Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Ilmunud on metropoliit Stefanuse raamat

05.10.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

 Hiljaaegu ilmus Eesti apostliku-õigeusu kirikupealt metropoliit Stefanuselt ja kaasautoritelt raamat «Pilguheit õigeusku».
Raamat sisaldab nii üldise ülevaate õigeusu õpetuse ja praktika alustest kui ka autori eri aegadel kirjutatud artikleid ja peetud ettekandeid paljudel erilisematel teemadel. Nii on teises osas käsitletud teoloogilist dialoogi lääne kirikutega – metropoliidi sulest on kirjutised suhetest peamiselt katoliku kirikuga, kaasautoreilt õpetaja Tauno Tederilt luteri-õigeusu suhetest ning munk­ülempreester Grigorioselt (Papathomas) kirikuõpetuslikest arengutest II aastatuhandel.
Kolmas osa kõneleb õigeusu inimeseõpetusest ja isiklikust vagaduselust, neljas aga mitmetel eri teemadel: oikumeenikast, naisteemast, abielust, ilust ja Issanda muutmise (Kristuse kirgastamise) pühast. Kaasautorilt Mattias Pallilt on lühiülevaade Eesti õigeusu ajaloost.
Õigeusu metropoliidi uus raamat peaks pakkuma elavat ja rikast lugemist kõigile, kes tunnevad huvi idakiriku teoloogia ja usuelu kui ka oikumeenia ja kiriku ülesannete vastu tänapäeva maailmas. Autori sügav mõttearendus ja eriomane stiil nõuavad sisseelamist, kuid avanevad süvenenud lugejale siiski värskuse ja rikkusega.
Raamat on saadaval EAÕK poes Tallinna Siimeoni kirikus,  kaupluses Logos ja mõnes suures raamatupoes.
Eesti Kirik

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)