Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Et oleks aega üheskoos olla

18.05.2007 | | Rubriik: Kirikuelu

Pärnu praostkonna 12 koguduse sinodisaadikud kogunesid Kilingi-Nõmmel vastvalminud hubasesse konverentsiruumi, et vaadata tagasi möödunud aastale ja seada uusi ootusi homseks.

Praostkonna sekretär Jaanus Torrim esitas täpse ja põhjaliku majandusaasta aruande.

Praostkonna sekretär Jaanus Torrim esitas täpse ja põhjaliku majandusaasta aruande.

Sinodi juhatas avapalvusega sisse praost Enn Auksmann, paludes muu hulgas õnnistust Saarde kogudusele, mille külalisteks sinodilised olid. Praostkonna 12 koguduse territoorium kattub suures osas Pärnu maakonna territooriumiga, v.a Vigala kogudus, mis osaliselt jääb Rapla maakonda. Suurima liikmeskonnaga on Pärnu kogudus (1750), alla sajaliikmelisi kogudusi on seitse.

Suhted tihenevad

Sinodil tegi praost Auksmann tähelepaneku, et võrreldes möödunud aastaga on oluliselt süvenenud vaimulike ja koguduste omavaheline side. Heaks nimetas ta ka suhteid teiste organisatsioonidega. Tihedat koostööd on tehtud konsistooriumi sekretariaadi, Kirikumuusika Liidu, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, Kiriku Varahalduse ja kirikulehega.

Vaimulike osas on aruandeaastal toimunud positiivne muudatus. Nimelt sai kaks endist diakonit, Tõnu Taremaa ja Toomas Nigola, preestriordinatsiooni. «Seega pole meie praostkonnas enam mitte neli, vaid kuus õpetajat,» rõõmustab praost. Samas pole diakonite arv Pärnu praostkonnas kahanenud, lisandunud on diakonid Arvet Ollino ja Indrek Kõiv.

Praost rõhutas ühiseid ettevõtmisi, koos veedetud aja tähtsust ning koguduste kokku-kasvamist, samuti kontakti inimestega väljastpoolt kogudusi. «Jumal on oma päästesõnumi ja armuvahendid usaldanud meie kätte ja meie ülesanne on meile antud armuvarasid heldelt jagada, igavese elu seemet külluslikult külvata. Nii jumalateenistuste, palve- ja piiblitundide, kodukülastuste kui kõikvõimalike isiklike kontaktide ja vestluste kaudu. Peame õppima nägema igas inimeses Jumala loodud ja armastatud hinge, kelle õndsakssaamine sõltub suurel määral sellest, kui hästi meie oma ülesannet täidame, kui suur on meie armastus ja sisemine sund.»

Leida inimestega kontakti

Kogudustes on püütud viia Jumala sõna kuulutamist ka nendeni, kes tavaliselt kirikus ei käi. «Kodukülastused on üks võimalus inimestega kontakti leida,» arvab praost ning kiidab õpetaja Kristiina Jõgi (Vigala), kes tegi aruandeaastal 20 kodukülastust.

Kokku külastati kodusid praostkonnas 376 korral, mis on üle poole rohkem kui mullu.

Pühapäevakool töötas ja lastetöö toimus praostkonna 10 koguduses ning puudus kahes hoolduskoguduses (Treimanis ja Tõstamaal). Kokku oli pühapäevakooli ja lastetööga hõlmatud umbes 149 last.

Audru koguduses viidi aruandeaasta sügisel läbi esimene Alfa-kursus. Kogudus on uue oreli ootel ja juba sellel aastal loodetakse jõululaupäeva jumalateenistust pidada uue oreli kõlades.

Saarde kirikus on tehtud korralik remont muinsuskaitse abiga. Kiitmist väärib, et koguduses on hakatud jumalateenistusi ja palvusi pidama neli korda nädalas.

Vigala kogudus on leidnud suurepärase võimaluse lisaraha teenimiseks, üürides kiriku torni EMT-le antenni paigutamiseks.

Pärnu Eliisabeti koguduse elus on kõige tähtsam kindlasti see, et alates sügisest toimuvad kirikus peaaegu iga päev jumalateenistused ja on rohkesti kontserte.

Tõstamaa on üks kümnest kirikust, kes teeb koostööd Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutusega, taotlemaks toetust Euroopa Liidult.

Kohtumiseni Tartus

Peapiiskop Andres Põder tõi sinodilistele mõtteid mõne päeva eest toimunud kirikukogult. Üheks kirikukogul arutatud teemaks oli kohustuslike teenistuslepingute sisseseadmine vaimulikele. «Kirik ei pea vaimuliku palga pealt kokku hoidma,» ütles Põder. Eesmärgiks tuleks seada see, et ka kirikuõpetajal oleks kindel miinimumpalk. «Õpetaja on põhikohaga töötaja ning kirikul on aeg teha tööd tänapäeva tasemel,» lisas peapiiskop.

Peapiiskop kutsus kogudusi üles kavandama oma tegevusi ja plaane ning rõhutas arengukavade tähtsust: «Arengukava eesmärk on ellu viia seda missiooni, mis kirikul on.» Lisaks andis peapiiskop lühiülevaate eelseisvast EELK 90. aastapäeva tähistamisest ning palus kõiki vaimulikke koos abikaasadega tulla Tartusse sellest osa saama.

Sinodi päevakorras ei olnud praosti valimist, sest praost Enn Auksmann valiti ametisse kaks aastat tagasi, praosti ametiaeg kestab neli aastat. Abipraosti kohusetäitjana jätkab Tiina Janno.

Merje Mänd

Üks kommentaar artiklile “Et oleks aega üheskoos olla”

  1. Külaline says:

    et kui sõidan Vigalast mööda, siis autoraadio läheb ise sisse ja sealt tuleb Juuumal sul liiigemal!

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)