Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

EKNi aastapreemiate konkurss

26.10.2011 | | Rubriik: Teated

 Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja 2011. aasta oikumeeniliste aastapreemiate  konkursi

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades. 
Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises eluvaldkonnas.
Eesti Kirikute Nõukogu eripreemia 2011 apologeetika valdkonnas.
Preemia laureaadiks või saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes on oma esinemise või tegevusega andnud panuse ristiusu kuulutamisele Eestis.
 Ettepanekud oikumeenilise aastapreemia ja apologeetika valdkonna eripreemia kandidaatide osas esitada kirjalikult 14. novembriks Eesti Kirikute Nõukogule aadressile Tehnika 115, 10139 Tallinn, tuues ära järgmised andmed:
1) kandidaadi nimi;
2) kandidaadi kontaktandmed;
3) kandidaadile preemia andmise põhjendus;
4) lühike kirjeldus kandidaadi elu- ja teenistuskäigust;
5) vähemalt üks soovituskiri.
Kandidaate võivad esitada kõik Eestis alaliselt elavad isikud. Kandidaadiks ei saa ennast ise esitada. Ettepanek peab olema varustatud esitaja aadressi ja telefoniga.
Eesti Kirikute Nõukogu jätab endale õiguse teha kandidaadi kohta täiendavaid järelepärimisi.
Info: Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaat,
tel 646 1028.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)