Slava Ukraine

Eesti luterlikud kirikud ühinevad peatselt

03.06.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Tänaseks on teada, et pooltel erimeelsusi ei ole. «Loodame vaid, et suudame oma üksmeelt veenvalt selgitada ka oma kirikute avalikkusele,» ütles Eesti Kirikule peapiiskop Andres Põder.
Läbirääkimistel kooskõlastati liitumislepingu tekst, mis sisaldab preambuli ja kuus punkti. Lepingu põhisisu seisneb peapiiskopi sõnutsi selles, et E.E.L.K. ja EELK taastavad oma ühtsuse, kusjuures Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik (E.E.L.K.) jätkab tegevust EELK Välis-Eesti piiskopkonnana.
Kummaski jäävad kehtima oma tavad ja seadused, kirikuelu ühtlustatakse ja vajadusel täiendatakse õigusakte. EELK konsistoorium otsustas, et liitumise korral saab Andres Taul piiskopina ka Kodu-Eesti konsistooriumi, piiskopliku nõukogu ja kirikukogu liikmeks.
Peapiiskopi arvates on ühinemisel nii teoloogilis-moraalne ja rahvuslik kui ka praktiline põhjus. «Praktilist põhjust Kodu-Eesti kirikul ei ole, küll aga Välis-Eesti kirikul, sest vaimulike kaadriga varustamine sõltub järjest enam Kodu-Eestist. Esmalt nimetatu kehtib aga mõlema kohta.»
Otseseid kohustusi liitumine Kodu-Eesti kirikule kaasa ei too, küll aga vastutuse selle eest, et eesti kogudused välismaal saaksid teenitud. «Praegu, kui Eestis on vaimulike puudus, lõpetame töötajate suunamise väljapoole. Kui oleme taas üks kirik, siis siin need piirangud kaoksid.» Niisiis saavad meie vaimulikud õiguse kandideerida ametikohtadele nii kodu- kui välismaal, arvestades muidugi kohapeal kehtivaid nõudeid. «Loomulikult loodame ühiseks muuta ka kirikukalendri, teatmiku ning infoleheküljed Internetis,» lisas Põder.
Kirikute ühinemine saab reaalselt teoks lepingu allkirjastamisega. EELK kirikukogu on selleks sammuks peapiiskopile ja konsistooriumile volitused andnud. Nüüd jääb viimane sõna öelda Välis-Eesti kirikul. E.E.L.K. kirikukogule esitatakse otsustamiseks põhimääruste muudatus, mille kohaselt EELK Välis-Eesti piiskopkonna ülemkarjaseks oleks EELK peapiiskop, senine E.E.L.K. peapiiskop asuks EELK Välis-Eesti piiskopkonda juhtima piiskopi ülesannetes.
14 aastat kestnud ühinemisleping allkirjastatakse esialgsete plaanide kohaselt tänavu septembris.
EK

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)