Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Halastage!

19.06.2013 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Kristluse kõige tuntumas palves, meieisapalves, palvetame: «Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.» Sellesse lausesse on kokku võetud kristluse õpetuslik alus. Inimene on Jumala ees seistes alati patune ja ekslik. Keegi ei saa öelda, et tema on õige inimene. Seepärast vajab inimene igal päeval andekssaamist, meeleparandust ja uuestisündi. Jumal andestab alati inimesele, sest ta armastab teda. Jumal saatis oma Poja siia maailma, et saaksime patud andeks. Nii on avatud usu kaudu inimesele tee vabanemisele patust ja halvast. Seega võib usklik inimene Jumalat tänada.
Kuid andekssaamine ei tähenda seda, et me võiks olla teiste suhtes süüdistavad ja hukkamõistvad. Vahel kipub enda teistest paremaks pidamine olema kristlaste probleem. Nii mõnigi usklik inimene arvab, et temal on õigus teisi süüdistada ja hukka mõista. Alles hiljaaegu rääkis üks vaga ristiinimene mulle, kuidas kristlased talle tööga seoses helistavad ja süüdistavad ning sõimlevad. Mul oli häbi seda kuulata, sest selline pole kristlik käitumisviis.
Ühegi inimese asi ei ole oma ligimest hukka mõista, sest üksnes Jumalal on õigus kohut mõista. Jumala silmis oleme kõik ühtviisi patused. Kui meie saame Jumalalt andeks, on meie ülesanne ka teistele andeks anda. Meid kutsutakse üksteisele andestama ning edendama õiglust ja headust. Kuulume patuste inimeste kirikusse, kes elab Jumala andeksandmisest.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)