Esileht » Arvamused » Arvamus »

Evangeeliumi kuulutamise aeg

02.06.2004 | | Rubriik: Arvamus, Juhtkiri

Kirikutöös on läbi ajaloo rõhutatud erinevaid asju. Ilmselt on olukorrad selleks andnud väljakutse. Toomas Paul kõneles lipuaasta oikumeenilisel nelipüha jumalateenistusel aegadest, mil kristlikus kuulutuses polnud vajadust rääkida kümnest käsust. Samas olid ajad, mil tuli palju tegelda elu korraldamise ja reeglitega.
Meie lähiminevikus oli aeg, kui peamiseks kuulutamise vormiks oli kirikute remontimine, sest muu avalik kuulutustöö oli kommunistliku okupatsiooni ajal keelatud.
Diakoonia kuulub kiriku olemuse juurde loomuliku osana. Ometi oli diakoonial täiesti erinev osa sellel perioodil, kui riik sotsiaalse hoolekandega tunduvalt vähem tegeles. Näiteks sada või kakssada aastat tagasi oli kristliku kasvatuse ja usuõpetuse seisund ühiskonnas palju kindlamal järjel kui sotsiaalne hoolekanne. Tänaseks on riik ja kohalikud omavalitsused suhteliselt süstemaatiliselt korraldanud sotsiaalhoolekande. Samas valitseb täielik teadmatus usulistes küsimustes.
Arvan, et praegu on kiriku ülesanne kuulutada evangeeliumi. See peab alguse saama oma kodust ja kogudusest ja ulatuma iga inimeseni meie rahva hulgas ning minema kaugemale meie riigi piiridest. Arvan, et tänastes tingimustes peaksime kogu energia panema Jumala Sõna kuulutamisse.
Nädal tagasi lõppes Tartu missio. Selle ettevalmistamine ja läbiviimine andsid veendumuse selle vajalikkusest. Missio tähendas seda, et kuulutajaid oleks palju ja et sõnum jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Vähemalt kutse Jumala Sõna juurde sai iga tartlane. Suuresti toimus see meie heade naabrite soomlaste abiga. Tartu missio peakorraldaja oli Soome Rahvamisjoni töötegijana Eestis juba pikka aega viibinud Mika Tuovinen koos abikaasa Annega, peakõnelejaks Kalevi Lehtinen. Peamisteks toetajateks olid Soome Rahva Piibliselts ja Tampere koguduste ühendus.
Vahel ma imestan soome rahva seotust kirikuga ja nende kiriku majanduslikku tugevust. Veelgi enam, ma imestan nende taipu panustada oma energia evangeeliumi kuulutamisele. Arvan, et sellest saab alguse kõik muu. Kirik elab usust ja usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala Sõnast. Nii rääkis apostel Paulus.
Missio vajalikkust kinnitas ka Tartu linnapea Andrus Ansip, kes tervitas kirikutäit rahvast ja kõneles oma usust Jumalasse. Mitu Tartu silmapaistvat inimest aitas missiot korraldada ja andis tunnistust oma usust.
Samas oli missio nagu proovikiviks, mõnele tõusmiseks ja mõnele langemiseks. Paljud kogudused ja vaimulikud töötasid innuga kaasa, osa kogudusi ja vaimulikke ei tundnud selle vastu mingit huvi. Olen kindel, et lõigata võivad vaid need, kes on külvanud. Koguduste elu võib edasi minna vaid seal, kus kuulutatakse Jeesuse Kristuse evangeeliumi. Kuulutamiseks ei saa pidada kõnelemist tühjas kirikus.
Jääme ootama järgmisi missioid.
Joel Luhamets, assessor

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)