Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Hea karjane

04.05.2011 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Ladinakeelne pühapäeva nimi Misericordia Domini (Issanda heldus, ustavus) tuleb psalmi antifoonist («Issand armastab õigust ja õiglust; Issanda heldus täidab maa.» Ps 33:5).
Hea karjase temaatika on Piiblis vägagi olulisel kohal. Nii on ka loomulik, et kirikukalender on pühendanud ühe pühapäeva kirikuaastas selle teema käsitlemisele.
Jeesuse ajal olid inimesed suures osas seotud karjakasvatusega ja tegu oli usu teema lahtirääkimisega inimeste elu kaudu. Igaüks, kes kuulis heast karjasest, mõistis, mida see tähendas.
Jeesus on hea karjane, kes hoolitseb oma lammaste eest. Ülemkarjasena läkitab ta oma jüngrid hoolt kandma Jumala karja eest. Meie oleme tänapäeval enamasti kõigest sellest eemaldunud. Vaid väga väike osa inimestest puutub loodusega kokku.
Nädalavahetusel külastasin Tallinnas Ukraina Kreeka-Katoliku kirikut ja nägin, kuidas seal suudeti looduse ja käsitöö kaudu inimestele kõnelda Jumalast.
Selleks, et mõista mitmeid piiblilugusid, on vaja kontakti loodusega ja me võiksime seda otsida. Kui me aga seda ei suuda, siis võiksime õppida Jeesuse kõnelemise viisist ja selgitada usulisi põhitõdesid kaasaja inimestele tuttavate tegevuste, sündmuste ja piltide abil.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)