Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Enese läbikatsumine

15.08.2012 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Meile, eestlastele, on küllaltki omane enda võrdlemine teiste inimestega. Vaatame sageli, kuidas läheb meie sugulastel ja sõpradel, võrdleme end nendega. Samuti võrdleme oma rahva olukorda naaberriikide inimeste eluga ja vaatame, mis on neil paremini ja mis halvemini.
Saabuv pühapäev kutsub meid end võrdlema Jumala sõnaga, kus on juhtnöörid eluks. Kui inimestega võrreldes oleme sageli heas positsioonis, siis Jumala sõnaga kõrvutades võime märgata, kui palju on vaja oma elus muuta. Meile on antud nii kümme käsku kui ülesanne armastada oma elus Jumalat üle kõige ja ligimest nagu iseennast. Sageli ei suuda me seda teha ja oleme enesekesksed. Jumalgi tuleb meile tihti meelde üksnes siis, kui elus on midagi halvasti läinud.
Nii võib olla enese läbikatsumisest suur kasu, sest Jumala ees seistes ja oma elu analüüsides võime märgata, kui palju peaksime muutuma paremaks. Omal jõul ei suuda me end muuta. Ükskõik mida me ka ei lubaks või teeks, ikka jääb midagi vajaka ning peame tunnistama oma suutmatust.
Nii tõdes ka Paulus: «Head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen.» Saame muutuda, kui palume Jumalalt Püha Vaimu oma ellu toetajaks ja juhtijaks. Jumala armu ja andeksanni vastuvõtmine aitab meil tõdeda, et kõik sõltub Jumalast ja temale lootes võime muutuda paremaks.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)