Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja kaks konkurssi

26.10.2010 | | Rubriik: Teated

1. Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2010 antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades.
Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises eluvaldkonnas.
2. Eesti Kirikute Nõukogu eripreemia 2010 religioonisotsioloogia valdkonnas.
Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma tegevusega on andnud olulise panuse religioonisotsioloogisse uurimistegevusse Eestis.
Ettepanekud oikumeenilise aastapreemia ja sotsiaaltöö aastapreemia kandidaatide osas esitada 10. novembriks 2010 Eesti Kirikute Nõukogule kirjalikult aadressil Tehnika 115, 10139 Tallinn, tuues ära järgmised andmed:
1. kandidaadi nimi;
2. kandidaadi kontaktandmed;
3. kandidaadile preemia andmise põhjendus;
4. lühike kirjeldus kandidaadi elu- ja teenistuskäigust;
5. vähemalt üks soovituskiri.
Kandidaate võivad esitada kõik Eestis alaliselt elavad isikud. Kandidaadiks ei saa ennast ise esitada. Ettepanek peab olema varustatud esitaja aadressi ja telefoniga. Eesti Kirikute Nõukogu jätab endale õiguse teha kandidaadi kohta täiendavaid järelepärimisi.
Info: Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaat, tel 646 1028.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)