Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Hingehoiuteraapia. Mis see on ja kellele?

18.06.2014 | | Rubriik: Arvamus

Hingehoiuteraapia on kristlik töövorm, mis jääb psühholoogia ja psühhoteraapia vahele. Seejuures austatakse iga inimese individuaalsust ja puutumatust, kliendi isiklikke väärtusi ja uskumusi. Usume, et Looja loodud terviklik inimene koosneb füüsilisest kehast, hingest ja vaimust – need kolm peaksid üksteisega tasakaalus ja toimivas suhtes olema.
Hingehoiuteraapia on abivajaja ja abistaja kohtumine. Kristlaste jaoks võiks seda kohtumist iseloomustada Jeesuse Kristuse peamise käsuna: «Armasta oma ligimest nagu iseennast» (Mt 22:39). Hingehoiuteraa­pias usutakse Looja juhtimisse ning Püha Vaimu parandavasse kohalolekusse. Usutakse, et me kõik oleme teelised ja igaüks meist on omaette isiksus.
Võetakse arvesse, et kõigil inimestel on erinevad võimed ja toimetulekuoskused ning enamasti ei ole inimene ise neid vabalt valinud. Erinevalt ühiskonna normidest ja nõuetest, kus rõhutatakse, et me inimestena oleme kõik võrdsed ja meil on võrdsed võimalused, võetakse hingehoius vastupidiselt arvesse inimese erinevusi ja omapära. Usume, et iga Looja loodud inimene on just sellisena väärtuslik, nagu ta iseeneses on. Inimene ei pea muutuma kellekski teiseks. Hingehoiuteraapias aidatakse leida tee tagasi iseenda juurde, sest nii on inimene võimeline elama täisväärtuslikku elu.
Enamikul teraapiasse tulnud inimestel on vähemalt osaliselt häiritud kiindumussuhe, mis baasiliselt kujuneb välja lapse kolmanda eluaasta lõpuks. Kui see on häiritud, siis ei suuda inimene tihtipeale täiskasvanuna rahu leida, vaid jookseb ühest suhtest teise, ühest elukohast teise, ühest töökohast teise. Paigale jäämine ja sidumine tun­dub hirmutav ja ahistav.
Tegelikult on selline inimene iseendast ära lõigatud ning suhe iseendaga, ligimese ja Loojaga on häiritud. Häiritud kiindumussuhet on võimalik parandada teise püsiva ja turvalise suhte kaudu, kus inimene on kõikide oma vajadustega nähtav ja kuuldud. Hingehoiuteraapia on üks võimalus, kus klient võiks kogeda suhte paranemist, harjutada loobumist teda kahjustavatest inimsuhetest ning õppida vastu võtma head.
Hingehoiuteraapias, nii nagu hingehoiuski, on palvetamine oluline osa teraapiast. Koos kliendiga palvetatakse vaid kliendi enda nõusolekul ja soovil. Muul juhul palvetab terapeut kliendi olukorra ja asjade eest väljaspool kohtumist.
Hingehoiuteraapias on keelatud nõustamine telefoni, interneti või muu elektroonilise vahendi kaudu, sest neis puudub otsene elav kontakt kahe inimese vahel.
Teraapiatöö on kutsumus. Kutsujaks on Jeesus Kristus. Tähtsaim töövahend on terapeudi ja Looja vaheline suhe. Õnnistus on Jumala antud võime olla kohal ja võtta vastu. Olles kohal siin ja praegu, suudame märgata, kuulata ja panna tähele teist inimest, näha tema tegelikke vajadusi. Vaid kohal olles on meil võime kuulda teise inimese sõnade taga sõnatut kõnet ja näha teise inimese tegude taga tema käitumise algpõhjusi.
Hingehoiuteraapia Soome moodi, mida EELK Perekeskuses teeb Anneli Nuutinen, koosneb selle looja, terapeudi ja pastori Seppo Jokineni järgi järgmistest osadest: kliendi käesoleva olukorra väljaselgitamine; kliendi turvalisuse väljaselgitamine; kliendi probleemi juurte leidmine ja nähtavaks tegemine; tundemehhanismi käitumise selgitamine; kliendi identiteedi ja enesehinnangu väljaselgitamine; identiteeti ja enesehinnangut parandav tööprotsess.
Soovijad saavad kohtumisaja reserveerida kodulehel www.perekeskus.eu või telefonil 5688 5207.
Ruotsala,Pia  2013

 

 

 
 
Pia Ruotsala,
EELK peretöö koordinaator

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)