Esileht » Uudis » Uudised »

Hea akadeemiline algus

03.09.2003 | | Rubriik: Uudised

Eesti vanima erakõrgkoolina on Usuteaduse Instituut rohkem kui 50 tööaasta jooksul kandnud euroopalikku teoloogiat. Uut õppeaastat alustasid teisipäeval instituudi õppejõud, staažikad ja äsja õpinguid alustanud üliõpilased jumalateenistusega Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.
Teenisid rektor Allan Kährik, usuteaduskonna dekaan Randar Tasmuth ja pastoraalseminari juhataja Ove Sander, jutlustas Ove Sander. Jumalateenistusele järgnes avaaktus Usuteaduse Instituudis. (Dekaan Randar Tasmuthi aktusekõne on avaldatud tänase lehe 6. lk.)
Õppimine tasuliseks

Augusti viimastel päevadel tegid instituudi sisseastumiseksameid 15 üliõpilaskandidaati. Kõigil neil tuli üles näidata oma teadmisi Piibli ja katekismuse tundmises, kirjutada kirjand, teha võõrkeeletest ning osaleda vestlusel. Taotlejate vahel tehti valik ja vastu võeti 10 uut üliõpilast.
Dekaan Randar Tasmuthi sõnul olid inimeste teadmised enamvähem sarnasel tasemel kiriklike ainete osas. Taseme erinevus oli selgemalt tuntav kirjandi ja võõrkeeletesti tulemusi võrreldes. Valiku tegemisel kandidaatide vahel arvestas eksamikomisjon küll eksamitulemusi, ent üsna suur tähtsus oli viimase katsena toimunud vestlusel.
Üliõpilaskandidaatidel tuli rääkida oma motivatsioonist, vaadetest, huvidest, ajaveetmismoodustest ja suhetest kaasinimestega, ühtlasi püüti vestluse käigus saada pilti kandidaadi lugemuse kohta. Lisaks uuriti, kas otsus õppima tulla on aineliselt tagatud – sügisest on instituudis õppimine tasuline – ja töökohustused seda võimaldavad.
Uue koolitusloaga

Hästi oli kandidaatidel teada, et uue õppekava kohaselt on üliõpilastel võimalik omandada nii bakalaureuse- kui ka magistrikraad, ning et koolil on nüüdsest vastav koolitusluba. Instituudi uus õppekava koostati Bologna deklaratsiooni raamnõuetest lähtuvalt.
Sissesaanud üliõpilastest on 4 meest ja 6 naist, kõige noorem on 18aastane, vanim 50. Randar Tasmuth lisas, et juba teist aastat järjest tuleb vestlustes välja inimeste elukäikude kirevus. Paljud on jõudnud raskeid ja keerulisi teid pidi otsuseni asuda õppima. Tema hinnangul olid rohkem kui pooled üliõpilaskandidaadid eelnevalt oma soovi hästi läbi mõelnud ja enese jaoks motiveerinud.
Tänavused sisseastumiseksamid Usuteaduse Instituudis annavad Randar Tasmuthi arvates tunnistust sellest, et hea algus, mis akadeemilise kasvamise osas on viimase aasta jooksul õppeasutuses aset leidnud, leiab järjepidevust uute õppijate näol ja seda vaatamata esmakordselt kehtestatud õppemaksule.
Meeli Pärtelpoeg

Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna nõukogu otsusega 29. augustist on usuteaduskonna üliõpilasteks vastu võetud Karin Elvisto, Sirje Ess, Aare Luup, Maarja Ojasalu, Merle Prass, Pille-Riin Pärnala-Roots, Mari Sagur, Indrek Sarapuu, Toivo Treiblut ja Tõnu Tähe.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)