Esileht » Uudis » Uudised »

Et laste- ja noortetöö kirikus jääks esmatähtsaks

05.11.2003 | | Rubriik: Uudised

Laupäeval, 1. novembril toimus Viljandi Jaani kirikus EELK Pühapäevakooliühenduse (PÜ) erakorraline üldkogu koosolek.
Erakorraline üldkogu oli vajalik kokku kutsuda seetõttu, et vastavalt konsistooriumi otsusele on vaja EELKs toimuv laste- ja noorsootöö ühendada ühtse juhtimise alla. Konsistooriumi otsus tulenes kehtivast kirikute ja koguduste seadusest.
Vähenemine on näiline
Koosoleku esimeses pooles tutvustas dr Pille Valk «Godly Play» metoodikat ja teises pooles toimus tagasivaade PÜ senistele tegevusaastatele ning võeti vastu tulevikku puudutavaid otsuseid.
PÜ esimees, allakirjutanu, tegi lühikokkuvõtte ühingu tööst aastail 1990–2003 ja esitas viimaste aastate tulude ülevaate, millest selgus, et PÜ on siiani küllalt aktiivselt levitanud enda välja antud materjale, mille müügist on viimastel aastatel saadud keskeltläbi 1/5 kogu aastatulust. Suure töö on seejuures teinud Varju Kunz.
Esitatud kokkuvõttes olid välja toodud ka viimaste aastate laste ja õpetajate arvud pühapäevakoolides. Kui aastal 2000 oli lapsi 3300 ja õpetajaid 322, siis 2002. aastal oli lapsi 2900 ja õpetajaid 347. Kui arvestada seda, et nende aastate jooksul on meie üldhariduskoolide esimesse klassi minevate laste arv statistika järgi vähenenud peaaegu 5000 lapse võrra, siis ei saa mingil juhul väita, et pühapäevakoolides osalevate laste arv on kardinaalselt vähenenud.
Uue vormiga
Päevakorra järgmiseks punktiks oli uue mittetulundusühingu asutamine ja uue loodava organisatsiooni põhikirja eelnõuga tutvumine. Üldkogu kiitis üksmeelselt heaks asutada koos EELK Noorsootöö Keskusega mittetulundusühing esialgse nimega MTÜ EELK Laste- ja Noorsootöö Keskus. Samas anti praegusele eestseisusele volitus teha kõiki vajalikke toiminguid, mis seonduvad mittetulundusühingu asutamisega, ja muutma vajaduse korral uue mittetulundusühingu nime ning põhikirja redaktsiooni.
Enamuse poolthäältega (üks erapooletu) võeti vastu otsus lõpetada EELK Pühapäevakooliühenduse tegevus alates 1. jaanuarist 2004.
Üldkogu pidas vajalikuks rõhutada, et laste- ja noorsootöö peaks EELKs vastavalt kinnitatud prioriteetidele veelgi aktiivsemaks muutuma.
Toomas Maarand

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)