult uues kogupiiblis 1997. «Eesti piiblitõlke ajalugu» (1999).

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)