Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Heino Nurk tagandati vaimuliku ametist

12.10.2010 | | Rubriik: Uudised

Vastavalt konsistooriumi otsusele 5. oktoobrist on Heino Nurk tagandatud ja kustutatud ametist kõlblusvastase teo ja usulise väärõpetuse levitamise eest. Milles otseselt konsistooriumi meelest tema kõlblusvastane tegu seisneb?
Urmas Viilma, kantsler:
Konsistoorium arutas Heino Nurga kuulumist Geikristlaste Kogu (GKK) juhatusse, leides, et sellega on ta teadlikult ja tahtlikult vastandanud end EELKs kehtivatele õpetuslikele ja eetilistele normidele. Konsistoorium otsustas Heino Nurga tagandada vaimulikust ametist ja kustutada EELK vaimulike nimekirjast.
Heino Nurk on erinevates meediaväljaannetes avaldanud seisukohta, et otsus tehti talle teatamata tagaselja.
Kindlasti ei olnud see otsus talle üllatuseks, sest juba Eestisse naastes oli ta teadlik, et vaimulikus ametis jätkamine EELKs sõltub temast endast. Konsistoorium toimis nagu kõik riigiasutused ja ettevõtted usalduse kaotanud töötajaga. See, et GKK registreeriti juba augusti keskel, kuid peapiiskop ja teised konsistooriumi liikmed said sellest teada alles oktoobris meedia kaudu, näitab, kui väheoluliseks pidas Heino Nurk ise informeerida kirikut, mille vaimulikuna ta tegutses.
Kui GKK eesmärkide hulgas on seksuaalvähemuste võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste tagamise eest seismine usulistes ühendustes, siis oleks olnud loomulik, et konsistooriumi ka teavitatakse, kuidas vastavaid eesmärke EELKs ellu viima hakatakse. Sest Jumala palge ees seistes on seksuaalvähemustel olnud seni kõigi teistega võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine, mida pole vaja eraldi taotleda – oleme kõik ühtviisi patused ning vajame meeleparandust ja Tema armu!
Milline on konsistooriumi seisukoht olukorras, kus internetilehekülg www. kristlased.ee viib otse geikogukonna koduleheküljele?
Mis puudutab küsimust, et mõiste kristlased on nüüd läbi GKK kodulehekülje seotud homoseksuaalsete eluviiside propageerimisega, siis seda küsimust pole konsistoorium arutanud. Minu isiklik arvamus on, et kui ükski usuline ühendus ei ole varem registreerinud domeeni kristlased.ee, siis seetõttu, et ükski kogudus või kirik ei pretendeeri esindama kõiki Eesti kristlasi. Isikud, kes on nimetatud domeeni registreerinud homoseksuaalsuse eest kõnelemiseks, ei arvesta kristlaste enamuse arvamuse, usu ja veendumustega, vaid seovad meelevaldselt homoseksuaalse maailmavaate kõigi kristlastega. Selline teguviis on mittekristlik ning kinnitab tihti stereotüüpsena esitletavat arusaama, et vähemus surub enda maailmavaadet enamusele peale ja on sealjuures sallimatu neist erinevalt mõtlevate isikute suhtes.   
Eesti Kirik

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)