Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Hingepõhjast puhkenud kiidulaul

30.06.2006 | | Rubriik: Kirikuelu

Võru praostkonna kirikukoorid laulsid
Põlva kirikus 5. vaimulikul laulupäeval.

Kirikutäis rahvast – pooled lauljad,
pooled kuulajad – alustas Eesti hümniga, et siis puhkpilliorkestrite järel
jätkata ühislauluga «Jumal, vägev valitseja, meie kõige ülem hea…».
Algusliturgias teenis õpetaja Üllar Kask. Vaimuliku sõnaga kinnitasid
laulupäevalisi praost Andres Mäevere ja abipraost Urmas Nagel.

Tänu ja tunnustus tegijaile: esiplaanil Üllar Kask (vasakult), Erma Kallasse, Anneli  Klaus, Mirje Vähi ja Kristiina Nagel.

Tänu ja tunnustus tegijaile: esiplaanil Üllar Kask (vasakult), Erma Kallasse, Anneli Klaus, Mirje Vähi ja Kristiina Nagel.

Ühendkooridega koos sai Anneli Klausi
dirigeerimisel laulda «Imelise Issanda» osa salme ka kirikuline. Vaheldumisi
puhkpilliorkestriga astusid üles Võru, Räpina, Urvaste ja Põlva koor. Räpina
koguduse naiskoor kandis heas esituses ette omakandi rahvalaulu Cyrillus Kreegi
seades ja tänapäeva saksa helilooja laulu vanale iiri palvele: «Ja kuni me
kohtume taas, hoidku sind Jumal oma peopesa kumeruses…»

Et Võru praostkonda on õnnistatud väga hea
lauluhäälega abipraostiga, siis ei jäetud seda kasutamata. Võimsalt kõlas
ühendkooride ja Urmas Nageli esituses Tõnis Mägi «Palve».

Praost Andres Mäevere tänas koorijuhte ja
päeva korraldajaid tänukirjaga. Ülevas meeleolus laulupäevalised jätkasid õhtut
koguduse leerimaja esisel platsil järve kaldal Cruxi kontserti nautides. Üllar
Kask ansambli kutsujana leidis olevat väga asjakohase lõpetada vaimulik
laulupäev vabaõhukontserdiga, mis tõi kohale ka palju nooremat rahvast.

Ükski päev ei saa minna korda, kui selle
taga ei ole paljude inimeste pühendumist ja mõne ennastsalgavat
organiseerimistööd. Põlva laulupäeva korralduslik pool oli praostkonna
muusikatöösekretäri Kristiina Nageli ja õpetaja Üllar Kase kanda.

Oreli taga istus ja laulupäevalisi saatis
organist Piret Stepanov Valga praostkonnast, ühendkoore juhatas Anneli Klaus
Tartu praostkonnast. Aga polegi vist tähtsus, kust ollakse, vaid see, et koos
ollakse.

Kogu aasta on tublid olnud ja
kooriharjutustel laulupäevaks valmistunud kõik ligi 80 lauljat, kes tulid
kohale Vastseliinast (juhendaja Elviira Varik-Zaborski), Räpinast (Kristiina
Nagel), Urvastest (Erma Kallasse) ja Võrust (Helga Ilves). Põlva segakoori
dirigent on Mirje Vähi ja Rõuge ning Misso puhkpilliorkestreid juhatasid Väino
Repp ning Aare Kukk, flöödil musitseeris Rutti Jallai.

Laulupäevast osasaajana olen südamest
tänulik Kristiina Nagelile, kõigile lauljaile ja koorijuhtidele ning
pasunapuhujaile imelise päeva eest: Issanda kiituseks lauldud laulud kannavad.

Sirje Semm

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)